Annons

Hård kritik mot Nykvarnsbostäders bostadsaffärer

Nykvarn Nykvarnsbostäder genomförde bostadsaffärer för 80 miljoner kronor förra året. Nu riktar revisorerna hård kritik mot affärerna. När kommunpolitikerna sa ja hade de felaktigt underlag.

​Kommunens lekmannarevisorer har granskat hanteringen av två stora bostadsaffärer i Nykvarn som genomfördes under förra året. Det är dels försäljningen av 108 lägenheter på Sten-kullevägen 1-23, dels köpet av forskarbostäder som ska bli ungdomslägenheter. Affärer värda cirka 80 miljoner kronor.
Mikael Sjölander, revisor på Ernst & Young som är biträde åt lekmannarevisorerna, sammanfattar resultatet i rapporten så här.

Annons
– Politikerna har fått felaktig och otillräcklig information inför flera beslut. I ett fall har de fått information först efter att de fattat ett beslut, säger han.
 
Till exempel kände inte politikerna i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen till att försäljningssumman sänkts från 42,6 miljoner kronor till 40,6 miljoner kronor när de skrev på köpeavtalet. Politikerna i kommunstyrelsen hade inte läst alla styrelseprotokollen från Nykvarnsbostäders styrelse.
– Hade de läst styrelseprotokollen hade de sett att vissa siffror inte stämde, säger Mikael Sjölander.
 
Listan på kritik kan göras lång. Nykvarnsbostäders styrelse har till exempel sålt lägenheterna mot revers, skuldbrev, vilket betyder att de får majoriteten av pengarna först i december. Att sälja mot revers strider mot kommunens finanspolicy.
 
Ett annat exempel är det förvaltningsavtal som ingår i affären. Nykvarnsbostäder ska fortsätta förvalta lägenheterna på Stenkullevägen i ytterligare 7 år. För besväret ska de få fem miljoner kronor. Men revisorerna konstaterar att det inte finns någon säkerhet för pengarna. Den nya ägaren kan också säga upp avtalet när som helst.
”Sker uppsägning från förvärvarens sida inom två år torde således bolaget gå miste om de fem miljoner kronorna”, skriver revisorerna.
 
Ann Johansson (Nykvarnspartiet), kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen, tycker kritiken är befogad och säger att hon vetat om bristerna och agerat.
– Vi har bytt vd och styrelse och ändrat rutiner och nu fungerar det bra. Jag välkomnar genomlysningen. Som ordförande i kommunstyrelsen tar jag också till mig av kritiken. Problemet är att vi inte fick tillgång till styrelseprotokollen men det får vi nu, säger Ann Johansson.
 
Men Mats Hallberg, som satt i Nykvarnsbostäders styrelse som representant för Nykvarnspartiet, tillbakavisar kritiken i revisionsrapporten.
– Det mesta är gammal skåpmat som vi vetat om och det är helt vansinnigt att de lagt 70 000 kronor på granskningen, säger Mats Hallberg som nu lämnat Nykvarnspartiet.
 
Ni kritiseras för att ha gett felaktigt och otillräckligt beslutsunderlag till kommunerna. Kommentar?
– Det är fel. De ansvariga politikerna har fått underhandsinformation vid olika möten och i telefon om nästan allting. Det sitter ju politiker från alla partier i styrelsen de måste ju prata med sina partikamrater, de har väl inte tunghäfta. Kommunstyrelsen måste ju läsa protokollen och jag förstår inte varför de inte gjort det.
 
Men din före detta partikamrat, Ann Johansson, säger att hon inte har fått tillgång till protokollen.
– De som stått med på sändlistan har fått protokoll och jag förstår inte varför hon inte skulle ha fått dem. De flesta har vetat om allt som hänt men är fega och vågar inte stå för det nu, säger Mats Hallberg
 
Ann Johansson säger att hon inte delar Mats Hallbergs uppfattning.
 
När det gäller köpet av modulerna som ska bli ungdomslägenheter skriver revisorerna att kommunfullmäktige inte har kunnat värdera modulerna på grund av bristfällig information. Efter köpet var värdet på modulerna visat sig vara lägre än inköpssumman på 31,5 miljoner kronor och värdet måste skrivas ner.
 
Granskningen omfattar de beslut som tagits i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. En separat granskning av Nykvarnsbostäder kommer senare.

Annons
Läs också Tänk rätt när du står inför en ny fastighetsaffär Revisorerna: Ge inte styrelsen ansvarsfrihet Nykvarnsbostäder höjer hyran Nykvarnsbostäder höjer hyran med 0,9 procent Nykvarnsbostäder får ny vd ”Det känns som att komma hem” Nya Byn Krylbo ABåter nära konkurs

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.