Annons

Stora ventilationsbrister hos Förvaltaren och Värmdö Bostäder

Värmdö Värmdö Bostäder och Förvaltaren. Det är två av de bostadsbolag som har flest fastigheter med underkänd ventilation. ”Det är en brist och jag är inte nöjd med det”, säger Anders Hörnqvist, vd på Värmdö Bostäder.

Hem & Hyra har i en granskning visat att de flesta kommunala bostadsbolag i länet inte har godkänd ventilation i alla sina hyresfastigheter. Men skillnaden mellan bolagen är stor.

Av Värmdö Bostäders 29 fastigheter har 14 stycken en godkänd ventilation medan OVK ska genomföras på 4 fastigheter under 2017.
Resterande 11 fastigheter skulle haft en godkänd ventilation 2011 – 2015 men har det inte. Fastigheterna rymmer 500 lägenheterna.
– Jag är inte nöjd med det, säger Anders Hörnqvist, vd på bolaget.

ANNONSGuide till hemförsäkringar

Att tre fastigheter inte har besiktigats sedan 2014 förklarar han med att fastigheterna står inför stora renoveringar och att man har skjutit upp OVK-besiktningen för att man vill ta allting samtidigt.

Men i övriga åtta fastigheter säger han att bolagets underentreprenör har gjort åtgärder i husen men inte skickat in besiktningsprotokoll till Värmdö Bostäder och kommunen som de ska.
– Det är vi missnöjda med, de har inte skött sig och vi har jagat dem men ändå inte fått protokollen, säger han.

Men är ventilationen i de åtta fastigheterna godkänd?
– Det kan jag ju inte säga att de är eftersom jag inte har några protokoll, säger han.

Annons
Läs ocksåBrister i ventilation hos stora bostadsbolagSå funkar ventilation i en lägenhet.

En undermålig ventilation kan leda till hälsobesvär hos hyresgäster. Ni har ett antal fastigheter som saknar godkänd ventilation och som kan ha en undermålig ventilation. Hur ser du på det?
– Det känns inte bra så klart.

Av Förvaltarens 90 fastigheter har hälften inte godkänd ventilation, i vissa fall är hela hus underkända medan det i andra rör sig om ett av flera ventilationsystem.
Anders Sundqvist, kommunikationschef på Förvaltaren, berättar att det i många fastigheter pågår åtgärder för att få bukt med brister i ventilationen som upptäcktes vid besiktning. Men flera fastigheter skulle varit besiktade för flera år sedan men är ännu inte kontrollerade.
– Det är jätteviktigt att ventilationen fungerar och vi är inte nöjda med att det är så här, säger han.

Att fastigheterna inte har en godkänd ventilation beror, enligt Anders Sundqvist, bland annat på att bolaget skjutit upp åtgärdande av brister för att husen ändå ska helrenoveras inom några år.
– En annan förklaring till att vi ligger efter med besiktningarna är att det företag vi anlitade gick i konkurs under pågående besiktningar. Det ledde också till att flera protokoll saknas, säger han.

Läs också”Jag tvingas ha fönstret öppet”Camilla Wiking i Vårby måste ha fönstret öppet eftersom ventilationen är så dålig i lägenheten.

Han säger att bolaget de senaste åren har arbetat för att beta av alla fastigheter som står på listan så att de får en godkänd ventilation.
– Det är ett antal miljoner som satsas och det är jättebra att vi har mycket på gång. Det kommer inte att se ut så här i framtiden.

Annons

Ett annat bolag med brister i ventilationen är Stockholmshem. Av bolagets 397 fastigheter har 35 fastigheter brister, både enstaka lägenheter och hela hus har en icke godkänd ventilation. Det äldsta har haft en underkänd ventilation sedan 2013. Nina Wahlberg teknisk chef på bolaget, förklarar att skälet till att det tagit tid är att fastigheten på Brännkyrkagatan ska totalrenoveras.
– Det är ett stort projekt och hyresgästerna har flyttat ut under året i väntan på renovering.

Bolagets rutiner är att åtgärda enkla fel i ventilationen direkt efter besiktning. Är felen större och det krävs ombyggnation och bygglov sätts fastigheten upp på en lista över hus som ska åtgärdas.
– Men om luftflödena är för låga så ökar vi ventilationen i huset i väntan på ombyggnation genom att höja frånluftflödena eller öka tilluften till lägenheten.

Om ventilationen i husen uppfyller ventilationskraven är oklart eftersom ingen kontroll görs i väntan på ombyggnation. Men hon säger att de ser till att ha så god ventilation som möjligt i huset i väntan på renovering.
– Vi ska tillhandahålla lägenheter som människor kan känna sig trygga i och det gör vi också, säger hon.

Läs också Bostadsbolag hotas av 1,4 miljoner i böter Bostadsbolag struntar i ventilationen Hyresgäster hade för varmt i lägenheter – får 2,6 miljoner i kompensation

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.