Annons

Enkät: Här är politikernas bostadslöften i Sundbyberg

Sundbyberg Alla länets kommuner uppger att de har bostadsbrist. Hem & Hyra tog reda på vilka hyresrättslöften kommunpolitikerna går till val på.

Stefan Bergström, Centerpartiet:

Hur många hyresrätter vill ni bygga nästa mandatperiod?
– Vi har lämnat ett eget förslag på att bygga en ny stadsdel, Ungdomsstaden, där SL nu har sitt bussgarage i Råsta. Området är utpekat i Översiktsplanen som lämpligt för bostäder och där föreslår vi 500 lägenheter à 25m2 och 25 lägenheter à 100m2, alla dessa med tidsbegränsade hyreskontrakt för unga sundbybergare 18-25 år. Utöver detta vill också bygga 160 tvåor och 80 treor i Råsta, med hälften-hälften hyresrätter och bostadsrätter. Vi vill också att det ställs krav på mindre och billigare ungdomslägenheter i alla större nybyggnationer.

ANNONSRebeckas framgångsrika bytesresa – så lyckas du med din

Kommer ni att ombilda/sälja lägenheter?
– Gör vårt bolag Förvaltaren den marknadsmässiga bedömningen att någon fastighet bör ombildas eller säljas så står vi inte i vägen för det, men politiskt ser vi inga skäl att ombilda fler lägenheter då ingen stadsdel i vår stad längre är ett hundraprocentsområde.

Vid renovering, kommer hyresgästen att kunna välja upprustningsnivå?
– Till viss del, men det är viktigt att göra nödvändiga energieffektiviseringar vid renoveringar även om de kan vara fördyrande.

Vad vill ni göra för att lösa bostadsbristen?
– Sundbyberg är redan nu landets mest tätbefolkade kommun och vi växer också snabbast i hela landet. Ansvaret måste spridas på många fler kommuner att börja bygga.

Läs ocksåFörvaltaren höjer hyran med 1,6 procent

Vinster i kommunala bostadsbolag, för/emot att dela ut vinster till ägarna?
– Centerpartiet tycker att det är skäligt att ta ut vinst, så länge det är på en acceptabel nivå.

 

Ulf Landström, Sverigedemokraterna:

Läs ocksåLägenhetsbyte fick Förvaltaren att ändra rutinerna

Hur många hyresrätter vill ni bygga nästa mandatperiod?
– Vi vill bygga färdigt i Stora Ursvik och förtäta i Rissne; Ör och Hallonbergen. Vi är beredda att ersätta planerade ytexpansiva småhus med hyresrätter. Därefter är i princip Sundbyberg färdigbyggt. Vi vet inte vad detta medför exakt antal.

Kommer ni att ombilda/sälja lägenheter?
– Vi ser inget behov av att sälja hus men är positiva till att ombilda i Hallonbergen om intresse finns. Tvärt om kan vi tänka oss köp av hus.

Vid renovering, kommer hyresgästen att kunna välja upprustningsnivå?
– Ja. Vi vet att ungdomar och många äldre med dåliga pensioner har bekymmer med att bo kvar efter renoveringar. Pensionsbromsen och den höga pensionärsskatten slår hårt i många fall. Eftersom detta gäller i Sundbyberg har vi bett vår riksdagsman driva detta i vår riksdagsgrupp.

Vad vill ni göra för att lösa bostadsbristen?
– Det krävs regionala lösningar med förbättrad infrastruktur. Lilla Sundbyberg kan inte lösa regionens behov. Vi är bekymrade över att barnen i Sundbyberg i många fall tvingas lämna staden för att få lägenhet. 

Vinster i kommunala bostadsbolag, för/emot att dela ut vinster till ägarna?
– Staden bör få skälig ersättning för borgen och eventuella lån men inga övervinster. Vi vill heller inte att vinster från hyresgäster pumpas in i dotterbolag för kontorsfastigheter med mera. 

 

Jonas Nygren, Socialdemokraterna:

Hur många hyresrätter vill ni bygga nästa mandatperiod?
– Vår målsättning är att påbörja 1 500 hyresrätter under mandatperioden.

Annons

Kommer ni att ombilda/sälja lägenheter?
– Nej.

Vid renovering, kommer hyresgästen att kunna välja upprustningsnivå?
– Ja, vi vill utforma ett system tillsammans med Hyresgästföreningen. Vi har idéer om ett mini-, midi- och max-system i någon form.

Vad vill ni göra för att lösa bostadsbristen?
– Bygga mer, vi planerar för 10 000 lägenheter kommande 10 åren.

Vinster i kommunala bostadsbolag, för/emot att dela ut vinster till ägarna?
– Vi vill inte ha någon utdelning från bostadsbolaget.

 

Bert Jagerby, Vänsterpartiet:

Hur många hyresrätter vill ni bygga under nästa mandatperiod?
– Kommunen planerar att bygga drygt 5 000 bostäder under nästa mandatperiod (de flesta i stadsdelen Ursvik). Vi har sagt att minst 50 procent av dessa ska vara hyresrätter i varierade storlekar, klimatsmarta och med rimlig hyra. Vi vill även bygga ett kollektivhus med hyresrätt samt några hyresradhus. Studentlägenheter vill vi bygga i Hallonbergen.

Kommer ni att ombilda/sälja lägenheter?
– Vi vill inte att fler kommunala hyresrätter ombildas. Socialdemokraterna med borgerligt stöd har redan ombildat ca 1600 lägenheter. Vi vill inte heller att hyresrätter säljs till privata värdar vilket har figurerat i den politiska debatten.

