HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Annons

Portade regionstyrelsen får komma tillbaka

Göteborg I dag får regionstyrelsen i Hyresgästföreningen Västra Sverige tillbaka sina befogenheter. Undantaget är regionordförande Kristofer Lundberg och ytterligare en ledamot, som fortfarande är under utredning. Det säger riksförbundets ordförande Marie Linder.
Foto: Johan Öhman
Västra Sveriges regionordförande Kristofer Lundberg (till höger) fortsätter utredas, tillsammans med ytterligare en ledamot i regionstyrelsen. Men övriga regionstyrelsen återinträder från och med i dag. Det meddelar förbundsordförande Marie Linder (till vänster). Bilden är tagen i samband med att Marie Linder besökte Rannebergen, Angered, i januari 2018.

– Förbundsstyrelsen har beslutat att regionstyrelsen i Västra Sverige kan återinträda, förutom de två personer som är under fortsatt utredning, säger Marie Linder.

Beslutet fattades på den nationella förbundsstyrelsens möte i tisdags.

Läs ocksåFörbundsstyrelsen tar över region Västra Sverige

Från och med i dag, den 2 april, återfår den valda regionstyrelsen alltså makten i region Västra Sverige.

Regionen kommer dock att ledas av vice regionordförande Ronny Bengtsson, eftersom regionordförande Kristofer Lundberg är under utredning och därmed fråntagen sina befogenheter.

Samma sak gäller ytterligare en ledamot av regionstyrelsen, vars namn förbundsstyrelsen inte vill gå ut med.

Läs ocksåUppgifter: Ekonomin i Lundbergs förening bakom förbundstillsyn

Förbundsstyrelsens arbetsutskott drar sig inte heller helt tillbaka från den kontroll man utövat över regionen sedan den 4 februari. Två personer från arbetsutskottet kommer även fortsatt att stötta upp regionstyrelsen. Men exakt på vilket sätt och hur länge är inte bestämt än, utan det är något som ska beslutas tillsammans med regionstyrelsen.

Att övriga regionstyrelsen återgår i tjänst, betyder det att de ledamöterna är avförda från utredningen?

– Ja, så är det.

Läs ocksåOrdföranden i Västra Sverige utesluts ur Hyresgästföreningen

Kan de personerna fortfarande komma att beslås med fel och utsättas för påföljder när utredningen är klar, eller är de rentvådda?

– Om inget ytterligare framkommer så kommer inga ytterligare åtgärder att vidtas mot dem, säger Marie Linder.

Enligt henne beror beslutet på att den externa utredningen, som har genomförts av inhyrda jurister, nu är färdig.

Annons

– Nu fortsätter förbundsstyrelsens interna process. Vårt stadgeutskott kommer att bereda frågan för förbundsstyrelsen. Under tiden har de två förtroendevalda 14 dagar på sig att komma in med synpunkter och kompletterande material, säger Marie Linder.

De 14 dagarna räknas från förra tisdagen och sträcker sig alltså till och med tisdag nästa vecka, den 7 april.

Om ni inte var färdiga med hela utredningsprocessen förra veckan, varför gick ni då ut med ett pressmeddelande där ni slog fast att Kristofer Lundberg är skyldig till en rad grova överträdelser av stadgar och styrdokument?

– Det är vad juristerna konstaterat i sin utredning. Att vi gick ut med det berodde på att vi tycker det är viktigt att berätta om läget och att hålla medlemmarna informerade. Det var också kopplat till redan kända fakta, eftersom revisorerna avrått Angeredsföreningens årsmöte från att ge styrelsen ansvarsfrihet. Trots det valde Angeredsföreningen att ge dem det.

Kristofer Lundberg och Angeredsföreningen hävdar att de är utsatta för ett bedrägeri. I förbundsstyrelsens pressmeddelande nämns inte detta över huvud taget. Betyder det att ni avfärdar de uppgifterna?

– De förtroendevalda har som sagt möjlighet att komma in med mer material. Stadgeutskottet kommer att ta hänsyn till all fakta de får.

Betyder det att ni fått in material nu som inte juristerna haft tillgång till?

– De har som sagt på sig till nästa tisdag att respondera. Det är viktigt att få den samlade bilden.

Kommer utredningen att bli klar nästa vecka?

– Som vi har sagt tidigare ska vi jobba så skyndsamt som möjligt. Samtidigt är det viktigt att det blir en ordentlig och välgrundad utredning. När alla delar är på plats kommer förbundsstyrelsen att fatta sitt beslut. Sedan får vi se vilka påföljder det blir. Det kan ju vara både beslut som berör enskilda individer och som handlar om rutiner som behöver ändras. Det är mycket viktigt att medlemmarnas pengar hanteras på rätt sätt.

Annons

Angeredsföreningen menar att tjänstepersonerna på regionkontoret inte hjälpt dem som de borde. Kan det hända att även tjänstemannaorganisationen behöver ändra sina rutiner?

– Vi har inte hela bilden än, och vi utesluter inga åtgärder. Men det är vi förtroendevalda som ansvarar för ekonomin. Rutinerna som tjänstemannaorganisationen följer är kopplade till våra beslutsprocesser. Vi förtroendevalda behöver förstå det. Men det finns kontrollfunktioner. Det är våra revisorer och det är de som reagerat i det här fallet.

Har förbundsstyrelsen gjort någon polisanmälan angående misstänkt bedrägeri, eller kommer en sådan att göras?

–  Som sagt, vi återkommer om åtgärder.

Vad händer nu?

– Det viktigaste nu är att vi som folkrörelse tar oss framåt i den pågående corona-krisen. Dels genom att vi organiserar oss och hjälper varandra i bostadsområdena. Men vi kan också vara inne i en stark lågkonjunktur och vi måste agera med koppling till hyresgästernas ekonomi.

Region Västra Sverige skulle ha haft årsmöte den 25 april. Hur mycket tror du att det mötet försenas? Nu har ju förbundsstyrelsen bestämt att sådana möten kan genomföras digitalt?

– Förbundsstyrelsen har i enlighet med Folkhälsomyndigheten och regeringens direktiv fattat beslut om att årsmöten ska skjutas på framtiden. Jag tror att corona-viruset kommer att försena årsmötet betydligt mer än den här utredningen har gjort. Visst det finns digital teknik, men det är väldigt olika hur bra människor klarar att använda sådan. I framtiden kan det vara en annan sak, då kan säkert fler möten bli digitala.

Fakta: Hyresgästföreningen Region Västra Sverige

• Har sitt nav i Göteborg men omfattar ytterligare tolv kommuner, från Varberg i söder till Stenungsund och Orust i norr.

• Nästan 73 000 västsvenska hushåll är medlemmar.

• Rymmer 13 hyresgästföreningar, varav sju i Göteborg. Cirka 200 lokala hyresgästföreningar, cirka 130 gårdsföreningar.

LÄS MER: Så är Hyresgästföreningen uppbyggd

Läs också Tio år efter striden: Pennygången tvingade Hyresgästföreningen att tänka nytt Han går i täten för 67 000 västsvenska hyresgäster: "Vi måste kunna ha högt i tak"

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.