HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Högt tonläge i debatt om värdeöverföring

Eskilstuna Tonläget har varit högt när Hyresgästföreningen i Eskilstuna protesterat mot kommunens vinstuttag från Eskilstuna Kommunfastigheter. S-politikern Jimmy Jansson har anklagat föreningen för att ljuga.
Daniel Tillgren med Eskilstunaån i bakgrunden.
Foto: Mattias Frödén
”Vi har blivit anklagade för att ha ett högt tonläge i debatten. Men om något är fel så måste man ju säga till”, säger Hyresgästföreningens förhandlingsledare Daniel Tillgren.

Hyresgästföreningen och Eskilstuna Kommunfastigheter, Kfast, har olika uppfattningar om hur mycket pengar som förts över från bolaget till kommunen (se särskild artikel). Men enligt Hyresgästföreningen rör det sig om 72 miljoner kronor under 2017 och 2018.

– Vi tycker att pengarna ska stanna i bolaget och läggas på underhåll. Framför allt är det fastigheterna i miljonprogrammet som behöver rustas, säger Daniel Tillgren, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen i Eskilstuna.

Läs ocksåTar ut 132 miljoner i vinst - "vi dubbelbeskattas"

En del av värdeöverföringen består av pengar som ska gå till så kallade bostadssociala insatser. Enligt det sätt Hyresgästföreningen räknar rör det sig om 22 miljoner kronor för fjolåret. Summan ska tas från Kfasts resultat under perioden 2018–2023, efter ett beslut i kommunfullmäktige i fjol. Beslutet innebar en dubblering, från tidigare 11 miljoner till 22 miljoner.

De bostadssociala insatserna handlar om sådant som trygghetsvandringar, upprustning av lekplatser och fritidsanläggningar, tillgänglighetsanpassade gator och torg med mera.

– Åtgärderna i sig är ju helt okej. Det vi vänder oss mot är att det bara är hyresgästerna i Kfast som får betala trots att det egentligen är något som alla kommuninvånare ska bidra till. Nu blir det som en extraskatt på hyresgästerna – en grupp som generellt sett inte har det så bra ekonomiskt, säger Daniel Tillgren.

Läs ocksåHyran höjs med 1 800 kronor när Kfast rustar

Hyresgästföreningen delade i december ut ett informationsblad till cirka 7 000 hushåll i Kfast om hur man ser på kommunens vinstuttag. Hyresgästerna uppmanades protestera mot värdeöverföringen genom att fylla i och skicka in en medföljande talong till Hyresgästföreningen. Hittills har runt 1 750 hushåll hörsammat uppmaningen.

Talongerna ska Hyresgästföreningen lämna över till politikerna i kommunfullmäktige den 21 mars.

– Vi förstår att beslutet om ägarutdelningen fram till 2023 ligger fast. Det är inget vi kan påverka, men vi vill markera vad vi tycker om den här värdeöverföringen.

Läs ocksåLägsta hyreshöjningen på tio år hos Kfast i Eskilstuna

Daniel Tillgren förklarar att Hyresgästföreningen under tiden fram till nästa val ska försöka föra samtal med politikerna om den här frågan.

– Målet är att förhindra att man efter 2023 fortsätter att föra över pengar från Kfast till kommunen.

Jimmy Jansson.

Debattläget har stundtals varit hetsigt mellan å ena sidan Hyresgästföreningen och å andra sidan kommunen och Kfast. I ett inslag i SVT anklagade kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S) föreningen för att ljuga om vinstuttaget. En beskrivning som Hyresgästföreningen skarpt har avvisat.

S-politikern menar nu att SVT-journalisten i sina frågor framförde Hyresgästföreningens argument – argument som enligt Jimmy Jansson inte var korrekta.

– Jag svarade bara på påståenden från en journalist som jag vet att Hyresgästföreningen hade briefat. Om Hyresgästföreningen tycker att journalisten hade helt rätt i alla sina frågeställningar får de väl göra på det här sättet. Annars tycker jag att det är bättre att vi pratar med varandra direkt, säger Jimmy Jansson till Hem & Hyra.

Han anför flera argument till varför han tycker det är okej med att föra över pengar från Kfast till kommunen:

* Det är strikt reglerat i lag vad en kommun får göra med pengar som tas ut från allmännyttan. Eskilstuna kommun följer lagen och tar inte ut en krona mer än vad man får göra.

* Värdeöverföringen driver inte upp hyresnivån. Enligt Jimmy Jansson har Eskilstuna inte högre hyror än andra jämförbara kommuner.

* Kfast ägs av alla kommunens 105 000 invånare. Pengar som bolaget genererar måste komma till nytta för alla.

– Vi anser att Kfast måste vara en samhällsaktör. Annars kan det bli svårt att motivera varför vi ska ha en allmännytta. Det är ju inte alla kommuner som har det, säger Jimmy Jansson.

Till skillnad från Hyresgästföreningen menar han dessutom att merparten av de 22 miljonerna utgörs av pengar som kommer från uthyrning av industrifastigheter och i viss mån även från uthyrning av exempelvis skolor och äldreboenden.

– Jag tycker att Hyresgästföreningen bortser från detta och därmed snedvrids debatten.

Läs också Kfast:s nybyggda bostadsrätter ska stå tomma i tre månader Hyresgäst dömd för koppleri: Väninnan skulle vattna blommorna - gjorde lägenheten till bordell

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.