Annons

Hög förtroendevald i Göteborg avstängd i tysthet

Göteborg En av de högsta förtroendevalda i Hyresgästföreningen Västra Sverige har blivit suspenderad på fem års tid. Ingen vill berätta varför och ingen har informerat medlemmarna, trots att det gått en månad och 70 000 hushåll berörs.
Foto: Privat/Gustaf Görfelt
Christina Abrahamsson (t v) har suspenderats från alla förtroendeuppdrag i Hyresgästföreningen under fem års tid och får bara vara kvar som vanlig medlem. Beslutet har tagits av nationella förbundsstyrelsen under ledning av förbundsordförande Marie Linder (t h.)

LÄS MER: Så här är Hyresgästföreningen uppbyggd – riksförbund, region, förening och lokal förening.

Christina Abrahamsson har varit ordförande för Hyresgästföreningen Centrum Göteborg med drygt 8 000 medlemmar. Hon har även suttit som ledamot i styrelsen för region Västra Sverige, med 70 000 medlemmar.

ANNONSGuide till hemförsäkringar

Nu är hon blockerad från alla förtroendeuppdrag i fem års tid och får bara vara vanlig medlem i föreningen.

Suspenderingen beslöts av den nationella förbundsstyrelsen den 25 januari. Ytterligare en styrelseledamot i Hyresgästföreningen Centrum är under utredning. Åtgärderna har fått flera av de andra styrelsemedlemmarna i Centrumföreningen att avgå i protest.

Hyresgästföreningen Centrum ska ha årsmöte den 25 mars, men när Hem & Hyra börjar granska saken har inte Centrumstyrelsen informerat vare sig förtroendevalda eller medlemmar om vad som hänt. Inte heller har region Västra Sverige eller förbundsstyrelsen gått ut med någon information.

Läs ocksåBråk om ekonomi bakom avstängning i Göteborg

Centrumföreningen utreddes redan förra våren. Enligt uppgifter som Hem & Hyra fick då skulle utredningen handla om på vilket sätt vissa beslut hade tagits. Christina Abrahamsson var avstängd från regionstyrelsen under perioden, men fick senare återgå till sina förtroendeuppdrag. Utredningen ska ha lagts ner.

Nu uppger källor till Hem & Hyra att en ny utredning inleddes innan jul, vilken senare har lett fram till suspenderingen.

När Hem & Hyra kontaktar förbundsordförande Marie Linder hänvisar hon omedelbart till förbundets pressavdelning. Pressavdelningen vill i sin tur ha frågorna skriftligt, för att kunna veta vem som kan svara på dem.

Läs ocksåFörbundsstyrelsen svarar: ”Hon vet varför hon har suspenderats”

När frågorna skickas blir svaret att det inte är meningsfullt med någon intervju. Istället svarar pressavdelningen skriftligt och kortfattat:

Förbundsstyrelsen har fattat detta beslut efter att en utredning har visat att en person i en föreningsstyrelse har brutit mot Hyresgästföreningens stadgar, värdegrund och de etiska reglerna. Personen har i egenskap av sitt förtroendeuppdrag ett mycket stort ansvar för detta och får därför inte ha några förtroendeuppdrag i fem år.

Christina Abrahamsson utreddes redan i fjol och var då tillfälligt avstängd, men fick sedan återinträda på sina förtroendeuppdrag. Nu har hon suspenderats. Hur kommer detta sig?

Hyresgästföreningen kommenterar inte ärenden som gäller enskilda individer. Vi vill värna integriteten för alla inblandade parter.

Regionstyrelsen utreder också en annan förtroendevald i samma förening. Varför? Rör den utredningen samma saker som lett fram till suspenderingen av Abrahamsson?

Annons

Just nu pågår en utredning och den måste få ha sin gång. Hyresgästföreningen vill värna integriteten för alla inblandade parter och kommenterar inte pågående utredningar eller ärenden som gäller enskilda individer.

Hänger suspenderingen av Christina Abrahamsson ihop med uteslutningen av regionordförande Kristofer Lundberg förra året?

Hyresgästföreningen kommenterar inte ärenden som gäller enskilda individer. Vi vill värna integriteten för alla inblandade parter.

