HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Annons

Byggplaner väckte debatt

Norrköping Ska Hyresgästföreningen vara för eller emot byggplanerna på upp mot 1 000 lägenheter i norra Vilbergen? Det var en fråga som väckte debatt när föreningen höll sitt årsmöte i Norrköping.
Foto: Jakob Kindesjö
På årsmötet hölls omröstning om motionen kring byggplanerna.

Cirka 40 deltagare hade samlats i Matteusgården när Hyregästföreningen för Norrköping, Söderköping och Finspång hade sitt årsmöte, som i år leddes av tidigare kommunalrådet Göran Färm (S). Mötet fortlöpte utan några större förändringar. Styrelsen blev omvald med tillskottet Lars Karlsson som ny ledamot och årsarvodet höjdes med 500 kronor för förtroendevalda i styrelsen och valberedningen.

Den fråga som kom att väcka störst diskussion på mötet handlade om en motion som lämnats in av medlemmen Ulf Karlström. I bostadsområdet norra Vilbergen i Norrköping finns planer på att förtäta och skapa ytor för att uppföra 750–1 000 lägenheter i kvarteren. En satsning som skulle försämra den befintliga boendemiljön med färre p-platser och grönytor, enligt Karlström.

Läs ocksåHyresuppgörelsen får kritik - hyresgäster fick inte vara med

— Vi är utsatta för en överexploatering där man med skohorn ska pressa in nya höghus. Vi är inte motståndare till att man bygger, men inte så mycket. Det räcker gott med hälften av det som är planerat. Vi måste värna om de goda boendemiljöerna vi har, säger Ulf Karlström.

Annons

Han yrkade att Hyresgästföreningen skulle engagera sig och ställa sig tveksamma till detaljplaneändringarna för norra Vilbergen. Men hans förslag vann inget gehör hos föreningsstyrelsen och under mötet uttryckte flera deltagare sina åsikter, både de som var för och emot motionen. Bland argumenten mot förslaget fanns att föreningen inte ska motverka bostadsbyggande när det är bostadsbrist och att frågan var för lokal och berörde en viss stadsdel.

— Jag vet inte om det är rätt eller fel det som föreslås, att byggandet ska halveras. Men det finns en lokal hyresgästförening i området och jag tycker frågan ska drivas där, säger ordförande Anita A:son Landegren.

Annons
Läs ocksåKlart med nya Norrköpingshyror

Efter debatten röstade mötet och resultatet blev att motionen avslogs med 27 nej-röster mot 12 ja-röster.

Läs också Hyresrabatten allt mer ovanlig Hyresgästens flytt kostade kommunen en kvarts miljon Djurparkstur lockade 1 300 hyresgäster

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.