Annons

Förbundsstyrelsen svarar: ”Hon vet varför hon har suspenderats”

Göteborg Föreningsordföranden Christina Abrahamsson vet mycket väl varför hon är suspenderad. Det säger Jan Andersson i Hyresgästföreningens förbundsstyrelse. Men Christina Abrahamsson vidhåller att hon aldrig fått någon förklaring.
Foto: Karin Gistedt/Privat
Jan Andersson sitter i Hyresgästföreningens förbundsstyrelse. Han är även sammankallande i stadgeutskottet som utrett Christina Abrahamsson och kommit med förslaget om suspendering.

LÄS MER: Så här är Hyresgästföreningen uppbyggd – riksförbund, region, förening och lokal förening.

Hem & Hyra berättade i onsdags att en högt uppsatt förtroendevald inom Hyresgästföreningen har suspenderats från alla förtroendeuppdrag under fem års tid.

ANNONSGuide till hemförsäkringar

Christina Abrahamsson har suttit i regionstyrelsen för region Västra Sverige med 70 000 medlemmar. Hon har också varit ordförande i regionens näst största förening, Centrum Göteborg, med drygt 8 000 medlemmar.

Beslutet om att Abrahamsson suspenderas togs av den nationella förbundsstyrelsen den 25 januari. Men ingen information har gått ut till medlemmarna.

Ingen inblandad vill heller berätta anledningen till suspenderingen.

Läs ocksåHög förtroendevald i Göteborg avstängd i tysthet

Christina Abrahamsson själv säger i en intervju att hon inte vet alls varför hon nu är avstängd från alla förtroendeuppdrag.

– Jag har ingen aning, jag kan inte ens gissa. Jag är bara förvånad, säger Christina Abrahamsson.

Uttalandet har fått förbundsstyrelsen att reagera. Tidigare har förbundet inte velat ge någon intervju till Hem & Hyra, utan bara svarat på frågor skriftligt via pressavdelningen.

Läs ocksåKrav på nya rutiner runt utredningar och avstängningar

Nu får vi möjlighet att intervjua FS-ledamoten Jan Andersson. Han vill fortfarande inte berätta om sakskälen, men däremot om processen.

Vet Christina Abrahamsson varför hon är suspenderad?

– Ja, det gör hon. Jag har lagt ner ganska mycket tid på att prata med henne om detta.

Hur har er kommunikation sett ut?

– Om jag ska redogöra för hela processen, så började den med att förbundsstyrelsen fick in en anmälan mot Christina. Den var riktad mot henne personligen, inte mot hela Centrumstyrelsen.

– Därefter har förbundsstyrelsens stadgeutskott utrett ärendet. Vi skickade en skrivelse till Christina, där det tydligt framgick vad det handlade om. Sedan fick hon möjlighet att uttala sig, och kom med ett skriftligt svar, förutom att vi pratade i telefon också. Därefter beredde stadgeutskottet ärendet och lämnade ett förslag till förbundsstyrelsen, som tog beslutet.

– Efter att beslutet fattats så pratade jag och Christina i telefon i 1,5 timme. Det var ett bra samtal där vi diskuterade och jag förklarade omständigheterna bakom beslutet.

Så ni har pratat om de specifika orsakerna som lett till att hon suspenderats?

Annons

– Ja. Men inga namn på personer, utan bara vilka saker det handlar om.

Christina Abrahamsson citerar från beslutet, där det står ”du och styrelsen har agerat i strid med föreningens stadgar och värdegrund”. Är det korrekt citerat?

– Ja.

Så suspenderingen har, helt eller delvis, att göra med saker som styrelsen gjort?

– Ja, men den gäller inte hela styrelsen, bara Christina. Som ordförande har hon ett särskilt ansvar

Samtidigt utreds ju även andra personer i styrelsen, som Hem & Hyra tidigare berättat. Är det troligt att medlemmarna i Centrum Göteborg kommer att få mer klarhet i vad som hänt på föreningens årsmöte den 25 mars?

