Annons

Lössen går bet i Skövde – så kämpade värden ner plågan

Västra Götaland Skam och okunskap får vägglössen att frodas. I Skövde har enträget arbete fått trenden att vända. Skammen är borta och i takt med det minskar antalet saneringar av ohyran.
Foto: Karin Gistedt
Det finns inget gift som tar både ägg och levande djur. Därför krävs flera saneringstillfällen, säger Mikael Häggman vid Nomor. Och ju snabbare saneringsfirman får larm desto snabbare och enklare är saneringen.

Antalet saneringar av vägglöss i Sverige har ökat med 45 procent på tre år. I Västsverige har ökningen avstannat, till och med sjunkit, från rekordåret 2016. Då gjorde de största saneringsbolagen 6 356 saneringar. Kurvan vände ner 2017, för att sedan öka igen 2018 till 5 282.
Men det går att stoppa vägglusens framfart. Det visar Skövdebostäder. De senaste åren har bostadsbolaget endast haft ett fåtal utbrott. Nyckeln till framgången är att sprida kunskap.

Vägglössen finns där du sover. Dessa hittades i en soffa, där den boende tillbringade sin mesta tid.

– I början stoppade vi, som hyresvärd, huvudet i sanden och pratade inte om vägglössen. Vi lät saneringsfirman sköta sitt och hoppades att problemen därmed skulle vara borta, säger Gisela Stell, distriktsassistent vid Skövdebostäder.
Så började bolaget att föra dialog med hyresgästerna. Det handlar om information och uppföljning, att få bort skamkänslan och få alla att rapportera vid minsta misstanke.
– Vi informerar alltid nya hyresgäster som flyttar in i en lägenhet, där det tidigare sanerats för vägglöss, att de ska vara uppmärksamma och anmäla om de ser något misstänkt, säger Gisela Stell.

Läs också: Jenny fick vägglöss på Londonresan
Medvetenheten och öppenheten har lett till att utbrotten endast varit några få de senaste åren.
– Det har varit vår framgångsfaktor, säger Gisela. Information är nyckeln, att vi som bostadsbolag visar vårt engagemang och inte överlåter allt till saneringsfirman.
Saneringsbolaget Nomor instämmer:
– Om man fick folk att inse att det inte är värre att få vägglöss än att ha getingar eller myror i sin bostad, då skulle vi komma långt, säger Mikael Häggman vid Nomor i Uddevalla.

– Alla kan drabbas. Handlar inte om renlighet utan otur. Djuren söker sig inte till smutsiga miljöer utan till människokroppar. Men viktigt att inte ha kläder på golvet. Ju renare ytor desto lättare är det att behandla och att upptäcka, säger Mikael Häggman.

I Uddevalla har den kommunala bostadsstiftelsen Uddevallahem märkt att antalet vägglusutbrott har stabiliserats, men att det krävs fler saneringar per utbrott. Förvaltningschef Mikael Måneling säger att tidigare var det kanske tre saneringar i snitt. Nu kan det krävas tio tolv tillfällen för att få bukt med ohyran. Han säger också att utbrotten finns i hela beståndet oavsett var i stan det är.

ANNONSSmarta tips för att hyra ut din bostad enklare

Hos AB Bostäder i Borås ligger antalet saneringar fortsatt på en hög nivå. Kommunikationsansvarig Sophia Jonsson säger att  2018  hade bostadsbolaget  281 saneringar.

Annons

– Vägglusen är det som ökar mest. Det är en ökning från föregående år. Det råder dock ett stort mörkertal då en del av  hyresgästerna inte rapporterar ohyran utan den hittas av oss vid olika åtgärder. Ansvaret ligger hos hyresgästen att rapportera så fort man misstänker någon ohyra, men vi har haft exempel där man inte har tyckt att det varit konstigt med vägglöss då man är van vid det sedan tidigare.

– Vi har löpande muntlig information plus att det också finns skriftligt. Men ibland fungerar inte heller samarbetet mellan teknikerna som sanerar och hyresgästen vilket leder till ett försvårat arbetet med själva saneringen. Det finns såklart också en skam kopplat till att ha vägglöss, säger Sophia Jonsson.

Läs ocksåAvloppsvatten forsade genom taket på Rösgatan

Hon säger att ett hot för spridning till hela husen är att möbler som är angripna av vägglöss ställs ut i trappuppgångar, vindar och övriga gemensamma ytor som sedan någon annan hyresgäst tar med sig. AB Bostäder försöker att stoppa detta genom att informera sina hyresgäster.
Mikael Häggman menar att problemet är att man inte slår larm i tid. Det visar sig med att det krävs betydligt fler saneringstillfällen när man väl upptäcker vägglöss i en lägenhet än tidigare. Skammen och okunskapen är de stora bovarna.
Vägglöss kräver omfattande sanering och i dag finns inget gift som tar både levande löss och ägg. Det mest effektiva sättet att sanera vägglöss är en värmebehandling, där hela bostaden hettas upp likt en bastu till 60 grader.
– Det är en väldigt kostsam behandling, men mycket effektiv, säger Mikael Häggman. Så det vanligaste är att vi sprutar gift. Sedan ska de boende leva som vanligt i bostaden, som ett slags lockbete för att vägglössen ska krypa fram och få giftet på och i sig.

 

Man har anmälningsplikt till sin hyresvärd om man misstänker att man har fått vägglöss och man kan bli ersättningsskyldig om det inte görs.

 

Annons

– Har du väl fått vägglöss behöver du professionell hjälp för att bli av med dem. Men det många hyresvärdar inte vet om är att deras försäkring kanske inte omfattar sanering av hyresgästernas möbler och annan lös egendom vilket kan leda till ökad spridning, säger Håkan Kjellberg,som är skadedjursexpert på Anticimex.

En fastighetsägare bör ha ett försäkringsskydd som förutom själva huset även omfattar lös egendom som möbler där vägglössen ofta finns. Det är fastighetsägarens skyldighet att hålla huset fritt från ohyra och hyresgäster ska rapportera till sin fastighetsägare om de hittar vägglöss.

Det kräver mycket arbete av den enskilde hyresgästen som drabbas av vägglöss.Tvätta kläderna i 60 grader om det är möjligt, man kan också packa i plastpåsar och förvara det i frysen minst en vecka. Att torktumla går också bra, i minst 60 grader under en timme. Rensa filtret efteråt.

Läs ocksåAntalet vägglusfynd minskar hos Karlskronahem

 

Fakta: Fakta om vägglöss

• Vägglusen är ett nattdjur.
• Den lever på att suga blod.
• Lusen kan leva ett år utan mat.

Läs också De jagar efter objudna gäster Träd allt viktigare för att hålla nere temperaturen: "En ögonöppnare för många" Svenska hem upplevs allt varmare - större problem än kylan vintertid

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.