Annons

Bråk om ekonomi bakom avstängning i Göteborg

Göteborg Årsmötet för Hyresgästföreningen Centrum i Göteborg varade i fem stormiga timmar och hann ändå inte bli klart. Men mötet satte ljuset på varför ordföranden och en annan styrelseledamot stängts av från sina uppdrag.
Foto: Gustaf Görfelt
Hyresgästföreningen Centrum har valt att lägga pengar på debatter och seminarier, som här i april 2019. Hyresgästföreningens dåvarande regionordförande Kristofer Lundberg (t v ) debatterade mot liberale kommunpolitikern Axel Darvik (t h). Men revisorerna anser inte att satsningen godkänts i styrelseprotokollen. Konflikter kring detta har lett till att föreningsordförande Christina Abrahamsson (mitten) har suspenderats.

LÄS MER: Så här är Hyresgästföreningen uppbyggd – riksförbund, region, förening och lokal förening.

Suspenderingen av Hyresgästföreningen Centrums ordförande Christina Abrahamsson har väckt många frågor.

ANNONSGuide till hemförsäkringar

Centrum har 8 000 medlemmar och är den näst största föreningen inom Hyresgästföreningen region Västra Sverige. Christina Abrahamsson har varit ordförande för Centrum och har även suttit i regionstyrelsen, som representerar 70 000 hyresgäster.

I januari blev hon suspenderad från alla förtroendeuppdrag under fem års tid av Hyresgästföreningens nationella förbundsstyrelse. Förbundsstyrelsen har inte närmare velat precisera anledningen och hon själv har sagt att hon inte vet.

Nu framkommer det att det är bråk om Centrumföreningens ekonomi och ett mejl med kritik mot regionens revisorer som ligger bakom avstängningen.

Läs ocksåHög förtroendevald i Göteborg avstängd i tysthet

Hem & Hyra har talat med ett antal personer som medverkade på Hyresgästföreningen Centrums digitala årsmöte den 25 mars. Årsmötet var det första på två år, eftersom pandemin ställde in fjolårets möte.

Tomas Lundberg från lokala hyresgästföreningen Lilla Risåsgatan är en av medlemmarna som var med.

– Den viktiga grejen på mötet var revisorernas besked. De lade fram ganska tydlig och allvarlig kritik mot styrelsen, både för 2019 och 2020. I verksamhetsplanen står en sak, men sedan har föreningen lagt pengar på helt andra saker. Då ska det finnas styrelsebeslut, men revisorerna sade att de inte kunde se protokoll på det. Även beslut som behövdes från regionstyrelsen saknades, säger Tomas Lundberg.

Läs ocksåFörbundsstyrelsen svarar: ”Hon vet varför hon har suspenderats”

Revisorerna rekommenderade årsmötet att inte ge styrelsen ansvarsfrihet för 2019 och att bara ge delar av styrelsen ansvarsfrihet för 2020.

Både Centrums egen revisor och de båda regionrevisorerna stod bakom rekommendationen.

Halv miljon har flyttats runt

Vad det handlar om i praktiken är att Hyresgästföreningen Centrum har satsat på en rad bostadspolitiska seminarier med kända föreläsare, och dessutom lagt rejält med pengar på att marknadsföra evenemangen. Pengarna har flyttats från andra poster i budgeten.

Ett seminarium som Centrum arrangerade i november 2019 med Kristofer Lundberg, kommunpolitikern Daniel Bernmar (V), debattören Kajsa Ekis Ekman och dokumentärfilmaren Fredrik Gertten.

Det är alltså inte aktiviteterna i sig som ifrågasätts, utan att det enligt revisorerna inte finns dokumenterade styrelsebeslut för den här omfördelningen.

Hem & Hyra har inte fått ta del av revisionsberättelsen och revisorerna vill inte låta sig intervjuas, men enligt uppgifter från flera olika håll ska det röra sig om minst en halv miljon kronor som flyttats utan beslutsprotokoll.

Centrums årsmöte är fortfarande inte formellt avslutat. Mötet pågick från klockan 18 till 22.45 innan det ajournerades. Vid den tiden hade man hunnit igenom cirka en tredjedel av punkterna på dagordningen. Till exempel hade ännu inte någon ny styrelse valts. När mötet ska fortsätta är i skrivande stund ännu inte bestämt.

Mötet röstade för ansvarsfrihet

I slutet på sittningen den 25 mars röstade mötesdeltagarna för att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2019, trots revisorernas rekommendation om motsatsen. När det gällde 2020 krävde deltagare mer information om förbundsstyrelsens avstängningar och därefter ajournerades årsmötet.

Tomas Lundberg

Medlemmen Tomas Lundberg:

Annons

– Mötet höll på i nästan fem timmar. Det var kanske ett 40-tal personer som var med från början, men när vi skulle rösta om ansvarsfrihet hade nära hälften gett upp och loggat ut.

Tomas Lundberg säger att beslutet om ansvarsfrihet togs med två–tre rösters övervikt, och att han själv röstade emot.

– Det är inget fel på innehållet i det de gjort. Men föreningen har 8 000 medlemmar, och ska det vara någon sorts demokrati så måste det finnas beslut och protokoll. Man måste ha ordning på sina papper, annars brister demokratin, säger Tomas Lundberg.

Kritiskt mejl bakom suspendering

Turerna runt ekonomin är även anledningen till att förbundsstyrelsen suspenderat Christina Abrahamsson från alla förtroendeuppdrag. Närmare bestämt ska det handla om formuleringar i ett mejl. Det uppger hon själv till Hem & Hyra.