– Det beror på vilket sätt Centrumstyrelsen informerar sina medlemmar. Det är deras beslut.

När Kristofer Lundberg uteslöts i fjol så skickade förbundsstyrelsen ut ett pressmeddelande och förklarade, åtminstone i allmänna ordalag, vad det handlade om. Nu vill ni inte säga något. Varför?

– Grundregeln är att vi inte går in på detaljer. Vi värnar om våra medlemmars integritet. Det här är svåra ärenden som rör enskilda människor. Den enda skillnaden mellan de här två fallen är att Kristofer var regionordförande. Sådant väcker mer frågor.

Christina Abrahamsson har även hon suttit i regionstyrelsen och varit ordförande i Centrum. Det är en större förening än Angered, där Kristofer Lundberg var ordförande. Väcker inte hennes suspendering också frågor?

– Kristofer Lundberg var regionordförande, det är skillnaden.

Det finns en tredje part i detta, förutom förbundsstyrelsen och Christina Abrahamsson. Det är medlemmarna i Västra Sverige och Centrum Göteborg. Vilken rätt har de att få veta vad som händer?

– Det hänger på den som blir suspenderad eller utesluten. Vår grundregel är att vara sparsamma med detaljer, det är upp till vederbörande person att berätta.

Eventuellt kanske den som blir utesluten eller suspenderad har gjort något olämpligt? Då kanske inte den personen vill berätta?

– Nej, precis. Vi värnar om integriteten även för dem. De får avgöra själva om de vill gå ut med skälen eller inte.

Generellt, hur ser ni på risken att den som blir utesluten eller suspenderad kan ge vinklad eller felaktig information om bakgrunden, eller utelämna viktiga detaljer?

Annons

– Det är tråkigt om det blir så, absolut. Men vår grundinställning är att vara sparsamma med information i de här ärendena.

I det här fallet verkar det ändå som att förbundsstyrelsen reagerar på det som Christina Abrahamsson säger. Hur kommer det sig annars att jag får göra den här intervjun med dig nu?

– Jag fick frågan om jag ville ställa upp på en intervju, eftersom jag varit sammankallande i stadgeutskottet. Mer bakgrund än så har inte jag om detta.

Christina Abrahamsson säger dock att hon inte fått veta några sakskäl alls, trots skriftväxling och flera telefonsamtal.

Christina Abrahamsson

– Nej, det har jag inte.

Men om du och Jan Andersson pratade i 1,5 timme på telefon, vad pratade ni om då?

– Vi pratade allmänt om allt vi har gjort i Centrum, och om den tidigare utredningen som lades ner. Det var ett vänligt samtal. Anledningen till att jag ringde honom var att flera personer undrat om beslutet gick att överklaga. Jag hade svarat att det inte gick att överklaga och Jan bekräftade att det stämde.

När du har svarat skriftligt, har du inte vetat då vilka specifika händelser du ska uttala dig om?

– Nej. Både jag och flera i styrelsen har gett uttryck för att vi inte förstår den nya granskningen och bett förbundet göra en problemformulering. Vad exakt har vi gjort som är fel? Är det rimligt att vi ska behöva gissa oss fram och försöka svara?

Så du har inte har en aning om vad suspenderingen grundas på?

– Nej, det har jag inte. Du har fått ta del av beslutet i dess helhet. Jag har inte fått någon ytterligare information om beslutet. Märkligt att stadgegruppens sammankallande vill att jag ska tolka deras beslut. Beslutsgrunden bör väl rimligtvis definieras klart och tydligt av dem som fattat beslutet.

LÄS MER:

Hög förtroendevald i Göteborg avstängd i tysthet

Krav på nya rutiner runt utredningar och avstängningar

Läs också Ordföranden i Västra Sverige utesluts ur Hyresgästföreningen Nya larmsiffror: Ensamstående föräldrar har inte råd att äta sig mätta - "Otryggt, inte mycket kvar" Ny lag ska säkra kontraktet för barnfamiljer: "Snävt men ett steg i rätt riktning"

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.