Annons

Västra Sverige gör tummen upp för förändring

Göteborg Alla regioner har nu svarat på remissen om Hyresgästföreningens framtida inriktning. Västra Sverige hör till dem som är mest positiva till Framtidsbyråns förslag.

Som Hem & Hyra tidigare har skrivit pågår ett stort förändringsarbete inom Hyresgästföreningen. Den speciellt skapade enheten Framtidsbyrån har under ett drygt års tid samlat på sig idéer och förslag om hur organisationen ska utvecklas i framtiden.

Utifrån detta har ett paket satts ihop, och i november gick det ut på remiss till samtliga regioner och verksamhetsråd. Nu har alla svar kommit in och Framtidsbyrån har gått igenom dem för att analysera vad remissinstanserna tycker. Västra Sveriges svar är på fyra sidor, men många andra regioner har varit mer mångordiga. Det säger Anna Lönn Lundbäck, som både är regionchef för Hyresgästföreningen i västra Sverige och leder Framtidsbyråns arbete.

ANNONSGuide till hemförsäkringar

– Totalt är det 104 sidor. Vår region har varit rätt pang på, ”här är vårt svar”, men andra har varit mer resonerande och då måste man tolka vad det är man läser och vad de egentligen tänker, säger Anna Lönn Lundbäck.

Totalt sett ställer sig remissinstanserna positiva till Framtidsbyråns förslag. Den fråga det råder mest delade meningar kring är ifall Hyresgästföreningen ska bli en bredare samhällsaktör än idag, en aktör som tar ansvar för en sammanhållen bostadspolitik och inte bara arbetar med smalare sakfrågor.

Västra Sverige svarar med ett rungande ja. ”Vi bör inte ta ansvar, vi ska”, skriver regionen i sitt remissvar. På andra håll i landet är man betydligt mer tveksam. Många regioner och verksamhetsråd vill att Hyresgästföreningen ska vara både och.

Läs också"Stötande om skolbråk leder till vräkning" – så upprör lagförslaget om vräkning

– Vi upplever visserligen att vi får accept för våra idéer av alla, men i många fall vill man inte välja. Jag tror att det kan göra det lite svårare i framtiden när vi ska resursfördela, att det inte finns en tydlig inriktning på vilken av rollerna som ska prioriteras. Det gäller att inte hamna i spagat, säger Anna Lönn Lundbäck.

Västra Sverige är också mycket positiva till att göra Hyresgästföreningen mer representativ genom att försöka få fler människor med olika bakgrund som medlemmar och förtroendevalda. Språkkompetens lyfts fram som en nyckelfråga. Även planerna på att stärka Hyresgästföreningens värdegrund möts med applåder från Västra Sverige. Regionen föreslår formuleringen ”Hyresgästföreningen står för alla människors lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet.”

Annons

Enligt Anna Lönn Lundbäck går den positiva hållningen till värdegrundsarbetet igen i så gott som alla remissinstanser.

Läs ocksåMinusbudget på tio miljoner klubbad i StorgöteborgHyresgästföreningen region Västra Sverige har haft höstfullmäktige och antagit budget och verksamhetsplan för 2024 och 2025.

– Det finns en stor enighet om att vi ska ha en tydlig värdegrund som man måste ställa upp på. Däremot finns det olika funderingar kring om värdegrunden ska omfatta alla medlemmar, eller om det främst handlar om anställda och förtroendevalda, säger Anna Lönn Lundbäck.

Flera remissinstanser ställer sig också frågande till vad begrepp som ”Arenan Hemmet” och ”digitalt ekosystem” egentligen betyder. Man vill också ha svar på konkreta sakfrågor, något som Anna Lönn Lundbäck menar är för tidigt i processen. Nu handlar det om inriktningsbeslut.

Från Västra Sverige kommer dock inga sådana invändningar, snarare kan hela remissvaret sammanfattas som en stor tumme upp.

Tror du att samstämmigheten mellan Framtidsbyrån och Västra Sverige beror på att det är ”din egen” region?

– Ja, det tror jag. Jag och Bengt (Svensson, regionordförande) har ju pratat mycket om de här frågorna i flera år. Men samtidigt är det viktigt att komma ihåg att Framtidsbyråns idéer inte är mina personliga. Vi har lagt örat mot marken och försökt lyssna av vad hyresgäster och medlemmar vill.

Annons

LÄS MER:

Hyresgästföreningen vill bli bredare

Västra Sverige väljer framtid

Ny utredning om föreningens framtid

Läs också Starkt stöd för omvald Ronny Bengtsson i Storgöteborg Tio år efter striden: Pennygången tvingade Hyresgästföreningen att tänka nytt Han går i täten för 67 000 västsvenska hyresgäster: "Vi måste kunna ha högt i tak"

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.