Annons

Revisorerna: Ge inte styrelsen ansvarsfrihet

Västra Götaland Föreningar som blöder pengar, beslut utan protokoll, uteblivna kontrollfrågor. Styrelsen för Hyresgästföreningen i Västra Sverige skötte inte sitt jobb, anser regionens revisorer. Nu avråder de fullmäktige från att ge styrelsen ansvarsfrihet för ett turbulent år på helgens årsmöte.
Foto: AnnaKarin Löwendahl
Regionfullmäktige för Hyresgästföreningen i Västra Sverige under senast genomförda årsmöte på Arena Första Lång i Göteborg, april 2019. I år sker årsmötet digitalt.

På lördagen samlas region Västra Sveriges högsta beslutande organ, regionfullmäktige, till digitalt årsmöte.

Det är det första i regionen på två år, sedan pandemin satte stopp i fjol. Därför avhandlas både verksamhetsåret 2019 och 2020.

ANNONSGuide till hemförsäkringar

Ett 80-tal valda ombud från regionens 13 föreningar ska bland annat avgöra om regionstyrelsen får ansvarsfrihet för nämnda år – en period som varit mycket turbulent i regionen (se faktaruta nedan).

Regionens valda revisorer är heller inte nådiga i sin kritik av hur regionstyrelsen skött sitt uppdrag under 2019.

– Styrelseledamöter har, enligt vår bedömning, handlat i strid med föreningens stadgar genom brister i tillsynsansvaret av hyresgästföreningarna och de lokala hyresgästföreningarna, skriver de i revisionsberättelsen.

Läs ocksåMinusbudget på tio miljoner klubbad i StorgöteborgHyresgästföreningen region Västra Sverige har haft höstfullmäktige och antagit budget och verksamhetsplan för 2024 och 2025.

Bland annat har föreningar kunnat spräcka sin budget rejält, utan protokollförda beslut. Pengarna har gått till verksamhet både på förenings- och regionnivå. I en förening ska det också ha förekommit så kallade närståendetransaktioner, alltså jäv.

Revisorerna kritiserar också regionstyrelsens brist på samordning i kampanjarbetet mot januariavtalet och marknadshyror. Här borde regionen haft bättre ordning på kostnader, legitimitet och information, enligt revisionsberättelsen.

Revisorerna anser det ”anmärkningsvärt” att dåvarande regionordförande Kristofer Lundberg, som även var ordförande för Angeredsföreningen, inte berättade för regionstyrelsen hur kostnaderna drog iväg.

Annons
Läs ocksåStarkt stöd för omvald Ronny Bengtsson i Storgöteborg

Å andra sidan ska styrelsen inte heller ha ställt några frågor, enligt de protokoll som granskats.

Därmed har 2019 års regionstyrelse ”grovt åsidosatt” sin tillsynsplikt, menar revisorerna. De avråder således fullmäktige från att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för detta år.

För verksamhetsåret 2020 konstaterar regionens revisorer att ”flera åtgärder vidtagits för att få stabilitet i hela organisationen”. Tillsynsansvaret sköts således bättre nu, tycker de, även om åtgärderna ännu inte har fått tillräckligt genomslag.

Bland annat finns bättre rutiner för hur föreningarna redovisar protokoll, och besluten i regionstyrelsens protokoll har blivit tydligare.

Styrelsen uppmanas att fortsätta jobba aktivt med både organisation och värdegrund.

– Regionstyrelsen har inte kommit till rätta med de kränkningar och förtal som förekommit i organisationen under året, noterar revisorerna exempelvis.

Men bristerna bedöms numera inte som värre än att regionrevisionen förordar ansvarsfrihet för regionstyrelsen för verksamhetsåret 2020.

Annons

Styrelsen 2020 är identisk med den från det turbulenta verksamhetsåret 2019, så när som på tre personer. Två av dem har tvingats bort från styrelsen efter beslut på förbundsnivå, den tredje valde själv att avgå förra våren.

Flera av mandaten, bland annat rollen som regionordförande, ska tillsättas på helgens årsmöte. Valen hålls för första gången sedan 2019. Detta eftersom Hyresgästföreningen valt att betrakta 2020 som ett ”förlorat år” med hänvisning till corona.

Hem & Hyra brukar normalt bevaka regionfullmäktiges sammankomster på plats, men får denna gång inte närvara vid helgens årsmöte.

Beslutet att stänga mötet för medlemstidningen och eventuell annan media togs av regionstyrelsen i veckan.

Tillförordnad regionordförande Ronny Bengtsson bekräftar beslutet, men vill i övrigt inte kommentera orsakerna bakom.

Fakta: Turbulenta år i region Västra Sverige

Aktiviteten inom Hyresgästföreningen i Västra Sverige gick på högvarv 2019. Förtroendevalda på alla nivåer ordnade manifestationer, kampanjer och event som drog mycket folk och väckte stor uppmärksamhet.

Samtidigt saknades kontroll över både beslutsgång och pengar på vissa håll. Angeredsföreningen hade vid årets slut till exempel dragit över budget med närmare 800 000 kronor utan att någon verkade kunna förklara varför.

I februari förra året tog Hyresgästföreningens förbundsstyrelse tillfälligt över beslutsrätten i region Västra Sverige.

Orsaken uppgavs vara misstankar om ekonomiska oegentligheter, och att beslut om hur medlemspengarna ska användas inte hade tagits enligt Hyresgästföreningens stadgar och principer.

Styrelsen återinsattes i april 2020, med undantag för dåvarande regionordförande Kristofer Lundberg och ytterligare en ledamot som båda stod under utredning.

Ett par veckor senare uteslöts Lundberg helt och hållet ur Hyresgästföreningen, efter beslut av förbundsstyrelsen.

Regionen har i flera år slitits av interna konflikter mellan olika falanger, en reformistisk och en mer aktivistisk.

Läs mer om turbulensen i Västra Sverige här.

Fakta: Region Västra Sverige

• Har sitt nav i Göteborg men omfattar ytterligare tolv kommuner, från Varberg i söder till Stenungsund och Orust i norr.

• Nästan 69 000 västsvenska hushåll är medlemmar.

• Rymmer 13 hyresgästföreningar, varav sju i Göteborg. Cirka 200 lokala hyresgästföreningar och ett antal gårdsföreningar.

LÄS MER: Så är Hyresgästföreningen uppbyggd

Läs också Tio år efter striden: Pennygången tvingade Hyresgästföreningen att tänka nytt Han går i täten för 67 000 västsvenska hyresgäster: "Vi måste kunna ha högt i tak" Storgöteborg mobiliserar inför valet – medlemsökning i fokus för Västra Sverige

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.