Annons

Fullsatt på fullmäktige

Skåne Alla regionstyrelsens förslag – däribland en uppdelning av föreningen Malmö centrum/öst, ny indelning av Österlen samt ett slopande av höstfullmäktige – antogs av vårfullmäktige.
Hyresgästföreningen i region södra Skåne tog en rad viktiga beslut på gårdagens vårfullmäktige.

Frågan är vad som ligger närmast Trelleborg – Abbekås eller Skurup? Den som kan sin geografi vet att Abbekås har kortast väg. När regionstyrelsen lade fram sitt förslag till regionen södra Skånes fullmäktige, som hölls igår i Lund, om hur nuvarande föreningen Österlen skulle delas upp rådde det en del oklarheter kring varför kommunen skulle delas upp enligt regionstyrelsens förslag.

Förslaget, som regionstyrelsens ordförande Kenneth Gustavsson först presenterade det, innebar att Skurups tätort skulle tillhöra i Trelleborgsföreningen med Svedala och Vellinge, medan övriga mindre orter i kommunen – Abbekås, Skivarp, Rydsgård – skulle tillhöra den nya Österlenföreningen tillsammans med Ystad, Tomelilla och Simrishamns kommuner. En förtroendevald undrade hur till exempel förhandlingarna med Skurupshem skulle skötas eftersom bolaget har lägenheter på alla orter. Det hade regionstyrelsen inte diskuterat men man menade att det skulle lösa sig.

ANNONSRebeckas framgångsrika bytesresa – så lyckas du med din

I slutänden antog man det ursprungliga förslaget som ordföranden för mötet tolkade som hela Skurups kommun samtidigt som man beslutade att hela Sjöbo kommun ska tillhöra Lundaföreningen.

De senaste två åren har antalet förtroendevalda i ett av Malmös tre föreningsområden – Centrum/öst – halverats. Läs mer om det här. Eftersom man inte lyckats attrahera nya förtroendevalda föreslog regionstyrelsen att föreningen skulle delas upp mellan de övriga två föreningarna i Malmö – Södra och Sydväst. Bo Nilsson, tidigare ordförande i regionen, ville att man skulle avvakta ett år innan man upplöste föreningen men han fick inget gehör. I stället antogs regionstyrelsens förslag som arbetats fram sedan man fick höstfullmäktiges uppdrag att se över föreningsindelningen i Malmö. Läs mer om höstfullmäktige här

När det var dags att klubba förslaget om att lägga ner höstfullmäktige och lägga över ansvaret för budgeten på regionstyrelsen fick fullmäktige ajourneras. Syftet var att man snabbt skulle kunna formulera om förslaget som innehöll flera felaktigheter och därför inte kunde antas i den ursprungliga formen. Bland annat saknades den avgörande att-satsen i själva förslaget om att lägga ner höstfullmäktige.

Läs ocksåHelsingborgshem höjer den genomsnittliga hyran med 109 kronor

Bo Nilsson, ifrågasatte förslaget att lägga ner höstfullmäktige. Han menade att det skulle leda till en onödig maktkoncentration i styrelsen. Kenneth Gustavsson, regionordförande, svarade med att kalla Bo Nilsson bakåtsträvande och efter ett fortsatt meningsutbyte de två emellan fick mötesordföranden, Christer Brandt, avbryta och efterlysa en bättre ton. Trots diskussionerna och ajourneringen kunde fullmäktige till slut besluta att lägga ner höstfullmäktige. I fortsättningen kommer årsmötet att hållas på våren.

Annons

På fullmäktige valdes även en ny regionstyrelse, ny valberedning och listan med de delegater som ska skickas på Hyresgästföreningens nästa stämma antogs. Verksamhetsberättelsen var uppe för behandling. Under 2014 gjorde Hyresgästföreningen i södra Skåne en vinst på 2,97 miljoner kronor – bland annat tack var välplacerade pensionspengar. Man hade budgeterat med ett underskott på 1,2 miljoner kronor. Läs mer om regionens vinst här.

Ordinarie ledamöter i regionstyrelen som valdes vid vårfullmäktige:
Håkan Björkenklev, omval 2 år
Kenneth Brunhoff, omval 2 år
Bengt Högberg, omval 2 år
Birgitta Tügel, nyval 2 år

Läs ocksåInget gehör för att återinföra höstfullmäktige i region norra Skåne

Ytterligare ordinarie ledamöter som valdes på två år vid förra vårfullmäktige 2014:
Kenneth Gustavsson, ordförande, vald till 2016
Bengt Karlsson, vald till år 2016
Bengt Liljekvist, vald till år 2016
Jon Bolmstedt, vald till år 2016
Hans Eversköld, vald till år 2016

Läs mer:

Annons

Regionstyrelsen föreslår stora förändringar

Hyresgästföreningen region södra Skåne omfattar knappt 40 000 medlemmar i kommunerna Burlöv, Lomma, Lund, Malmö, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad.

Läs också Öka demokratin – återinför höstfullmäktige Hyresgästerna i Lund startade egen lokal hyresgästförening Därför lämnar folk Hyresgästföreningen – och därför går de med

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.