Annons

Utflyttningen ur lägenheter i Kiruna har påbörjats

Kiruna Sakta men säkert håller kvarteret Ullspiran på att tömmas på sina hyresgäster. 2013 ska alla ha flyttat ut. Det är ett av de bostadsområden som drabbas av gruvnäringens expansion i Kiruna.
Kvarteret Ullspiran är det första bostadsområde som drabbas när Kiruna ska flyttas. Den första gården med hus har redan börjat tömmas på sina permanenta hyresgäster.
 
– Ja, det blir en kontrollerad avveckling av Ullspiran. Vi kommer att tömma kvarteret successivt och har börjat med gården närmast gruvan, säger Lennart Thelin, vd på LKAB-ägda fastighetsbolaget FAB.
 
LKAB:s mätningar av berggrundens rörelser och deformationer har gett olika bud kring när en total utflyttning måste ske. Det första budet var 2013, sedan ändrades det till ett par år tidigare. Det senaste budet är dock att den första gården på Ullspiran ska vara tom på hyresgäster mellan åren 2013 och 2015.
 
Många hyresgäster har redan flyttat från 2:ans gård och för att fönstren inte ska gapa tomma har FAB tagit in hyresgäster på korttidskontrakt.
 
– Det är skolungdomar och företag som har möjlighet att hyra för en kortare period. Det är inga permanentboenden utan en lösning för att skapa en bättre miljö inom området trots utflyttningen, säger Thelin.
 
Fastighetsbolaget har skickat ut en enkät till alla hyresgäster. Frågor som ställs är vilket framtida behov av boende som hyresgästerna kan tänkas ha, sett till familjesituation etcetera.
 
– Svaren hjälper oss att planera in vad som behöver göras. Det blir en hjälp till självhjälp.
 
Är era hyresgäster oroliga inför framtiden?
– Nej det tycker jag inte. De litar på oss. Och vi försöker verkligen vara ute i god tid. Vi har återkommande träffar och försöker hålla våra hyresgäster så informerade som möjligt.
Gruvbolaget LKAB har placerat ut 190 mätpunkter runt om i Kiruna för att se hur brytningen i gruvan påverkar markytan. I dagsläget finns inga säkra prognoser om hur markytan skulle påverkas om brytningen i gruvan går längre norrut.
”Resultatet av dessa mätningar beräknas bli klara under 2009”, skriver bolaget på sin hemsida.
LKAB har gjort en preliminär beräkning kring hur påverkan på bostäder i Kiruna kommer att bli under de närmaste 30 åren:
2013 måste cirka 150 lägenheter ägda av FAB utrymmas.
2023 måste ytterligare cirka 300 lägenheter ägda av Kiruna kommun eller privata att utrymmas. 2033 måste cirka 280 av FAB:s lägenheter utrymmas och cirka 180 ägda av Kiruna kommun eller privata fastighetsägare.
Totalt cirka 910 lägenheter.

Annons
Läs också Guide till hemförsäkringar LKAB bygger 5000 nya skyddsrumsplatser i Kiruna Fem kulturbyggnader med bostäder ska flyttas Tusentals gröna jobb skapar akut bostadsbrist och oro i Norrland Jättesatsning kräver snabbt bostadsbyggande Sommarprataren Svante Lindqvist: "Malmberget genomsyrar allt"

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.