HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Boende gick sorgmarsch i Haga

Göteborg Principen om rimliga hyror till förmån för "mindre bemedlade" tycks död och begraven. Det var budskapet från hyresgäster hos Robert Dicksons stiftelse, som i går ordnade ett symboliskt sorgetåg i protest.

Med en flyttlåda som symbolisk likkista tågade ungefär 75 personer i tystnad genom Haga på onsdagskvällen. ”Denna låda innehåller: SORG OCH SAKNAD. Var vänlig ställ lådan i: MINNESARKIVEN”, stod det på kartongen.

Det mörkklädda sorgetåget, enligt historisk modell, var en protest mot de kostsamma renoveringar som hyresvärden Robert Dicksons stiftelse planerar på Carl Grimbergsgatan i Annedal.

Läs ocksåSovsäckar för att lyfta bostadsfrågan

Där riskerar de boende hyreshöjningar på 40–60 procent. Blir de verklighet är det många som måste hitta andra hem.

– Har man jobbat som barnskötare och i äldreomsorgen som jag har gjort, då har man inte råd att bo kvar. Det är en fruktansvärd oro detta, att man ska bli tvingad att flytta. Och jag är inte ensam, säger Anne-Marie Danielsson som gick i täten i tåget.

Grannen Eva Fleischer Christoffersson har varit hyresgäst hos stiftelsen i över 30 år. Nu är hon 74 år och oroar sig för framtiden.

Läs ocksåDomen: Klart för chockhöjda hyror i hus för mindre bemedlade

– Det är upprörande, förfärligt. Jag betalar drygt 5 800 kronor i hyra i dag, och kan inte bo kvar om hyrorna höjs med 50 procent, säger hon.

Enligt stadgarna från 1800-talet ska Robert Dicksons stiftelse hyra ut till ”vanliga arbetare i Göteborgsområdet, med vanliga eller låga inkomster, som ska få bo med god standard till skäliga hyror”.

Den principen tycks nu död och begraven, enligt de protesterande hyresgästerna, som anser att den kommunalt tillsatta styrelsen vantolkar de över 100 år gamla stadgarna.

Läs ocksåTrots hyresgästernas protester – hyrorna kan höjas 61 procent

Onsdagens manifestation avslutades vid Hagakyrkan, och arrangerades av Nätverket Carl Grimbergsgatan.

LÄS ÄVEN: Så skulle de boende på Carl Grimbergsgatan bli mer delaktiga i renoveringsplanerna

Fakta: Robert Dicksons stiftelse
  • Robert Dicksons stiftelse grundades 1860 och är en av Sveriges äldsta bostadsstiftelser. Den har sin grund i den förmögne köpmannen Robert Dicksons testamente.
  • Stiftelsen skall skapa möjligheter för vanliga arbetare i Göteborgsområdet, med vanliga eller låga inkomster, att bo med god standard till skäliga hyror.
  • Äger lägenheter över hela Göteborg, bland annat i Haga, Annedal, Majorna, Lunden, Krokslätt och Landala. Bygger mer i Flatås och Gårdsten.
  • Styrelsen utses av Göteborgs kommunfullmäktige.
Fakta: Stiftelsens syfte

Utdrag ur stiftelsens stadgar:

§ 1Denna bestämmelse innebär att lägenheterna ska hyras ut till vanliga arbetare i Göteborgsområdet, med vanliga eller låga inkomster, som ska få bo med god standard till skäliga hyror.

…till ändamål att bidraga till befordrande af sedlighet och gudsfruktan hos arbetsklassen i Göteborg, för hvilket ändamål stiftelsens tillgångar böra i första rummet användas till uppförande derstädes af sunda och väl försedda byggnader, som mot billiga villkor skola uthyras till bostäder åt välfrejdade, för arbetsamhet och ordentlighet kände, mindre bemedlade personer, företrädesvis gift arbetsfolk…

§ 6 – Denna bestämmelse innebär att stiftelsen ska gå med vinst och att denna vinst ska användas till nybyggnation.

Af behållna hyresafkastningen af stiftelsens byggnader afsättes

* 90 procent till nybyggnation – en byggnadsfond för uppförande av sådana byggnader som stadgas i ändamålsbestämmelsen, ”så länge behofvet det kräfver”

* 10 procent till exempelvis undervisningsanstalter inom stiftelsen för mindre bemedlade personers barn.

Källa: Robert Dicksons stiftelses hemsida

Läs också Göteborg nav för protester mot marknadshyra Striden om Robert Dicksons hyror fortsätter – länsstyrelsen överklagar

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.