Annons

Stor brist på bostäder i Västra Götalands län

Västra Götaland ​​30 av totalt 49 kommuner i Västra Götalands län har brist på bostäder och framförallt saknas hyresrätter. Det visar länsstyrelsens årliga rapport om bostadsmarknadsläget. Av den framgår också att bara tre kommuner säger sig ha överskott på bostäder.
Varje år sammanställer länsstyrelsen en rapport som bland annat bygger på kommunernas egna uppgifter om bostadssituationen. Årets upplaga visar att det råder bostadsbrist i 30 av länets 49 kommuner, bland annat i Göteborgsområdet och i Sjuhärad. Det är fem fler än förra året.
Endast tre kommuner, Bengtsfors i Dalsland samt Gullspång och Töreboda i Skaraborg, uppger att de har ett överskott på bostäder i förhållande till efterfrågan. I övriga kommuner, varav de flesta ligger i Skaraborg, råder balans.
Samtliga kommuner i Göteborgsområdet och i Sjuhärad framhåller särskilt att det saknas hyreslägenheter och detsamma säger flertalet kommuner i Fyrbodal och Skaraborg. Samtidigt konstaterar länsstyrelsen att ”de borttagna subventionerna och det begränsade utrymmet att ta ut högre hyror får till följd att förutsättningarna att bygga nya hyresrätter med nuvarande produktionskostnadsnivå har blivit väsentligt sämre”.
Bristen på bostäder drabbar en rad grupper. I rapporten nämns särskilt medelålders och äldre som i dag bor i villa men som vill flytta till bostads- eller hyresrätt, unga som är på väg ut till sitt första egna boende, studenter samt nyanlända flyktingar.
Skälen som kommunerna anger för att det inte byggs tillräckligt varierar över länet. Många anger för höga produktionskostnader som främsta orsak men i Göteborgsområdet uppger kommunerna också markbrist och överklagande av detaljplaner som hinder för att bygga.
Länsstyrelsen anser dock att kommunerna själva måste ta ett större ansvar för bostadsförsörjningen  – särskilt med tanke på att länets befolkning lär fortsätta växa. Under den här mandatperioden har hittills inte ens hälften av länets kommuner antagit riktlinjer för hur de ska uppfylla sitt bostadsförsörjningsansvar, trots att det krävs enligt lag.
–  För att tillgodose alla hushållsgruppers behov behöver kommunen arbeta strategiskt och grunda detta på analyser av till exempel befolkningsförändringar, menar länsstyrelsen, men konstaterar i nästa andetag att många av de riktlinjer som ändå finns i kommunerna inte håller måttet och inte bygger på tillräckliga analyser.
Länsstyrelsen anser också att kommunerna måste bli bättre på att få fram bostäder för nyanlända flyktingar – särskilt med tanke på att nästan samtliga länets kommuner har avtal om flyktingmottagande.
–    Några kommuner fattar beslut om att avsätta tillräckligt antal lägenheter i bostadsbeståndet för nyanlända och länsstyrelsens förhoppning är att fler kommuner börjar planera på liknande sätt.
I rapporten bedömer länsstyrelsen att omkring 6 000 bostäder tillkommer i år, genom ny- och ombyggnation. Men de borttagna subventionerna för hyresrätter, avmattningen av konjunkturen och osäkerheten om det framtida ränteläget gör att prognosen är mer osäker än tidigare år. 
Av de 6 000 bostäderna är cirka 1 600 hyresrätter.

Annons
Läs också Rebeckas framgångsrika bytesresa – så lyckas du med din Dyra renoveringar plågar allt fler – en av fem hyresgäster tvingas flytta: ”Allt billigt bortrenoverat" Nya byggregler kan ge farliga lägenheter: "Barn kommer att dö" Lättare få lägenhet om du har släkting på bostadsbolaget: "Korruptionsrisk" Tranemobon Bengt fajtas för sin tomma lya i Göteborg - "Rena rama Nordkorea" Så länge måste du köa till de mest populära adresserna – Jeannette väntade i 10 år

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.