Annons

Grät för högt och för mycket – vräks

Värmland En kvinna i Värmland tvingas flytta sedan hon stört sina grannar med gråt och skrik. Hem & Hyras granskning visar att hyresgäster med psykisk ohälsa är överrepresenterade bland dem som sägs upp för störningar.
En kvinna tvingas flytta efter att hon stört grannar med gråt och skrik (Personen på bilden har inget med artikeln att göra).

Under flera år har grannar störts av en kvinna som periodvis gråter och skriker både dag och nattetid.

Kvinnan fick sin första varning redan 2013 men under 2019 förvärrades störningarna genom att skriken och gråten intensifierades enligt hyresvärden.

ANNONSGuide till hemförsäkringar

I huset i Värmland där kvinnan bor finns dessutom ett gruppboende för personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer. Skriken har enligt hyresvärden orsakat hyresgästerna på gruppboendet extra mycket lidande, eftersom höga ljud kan vara extra svårt att hantera för dem.

Trots rättelseanmaningar upphörde inte kvinnans skrik och gråt eftersom hon ser demoner som skrämmer henne. Därför sa man i somras upp kvinnan och ville att hon skulle flytta under hösten.

Då kvinnan motsatte sig uppsägningen togs ärendet till hyresnämnden och enligt en överenskommelse, får kvinnan på sig till sommaren 2022 att finna en ny bostad.

Läs ocksåGrannar lider när sjuka inte får hjälp

Hem & Hyra har gått igenom beslut i Göteborgs hyresnämnd, som täcker Halland, Värmland och större delen av Västra Götaland.

Granskningen visar att 8 av 26 personer som sagts upp för störningar första halvåret 2020 lider av dokumenterad psykisk ohälsa – som psykos, depression eller vanföreställningar.

Vi har också hittat flera fall där uppsägningen orsakas av vanvård av bostaden eller av missbruk. I dessa beslut finns ingen uttalad koppling till psykisk ohälsa. Men i verkligheten finns den ofta där. Majoriteten av de svenskar som får vård för sitt missbruk har minst en psykiatrisk diagnos, enligt kartläggningar från exempelvis Socialstyrelsen.

Läs ocksåMordhot och sömnterror - när psykisk sjukdom drabbar grannar

Mitt i korselden i dessa ärenden står ibland Hyresgästföreningen. Oavsett om det är grannarna, personen med psykisk ohälsa – eller bägge som begär juridisk hjälp måste föreningen finnas till hands.

Annons

För när stödet från samhället brister för personer med psykisk ohälsa, lämnas hyresvärdar och Hyresgästföreningen att ta beslut om åtgärder som de egentligen inte är rustade för.

– Det kan vara oerhört komplexa ärenden eftersom vi ibland kan behöva företräda bägge sidor. Men även när vi inte gör det så är det svårt, säger Bengt Olsson som är chef över Hyresgästföreningen  juridiska avdelning inom Region Mitt där länen Dalarna, Sörmland, Värmland och Örebro ingår.

Frågan har vid flera tillfällen diskuterats i den nationella samordningsgruppen för juridik för att nå ett gemensamt förhållningssätt till dessa ärenden.

– När grannar hör av sig som medlemmar och berättar att de störs, har vi bestämt att vi ska betrakta det som vilken störning som helst. Vi ställer krav på hyresvärden att störningen ska upphöra. Det kan ses som feghet från oss, för vi vet ju att det oftast innebär att personen vräks. Men det kan lika gärna betyda att man ljudisolerar lägenheter. Det har gjorts vid flera tillfällen med gott utfall, säger han.

Ibland är situationen den omvända: att en medlem med psykisk ohälsa hör av sig när hen blivit vräkt och vill ha hjälp.

– Även om vi förstår att det personen orsakat störningar för grannarna så måste vi hjälpa medlemmen på bästa sätt genom processen. De har samma rätt som alla andra medlemmar att få hjälp från oss.

Här tycker Bengt Olsson ofta att föreningen har ett gott samarbete med hyresvärdarna.

– Det händer att hyresvärdarna säger att de egentligen inte alls vill vräka personen, men att de inte ser något annat sätt att hjälpa personen än att skicka en uppsägning eftersom en sådan även måste sändas till kommunens socialkontor.

Annons
Bengt Olsson, Hyresgästföreningen.

Och på samma sätt kan gode män eller kontaktpersoner be Hyresgästföreningen att släppa ärendet och inte driva det

– Det kan röra sig om att den gode mannen ser att det bästa för den här personen är att flytta och få mer stöd från kommunen. Då brukar vi lita på att den gode mannen vet vad som är bäst. Men egentligen bottnar ju allt detta man genomfört reformer som försämrat skyddsnätet för de här personerna. Det gör att man måste gå den här vägen via vräkning för att en person ska få hjälp, säger Bengt Olsson.

Ibland gör Hyresgästföreningen orosanmälningar till socialförvaltningarna i ett försök att hjälpa. Men Bengt Olsson säger att de tas emot olika beroende på kommun.

– En del vill inte ta emot för att vi är en organisation andra känner till ärendet men säger att de inte kan göra mer. Men det finns också fall där vi kunnat se till att personer fått boendestöd och därmed hjälp att må bättre så att störningarna upphör och personen kan bo kvar.

Och just det tror Bengt Olsson är det som skulle hjälpa mest – ett utökat boendestöd skulle hjälpa både den som lider av psykisk ohälsa och grannar som kan störas som en följd av det dåliga måendet.

– Eftersom stödet monterats ner för personer som har svårt att klara sig i ett eget boende, behövs mer boendestöd. Det räcker inte med någon timme i veckan utan många behöver mer stöd än så. Jag förstår att det är en kostnadsfråga för kommunerna, men man måste komma ihåg att det kostar även att människor mår dåligt och vräks också, säger han.

Läs också Enkelt stöd vid psykisk ohälsa kan rädda hem – många blir utan En fråga om liv och död - gratis boendestöd avgörande för Peter Frida har inte råd med boendestöd: "skäms över mitt hem"

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.