Annons

Här kan höstfullmäktige slopas

Skåne Två formella stormöten kan bli ett. Hyresgästföreningen norra Skåne vill skippa höstfullmäktige och ersätta det med ett mer levande möte.
Foto: Anna Hultberg
Förra höstfullmäktige hölls i Helsingborg.

Likt en kommun är det på hyresgästföreningens fullmäktigemöten som de tunga, viktiga besluten tas. De är interna och formella möten. I regionen har det hittills varit ett fullmäktige på våren och ett på hösten.
– Vi har inte oändligt med resurser, fullmäktigemötena kostar en del och är ett mycket styrt forum. Vi vill ersätta det med en öppnare mötesplats med till exempel seminarier, föreläsningar och workshops där fler bjuds in, säger regionchef Richard Mortenlind.

Ett fullmäktigemöte kostar cirka 150 000 kronor i arvoden, mat, reseersättningar, tryck-, lokal- och personalkostnader.

ANNONSGuide till hemförsäkringar

Du är ganska ny på jobbet och ser organisationen med nya ögon, spelar det in?
– Fullmäktige tar viktiga beslut men samtidigt är vi inne i en utvecklingsprocess. Vill bli en modern folkrörelse och en bredare samhällsaktör. Jag ser att vi kan utveckla de forum som vi har. Det är viktigt att bryta ner hierarkier. Fullmäktigemötena ger utryck för en tydlig hierarki.

Annons

Finns det någon risk att demokratin försvagas?

– Vårfullmäktige finns kvar med det viktiga beslutet att välja regionstyrelsen, som kommer att få större befogenheter eftersom det tar över beslut som höstfullmäktige har. Det finns en risk med allt man gör och skulle detta inte fungera kan vi ändra oss.
Förslaget om att slopa höstfullmäktige kommer från Richard Mortenlind och regionordförande Merete Sundholm. Regionstyrelsen har ställt sig bakom förslaget och i april kommer vårfullmäktige att besluta i frågan.

Läs också”Risken finns att vi blir något slags försäkringsbolag”

Region södra Skåne har redan övergått till enbart ett fullmäktige om året.

Annons

 

Läs också Så renoverades lokalen för 50 000 kronor - ljudisolering viktigt Minusbudget på tio miljoner klubbad i Storgöteborg Per fick pengar tillbaka – så kan du upptäcka om din värd höjer hyran utan att förhandla Nu går Hyresgästföreningens klassiska logga i pension - men på Ulfs arm jobbar den vidare

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.