I höstas fick Centrums styrelse kännedom om revisorernas avsikt att inte rekommendera ansvarsfrihet.

Personer i styrelsen skickade då ett mejl till revisorerna som även vidarebefordrades till den nationella förbundsledningen. Där ifrågasattes revisorernas underlag och, som vissa ser det, även deras kompetens.

Christina Abrahamsson säger till Hem & Hyra att hon fick ett muntligt besked veckan innan påsk om att det är tonaliteten i mejlet som är orsaken till hennes avstängning. Förbundsstyrelsen anser att mejlet varit ett försök att påverka revisorerna i deras uppdrag.

Ytterligare en medlem i Centrums styrelse, Anita Blixt, är avstängd och under utredning, vilket hon gått ut med i GT. Flera andra styrelseledamöter i Centrum har också avgått i protest mot förbundsstyrelsens agerande.

Revisorernas argument ”nonsens”
Christina Abrahamsson

Christina Abrahamsson medverkar först i en längre intervju med Hem & Hyra, men vill sedan inte kännas vid den eller godkänna några citat. Istället skickar hon ett mejl med text från sig själv och Anita Blixt.

I mejlet och intervjun betonar hon att årsmötet röstade för ansvarsfrihet för 2019 och att deltagare var upprörda över revisorernas förslag.

Enligt Christina Abrahamsson är revisorernas argumentation ”nonsens”.

Centrumföreningen utreddes redan i fjol i samband med att regionordförande Kristofer Lundberg uteslöts. Den utredningen resulterade inte i några anmärkningar, vilket visar att allt gått rätt och riktigt till under 2019, menar Abrahamsson.

Hon hänvisar också till specifika styrelseprotokoll. Enligt henne framgår det där att en omdisponering i budgeten skulle genomföras.

Att hon och andra skulle ha försökt påverka revisorerna avfärdar hon.

”Normalt förfarande, i alla andra organisationer och företag, är att i en utredning får fakta läggas fram och man har rätten att påpeka brister men så icke i Hyresgästföreningen för då blir man avstängd för det är fel ”tonalitet” i en faktaunderbyggd skrivelse”, skriver Christina Abrahamsson i mejlet till Hem & Hyra.

Anita Blixt skriver i samma mejl att revisorerna inte är neutrala:

Annons

”Det finns två olika åsiktsriktningar om hur man ska arbeta i organisationen. Det har blivit en tydlig vattendelare där regionrevisorerna och policygruppen går hand i hand och är en av grupperingarna”, skriver Anita Blixt.

Splittring i föreningsstyrelsen

Hem & Hyra erfar att det under lång tid har funnits en splittring inom Centrums styrelse. Christina Abrahamsson, Anita Blixt och flera andra har funnits på den ena sidan. I den andra falangen har bland andra styrelsens ekonomiansvarige Britt Dagobert ingått.

Det framgår av mejl och intervju att Christina Abrahamsson och Anita Blixt anser att Britt Dagobert medvetet låtit bli att göra de nödvändiga ändringarna i budgeteringen, trots att hon uppmanats att göra det av övriga styrelsen.

När Christina Abrahamsson ska godkänna sina citat vill hon dock inte nämna Dagoberts namn utan dikterar följande uttalande över telefon:

”En styrelseledamot träffade revisorerna på ett möte där inte övriga styrelsen fick närvara. Hon lämnade över bristfällig information, som inte visade alla beslut som styrelsen tagit. När vi insåg att revisorerna måste vara felinformerade skrev vi ett mejl där den informationen fanns.”

Anita Blixt skriver:

”Jag kommer (…) lägga ett misstroende på ekonomiansvarige men den anmälan kommer inte att vara hemlig och jag uttalade det på årsmötet så alla vet min inställning till ett dylikt agerande.”

”Christina har tagit egna beslut”

Ekonomiansvarig Britt Dagobert tillbakavisar kritiken.

Britt Dagobert.

– Att det finns brister i dokumentationen beror på att Christina har tagit egna beslut utanför styrelsen, och sedan försökt driva igenom dem i efterhand. Man kan inte vara i maskopi med revisorer. De granskar dokument. Det finns inga fullständiga beslut och det är det som revisorerna kritiserar, säger Britt Dagobert.

Hon är en av dem som revisorerna föreslår ansvarsfrihet för när det gäller verksamhetsåret 2020.

Tomas Lundberg säger att han som aktiv medlem i föreningen Centrum inte har varit medveten om de olika turerna i styrelsen.

– Men jag kände på mig att det skulle komma något sådant här, med tanke på avstängningarna. Så jag blev inte direkt förvånad. Samtidigt vet vi fortfarande inte riktigt vad som hänt, ord står mot ord, säger Tomas Lundberg.

Han beskriver stämningen under kvällen som stundtals hätsk.

– Det var en del påhopp. När en medlem i styrelsen säger att hon ska anmäla ekonomiansvarige, då hajar man ju till. När vi ajournerade och stängde ner så var det någon som skrek ”Vi vann, vi vann!”. Men jag tycker bara det kändes som att alla förlorade.

Läs också Beslut på årsmötet: extra stöd till hyresgäster inför renoveringar Minusbudget på tio miljoner klubbad i Storgöteborg Starkt stöd för omvald Ronny Bengtsson i Storgöteborg

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.