Annons

Hovrätten säger ja till ”paketering”

Nyheter ​Svea hovrätt godkänner en så kallad paketering vid en försäljning av 400 privata hyreslägenheter i Botkyrka i sydvästra Stockholm till en annan privat värd. –  Domen innebär att paketering tillåts. Jag tror att de flesta fastighetsförsäljningar kommer att ske på det sättet i fortsättningen, säger Susann Myrberg, jurist på Hyresgästföreningen i Stockholm.
Paketering är ett sätt att minska skatten på vinsten vid försäljning av fastigheter. I korta drag innebär det att:
1, Fastighetsägaren bildar ett dotterbolag.
2, Fastigheten säljs till dotterbolaget för ett lägre pris. På så vis blir det ingen skattepliktig kapitalvinst.
3, Därefter säljs hela dotterbolaget, inklusive fastigheten, till den nya ägaren till ett marknadsmässigt värde.
Såväl kommunala som privata bostadsbolag har tillämpat sig av metoden.
 
Hyresgästföreningen har emellertid varit motståndare till paketering eftersom det, enligt föreningen, kan innebära negativa konsekvenser för hyresgästerna.
 –  Ibland ägs fastigheten ett kort tag av något bolag nere i Europa. Om det under den tiden blir något fel på huset kan det bli problem att veta vem som bär ansvaret, säger Susann Myrberg, jurist på Hyresgästföreningen i Stockholm.
Paketeringsmetoden användes vid en försäljning 2006 av 400 privata hyreslägenheter i Botkyrka i sydvästra Stockholm. Säljare var privata fastighetsbolaget Kungsleden och köpare privata Din Bostad.  
Hyresgästföreningen överklagade tillsammans med kommunen försäljningen till hyresnämnden. Dels för att föreningen är kritisk till paketering, dels för att man ansåg att den nya ägaren, inte var en seriös hyresvärd.
– Vi var och besiktade området efter att Din Bostad köpt husen. Vi fann flera brister. Bland annat var lekplatserna osäkra. Efter våra påpekanden åtgärdades dock felen. Det tror jag inte att de gjort om vi inte vänt oss till hyresnämnden, säger Susann Myrberg.
 
Hyresnämnden gick på Hyresgästföreningens linje och vägrade ge Din Bostad förvärvstillstånd. Nämnden hänvisade till att de bolag som ägde husen i mellanled en kortare tid inte kan anses ha en långsiktigt förvaltningssyfte.
Beslutet överklagades till Svea hovrätt som ändrar hyresnämndens beslut. Hovrätten anser att i ett fall som detta, när fastigheterna omgående överlåtits från den tillfälliga ägaren till den slutgiltiga, finns det inte några bostadspolitiska skäl att vägra bolagen förvärvstillstånd.
 –  Domen kan anses prejudicerande och det innebär att paketering numera är tillåtet, säger Susann Myrberg.
Hovrättens beslut kan inte överklagas till Högsta domstolen.

Annons
Läs också Guide till hemförsäkringar Övikshem säljer 607 lägenheter till norrländska Westerlind Andreas, 22 år - Vill bli hyresvärd och bygga upp en förmögenhet SHB bygger och shoppar hyreshus Ansvarsfrihet trots revisorskritik Mariehus styrelse i gungning

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.