Vid renovering, kommer hyresgästen att kunna välja upprustningsnivå?
– Vi har föreslagit detta och fått in det i ägardirektivet. Samtliga partier har sagt ja till denna valmöjlighet. Hur detta ska gå till i praktiken förhandlas för närvarande mellan det kommunala bostadsbolaget Förvaltaren och Hyresgästföreningen.

Vad vill ni göra för att lösa bostadsbristen?
– Sundbyberg bygger väldigt mycket men nästan bara bostadsrätter för folk med fet plånbok. Staden kan inte ensamt lösa bostadsbristen, den måste lösas i regionen. I väntan på en annan regering och ett investeringsbidrag för nybyggen, främst hyresrätter inkl studentbostäder, men även för upprustning av miljonprogrammen, så kan staden satsa på fler klimatsmarta hyresrätter där ett hyrestak sätts från början.

Vinster i kommunala bostadsbolag, för/emot att dela ut vinster till ägarna?
– Vi vill att eventuell vinst ska stanna i bostadsbolaget. Pengarna behövs för bland annat upprustning och renovering. Socialdemokraterna med stöd av de borgerliga tar ut den del av vinsten som regelverket tillåter. Avkastning på insatt kapital, kallar de detta. 7,1 miljoner kronor togs ut för 2013 och 6 miljoner kronor för 2012 (då sänkte de skatten med 13 miljoner kronor).

 

Bengt Sjöholm, Kristdemokraterna:

Hur många hyresrätter vill ni bygga nästa mandatperiod?
– Vi vill bygga c:a 1000 nya hyresrätter under nästa mandatperiod.

Kommer ni att ombilda/sälja lägenheter?
– Vi kan tänka oss att ombilda hyresrätter i Hallonbergen för att kunna finansiera byggandet av nya hyresrätter i andra stadsdelar.

Annons

Vid renovering, kommer hyresgästen att kunna välja upprustningsnivå?
– Hyresgäster kan idag bestämma över nivån på lägenhetsunderhållet vilket är bra. Vilken grundutrustning som lägenheten ska ha bestämmer hyresvärden/ägaren över. När det gäller större renoveringar, t.ex. stambyten så anser vi att man ska kunna välja nivå på upprustningen.

Vad vill ni göra för att lösa bostadsbristen?
– Sundbyberg är Sveriges till ytan minsta kommun. Trots detta bygger vi mest i förhållandet till befolkningen de närmaste åren. Vi menar att Sundbyberg på mycket gott sätt tar sitt ansvar i regionen. Vi vill också främja möjligheten att hyra ut del i sin bostad och möjlighet till uppföra Attefallhus.

Vinster i kommunala bostadsbolag, för/emot att dela ut vinster till ägarna?
– Avkastningen ska vara i nivå med andra långsiktiga placeringar så att ägarna får utdelning som motsvarar vad man får i andra placeringar. Staden har till uppgift att se till alla invånares bästa.

 

Johan Storåkers, Folkpartiet:

Hur många hyresrätter vill ni bygga nästa mandatperiod
Vi vill att det byggs hyresrätter i stadsdelar där äganderätten är dominerande. Tillgången på mark sätter på sikt gränser för hur många bostäder som kan byggas. Det är viktigt med gröna lungor och stråk, därför vill vi l freda parker och grönyta i tätbebyggda stadsdelar.

Kommer ni att ombilda/sälja lägenheter?
– Folkpartiet är inte emot att hyresrätter ombildas till bostadsrätter. Vi kommer att prioritera ombildning i stadsdelar där hyresrätten är dominerande, det ska finnas valmöjligheter och alternativ i alla stadsdelar. De hyresgäster som önskar att ombilda till bostadsrätt i aktuella stadsdelar ska få lov att göra det.

Vid renovering, kommer hyresgästen att kunna välja upprustningsnivå?
Ja, vi tycker det är rimligt att hyresgästerna ska kunna välja olika nivåer av standard på exempelvis ytskikt vid upprustning. Det handlar dels om valfrihet men också möjlighet för hyresgästerna att känna sig trygga. inför framtiden utan att oroa sig för höga hyreshöjningar.

Vad vill ni göra för att lösa bostadsbristen?
– Sundbyberg kan inte ensamt lösa regionens bostadsbrist. Vi vill att det byggs fler studentbostäder, ägarlägenheter och hyresrätter med rimlig hyresnivå för att sänka trösklarna och möjliggöra för fler att få sin första egna bostad.

Vinster i kommunala bostadsbolag, för/emot att dela ut vinster till ägarna?
– Lagen sätter en gräns för utdelningen och i övrigt anser vi att pengarna ska stanna i det kommunala bostadsbolaget för att underhålla och bygga nya bostäder.

 

Elisabeth Bergman, Miljöpartiet:

Hur många hyresrätter vill ni bygga nästa mandatperiod
Vi har ett krav på 25 procent av nyproduktionen ska vara hyresrätter men är öppna för 50 procent. Problemet är att det är mer lönsamt för byggherrar att investera i bostadsrätter! Dessa regler bör ses över.

Fakta: Så här gjorde vi

Hem & Hyra har ställt samma frågor till samtliga partier som i dag har representation i någon av länets kommuner (utom Norrtälje). Vi har totalt frågat 205 lokala partier varav 146 företrädare har besvarat våra frågor. Alla partier har fått två månader på sig att svara. Övriga stockholmskommuner redovisas i papperstidningen.

Läs också Uppsagd får hela året på sig att flytta Stora ventilationsbrister hos Förvaltaren och Värmdö Bostäder Tårtkalas för bevarade hyresrätter

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.