Region Västra Sverige har nästan 70 000 medlemmar, föreningen Centrum Göteborg har drygt 8 000. Hur kommuniceras detta beslut till medlemmarna? Om det inte kommuniceras, varför?

Förbundsordförande och regionordförande har informerat centrumföreningens styrelse.

När Hem & Hyra ringer Christina Abrahamsson själv så uppger hon att hon inte över huvud taget vet varför hon har blivit suspenderad.

– Jag har bara fått ett brev där det står så här: ”Beslutet grundar sig på att du och styrelsen har agerat i strid med föreningens stadgar och värdegrund och de etiska reglerna och att du i egenskap av ordförande i Centrumföreningen bär ett mycket stort ansvar för detta.” De dömer ut hela styrelsen, men det är jag som får klä skott för det.

Men vad handlar det om? Vet du inte vilka händelser det är som har utretts?

– Jag har ingen aning, jag kan inte ens gissa. Jag är bara förvånad. Fem personer i styrelsen har avgått i protest mot detta, de är kränkta, de tror inte att det är sant. Vi är en mycket kompetent styrelse. Vi har egna företagare, folk som har gått på Handels, lärare i ekonomi.

Handlar det här om ekonomiska frågor?

– Absolut inte. Vi har skött oss exemplariskt. Varför tror du att det skulle ha med det att göra?

Jag frågar eftersom du räknar upp olika ekonomiska kompetenser i styrelsen.

Annons

– Vi har personer som har studerat juridik också eller arbetat som pedagoger eller med marknadsföring. Vi har haft en mycket mångfacetterad och kompetent styrelse. Vår förening har varit oerhört aktiv: vi har anordnat seminarier, drivit kampanjer, skrivit debattartiklar och arbetat för att öppna nya LH (lokala hyresgästföreningar). Vi är häpna över vad som hänt och de här chockartade påståendena.

På sociala medier framställer vissa detta som en politisk avsättning. Finns det politiska skäl?

– Ingen aning. Förbundsstyrelsen har inte angivit några sakskäl.

Det har gått en månad. Har ni informerat föreningens medlemmar om att ordföranden är suspenderad och att en stor del av styrelsen har avgått?

– Nej, inte än, men det är på gång naturligtvis. Vi är några som bestämt oss för att stanna kvar över årsmötet. Jag har haft fullt upp med att hantera alla som hör av sig och uttrycker frustration och besvikelse över det som händer. Vi har förlorat flera LH:n. Nu vill de inte vara en del av det här längre. Jag har fått frågor om beslutet går att överklaga, men det gör det inte eftersom det är taget av förbundsstyrelsen.

Nu är du avstängd från alla förtroendeuppdrag. Tänker du stanna kvar i Hyresgästföreningen som en vanlig medlem?

– Det är en bra fråga. Mitt medlemskap går ut nu i mars-april, jag ska fundera på saken fram till dess. Men jag uppmanar alla jag pratar med att stanna i Hyresgästföreningen. Använd ditt medinflytande och rösta fram dem som brinner för de viktiga frågorna, de som är emot marknadshyra och renovräkningar och som kämpar för att alla ska kunna bo kvar. För egen del är jag aktiv i flera andra föreningar också och har egentligen ganska fullt upp. Jag får se om jag fortsätter i Hyresgästföreningen.

Christina Abrahamsson meddelar innan publicering att ett mejl med information gått ut till samtliga förtroendevalda i Centrumföreningen. Detta har skett kvällen efter Hem & Hyras intervju.

LÄS MER:

Förbundsstyrelsen svarar: ”Christina Abrahamsson vet varför hon har suspenderats”

Krav på nya rutiner runt utredningar och avstängningar

Fakta: Hyresgästföreningen region Västra Sverige

• Har sitt nav i Göteborg men omfattar ytterligare tolv kommuner, från Varberg i söder till Stenungsund och Orust i norr.

• Nästan 70 000 västsvenska hushåll är medlemmar.

• Rymmer 13 hyresgästföreningar, varav sju i Göteborg. Cirka 200 lokala hyresgästföreningar, cirka 130 gårdsföreningar.

LÄS MER: Så är Hyresgästföreningen uppbyggd

Läs också Krav på nya rutiner runt utredningar och avstängningar Minusbudget på tio miljoner klubbad i Storgöteborg Starkt stöd för omvald Ronny Bengtsson i Storgöteborg

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.