Annons

Fler kvinnor än män har arbetat hemifrån under pandemin

Nyheter Under pandemin har så många svenskar som möjligt rekommenderats att arbeta hemifrån, för att hålla nere smittan. Betydligt fler kvinnliga än manliga hyresgäster har haft möjligheten, visar Hem & Hyras undersökning.

Sedan coronapandemin bröt ut i Sverige i början av förra året har hemarbete blivit den nya vardagen för majoriteten av landets hyresgäster.

Men bara för en knapp majoritet.

ANNONSGuide till hemförsäkringar

På Hem & Hyras begäran har opionionsinstitutet Skop undersökt hur stor andel av hyresgästerna som haft möjlighet att arbeta eller studera hemifrån. Totalt svarar 53 procent att de har utfört jobb från hemmet.

En intressant iakttagelse är att hemarbete varit påtagligt vanligare bland hyresgäster hos en privat hyresvärd. Här har 57 procent av hyresgästerna arbetat hemifrån, jämfört med 47 procent av boende inom allmännyttan.

Stefan Tengblad är professor i human resource management vid Göteborgs universitet och har forskat inom ämnet hemarbete. Han tror att skillnaden har sin förklaring i att hyresgäster hos privata värdar i snitt har något högre inkomst.

Annons
Läs också16 500 hushåll får vänta på besked om hyran efter flera strandningarHalvkroppsporträtt på Marcus Kjellin som står längst till höger i bild i en mörkblå skjorta. I bakgrunden syns ett bostadshus.

– Här finns nog ett mönster. Hemarbete är vanligare i högre inkomstskikt – många arbeten som är mer manuella fungerar helt enkelt inte att göra hemifrån. Här skulle vi nog även se en generell skillnad mellan människor i villa och i lägenhet.

Det råder också en stor skillnad mellan könen. Medan nästan sex av tio kvinnliga hyresgäster har hemarbetat är andelen bland männen mindre än hälften.

En delförklaring kan vara att i princip samtliga studenter skött studierna hemifrån – och att drygt två av tre studenter numera är kvinnor.

Läs ocksåHyresgästen Sam om det långvariga byggbullret: "Stressen jag utsattes för var omänsklig"Byggbuller i Eriksberg, Sam, Anders, Eva och Lena i soffan i Lenas vardagsrum

– Det bidrar säkert, men är kanske inte hela förklaringen. Industribranschen är ju mansdominerad och där är det också svårare att jobba hemifrån. Där är två faktorer, säger Stefan Tengblad.

Annons

Det är även lätt att konstatera en tydlig skillnad i arbetsmönster i storstan jämfört med på mindre orter.

– Här har det troligen att göra med att en relativt stor del av arbetet i storstäderna är administrativt. Sådana uppgifter är rent allmänt lättare att jobba med hemifrån.

Totalt har 1 000 hyresgäster deltagit i undersökningen.

Fakta: Ur undersökningen

Har du haft möjlighet att arbeta eller studera hemifrån under pandemin?

  • Ja, och jag har gjort det: 53 procent
  • Nej, har inte haft möjlighet: 45 procent
  • Har kunnat men inte gjort det: 2 procent

Källa: Skop/Hem & Hyra

Fakta: Har jobbat hemifrån under pandemin
  • Kvinnor: 59 procent
  • Män: 46 procent

 

  • Privat hyresvärd: 57 procent
  • Allmännyttan: 47 procent

 

  • Stad med mer än 200 000 invånare: 58 procent
  • Stad med 21 000 – 200 000 invånare: 51 procent
  • Ort med färre än 21 000 invånare: 41 procent

Källa: Skop/Hem & Hyra

Corona i Hyressverige
Läs också Ovaccinerad isolerade sig i fritidshuset – nära mista hyreskontraktet Digitiala visningar införs igen – Svenska Bostäder hann visa fysiskt i en månad på två år Femdubblad väntetid för hjälp – en tredjedel av personalen sjuk

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.