Annons

​Nästan alltid bra att renovera rör

Nyheter ​​Att renovera avloppsrör i stället för att byta ut dem är en omdiskuterad metod. Nu visar en stor undersökning att erfarenheterna är goda i nästan alla fall.
Så kallad relining, det vill säga att man renoverar avloppsrören i stället för att göra ett komplett stambyte, är en metod som funnits i omkring 20 år. Ett vanligt tillvägagångssätt är att man sprutar plast på insidan av rören för att de ska hålla tätt.
 
För hyresgästerna innebär metoden två stora fördelar: Rörrenoveringen tar bara några dagar medan ett traditionellt stambyte kan hålla på i månader. En tid då ordinarie toalett och dusch inte går att använda. En rörrenovering ger inte heller fastighetsägaren rätt att höja hyran eftersom ingen standardhöjning sker. För fastighetsägaren är kostnaden betydligt lägre än för ett traditionellt stambyte.
Men rörrenovering är omdiskuterad. Kritiker hävdar att det bara handlar om en kortsiktig nödlösning, medan förespråkarna anser att relining ger lika lång livslängd som ett traditionellt stambyte.
Nu har Kungliga tekniska högskolan i Stockholm, på uppdrag av bland annat Sabo, Fastighetsägarna och HSB, tagit fram en rapport om relining. Dels har man intervjuat fastighetsägare som sammanlagt rörrenoverat 15 000 lägenheter, dels har man analyserat rör som renoverats för att se hur de klarat sig.
 
Slutsatsen är att i de flesta fall har relining fungerat tillfredställande och de tillfrågade hyresvärdarna kan tänka sig att använda metoden igen. I mindre än fem procent av fallen upptäcktes brister vid slutkontrollen. I ett projekt blev rörrenoveringen ett totalt misslyckande. Nyrenoverade badrum var tvungna att rivas för att ett traditionellt stambyte skulle kunna genomföras.
– De gånger som det uppstått problem har det ofta berott på att rören varit i för dåligt skick för att renoveras. Undersökningen visar också att ansvaret på den enskilde hantverkaren är oerhört stort, säger Stefan Björling, ansvarig för renoveringsfrågor på Sabo.
Läs rapporten i sin helhet här

Annons
Läs också Tänk rätt när du står inför en ny fastighetsaffär Hyr ut din parkering när den inte används Att behålla kabel-tv är inget tvång Betala för att tvätta blir allt vanligare Köksfläktar prövas i högsta instans Fast telefon ofta krav för trygghetslarm

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.