HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Systematisk hyressättning breder ut sig i Mellansverige

Gävleborg Ett sätt att motverka marknadshyror, eller ett steg närmare marknadshyror? Sju kommunala bolag i Gävleborgs, Västmanlands och Uppsala län har infört systematisk hyressättning och fler kan vara på gång.
De kommunala bolagen i de grönmarkerade kommunerna har infört systematisk hyres­sättning. De nya hyrorna fasas ofta in under flera år efter starten. De gulmarkerade bolagen har påbörjat samtal om hur de kan införa systemet. Ytterligare ett flertal bolag i Gävleborgs, Västmanlands och Uppsala län, och Roslags­bostäder i Norrtälje, har visat intresse för systematisk hyressättning (se artikeln). Uppgifterna kommer från Hyres­gäst­föreningen (augusti 2019).

Hotet från politiskt håll om marknadshyror har åter gjort frågan om systematisk hyressättning hög­aktuell för Hyresgästföreningen. Just nu pågår konkreta samtal med Knivstabostäder, Mimer i Västerås, Salabostäder och Arbogabostäder om att införa systemet.

Roslagsbostäder i Norrtälje, Uppsalahem, Enköpings hyresbostäder, Tierpsbyggen, Sandvikenhus och Ockelbogårdar hör till de bolag som har visat intresse för systematisk hyressättning.

Läs ocksåTusentals hyror granskas i Halmstad

– Det är ett sätt att motverka marknadshyror genom att ta udden av behovet. Man kvalitetssäkrar det bruksvärdessystem och förhandlingssystem som redan finns, säger Mårten Gulin, förhandlingsstrateg på Hyresgästföreningen i region Aros-Gävle.

När ett bostadsbolag ska införa systematisk hyressättning kartläggs alla bolagets lägenheter. Hyresgästerna får ofta svara på en enkät om sina egna lägenheter och om vad de tycker är viktigast med en bostad. Utifrån det diskuterar bostadsbolaget och Hyresgästföreningen fram hur många poäng olika faktorer ska ge. Allt från en tvättmaskin till att området är omtyckt kan ge poäng. Därefter delas den totala summan hyra alla hyresgäster betalar med det totala antalet poäng alla lägenheter får. Då får man fram vad en poäng är värd i kronor och nya hyror kan räknas fram.

– Den stora fördelen för hyresgästerna är att det blir mer rättvist och att det går att förklara varför någon har just den hyra den har, säger Mårten Gulin.

Läs ocksåFörsta hyrorna i Sörmland klara

Ofta inför man inte de nya hyrorna direkt, utan trappar in målhyran för de som ska få en högre hyra, samtidigt som de som enligt uträkningen har haft för hög hyra slipper årliga hyreshöjningar.

Irene Molina, professor i kulturgeografi vid Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet, tror att systematisk hyressättning är fel väg att gå om man vill motverka marknadshyror.

– Det är stor risk att man i stället öppnar upp för mer marknadsanpassade hyror. Man förutsätter att den som har den tjockaste plånboken ska få det bästa och mest centrala boendet, säger hon.

Läs också105 000 boende kan få ny hyraJust nu pågår diskussioner om att införa eller förändra systematisk hyressättning i en majoritet av regionens lägenheter.

Men Mårten Gulin tycker inte att systematisk hyressättning är ett steg i riktning mot marknadshyror.

– Vi har redan tidigare tagit hänsyn till kommunikationer och service, och det gör att det ofta är dyrare att bo i centrum. Det är inget nytt, säger han, men ser orsaker till att det kan uppfattas så:

– Det finns systematiseringar i landet som har havererat och där det snarare har blivit en systematisk hyreshöjning. De fall där vi har misslyckats har hörts och synts mest. Egentligen ska det bara handla om en omfördelning av hyror.

Han tror inte att alla allmännyttiga bolag i landet kommer att införa systemet.

– Får vi med oss två tredjedelar tycker jag att det är bra. De små bolag som har fullt sjå att hålla näsan över vattenytan kanske är svåra att få med, säger han.

Ett mindre bolag som har infört systematisk hyressättning är Älvkarlebyhus, som har drygt 1000 lägenheter. De sjösatte systemet 2015 och håller fortfarande på att trappa in målhyrorna.

Den nuvarande vd:n, Håkan Karlsson, hade inte tillträtt sin tjänst när systemet utformades. Klas Larsson, som jobbar som förhandlare på Hyresgästföreningen, berättar att Älvkarlebyhus först besiktigade två tredjedelar av alla lägenheter och sedan skickade ut en enkät till alla hyresgäster.

– En del bolag har extremt många parametrar som bestämmer vilken hyra det blir, men här kom vi överens om att inte vara lika detaljerade. Det blir inte på kronan rätt, men mycket mer rättvist än tidigare, säger Klas Larsson.

Hyresgästerna representerades av honom och fyra-fem förtroendevalda från Hyresgästföreningen i diskussionerna med bolaget, där det utifrån enkäten bestämdes vad som skulle ge högre eller lägre hyra.

– Det blev inte den djupa förankring som man skulle kunna önska sig, men vi bjöd också in till bostadsmöten, säger Klas Larsson.

En av de hyresgäster hos Älvkarlebyhus som har fått kraftigt höjd hyra i och med den systematiska hyressättningen är Gunni Fundell, som bor på Sörgärdet.

– Efterfrågan är så hög i det här området att de kan höja hyran nästan så mycket de vill, säger hon.

Läs mer om Gunni Fundell och hennes grannar här.

Läs också Gemensam handbok om hyressättning trots osämja Ny hyresmodell stoppas: 10 000 får höjd hyra

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.