Annons

Tre motioner till Sabos kongress

Nyheter ​Hundratals politiker möts i slutet av veckan på Sabos kongress i Uddevalla. Studiebesök, föreläsningar och middagar står på programmet. Att behandla de motioner som skickats in lär gå snabbt då de endast är tre till antalet.

​Vartannat år har Sabo, de kommunala bostadsbolagens organisation, kongress. I år åker de 75 ombuden, som också är politiker som i de kommunala bostadsbolagens styrelser, till Uddevalla. 
Kongressen pågår i tre dagar mellan 13 och 15 april. Eftersom det är år efter valår ska en ny styrelse väljas. Vilka namn som valbredningen föreslår och vilket politiskt block som hamnar i majoritet offentliggörs först under kongressen. Enligt en beräkning som tidningen Bofast gjort lär dock Socialdemokraterna få 55 procent av styrelseposterna. Anledningen till att Sabo är rödare än resten av riket är att de tre stora kommunala bostadsbolagen i borgerliga Stockholm sedan några år tillbaka inte längre är med i Sabo.
Att ta ställning till de motioner som kommit in lär förmodligen gå ganska snabbt. Det har bara kommit in tre stycken, varav en handlar om en justering av stadgarna.
De andra två handlar om energifrågan och ungdomslägenheter.

Karl-Erik Andersson (FP) från Västerås motionerar om energieffektivitet och energiproduk-tion i de befintliga bostadsområdena. Och han spänner bågen högt. Karl-Erik Andersson me-nar att med hjälp av sol och värmepumpar kan äldre bostadsområden inte bara kan bli själv-försörjande på el utan även kunna sälja el och energi till leverantörerna. För att det ska kunna bli verklighet krävs en satsning på så kallade smarta elnät, som tillåter att den el som Sabo-företagen producerar kan skickas ut i elnätet.  
Han vill att Sabo ska förmå regeringen att skjuta till stödpengar till denna satsning. 
Sabos styrelse föreslår kongressen att besluta att arbetet med energifrågor ska intensifieras. Organisationen ska vara en aktiv företrädare vid utvecklingen av smarta elnät. 

Annons
ANNONSSmarta tips för att hyra ut din bostad enklare

Sven-Åke Fröderberg, centerpartist från Växjö, vill att Sabo verkar för fler ungdomslägenhe-ter som målgruppen har råd att flytta in i. Generösare regelverk och ökad flexibilitet i standar-den är några av de förslag som den småländske centerpartisten är inne på i sitt resonemang. Han vill att Sabo samlar in kunskap ekonomiskt och tekniskt kring intressanta projekt som redan gjorts, för att kunskapen ska kunna spridas vidare.
Sabo styrelse föreslår kongressen att besluta att intensifiera och utveckla erfarenhetsutbyte och utvecklingsarbete med ungdomsbostäder.

Annons
Läs också Cirkus satte färg på miljonprogramsområdet - nu får renoveringen pris Kartläggning: Så blev hyrorna där du bor - jämför med grannen Hyresvärdar samlas i klimatkamp Bostadsbolag snabba med inkassokrav Investeringsstöd kan rädda tusentals hyresrätter

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.