HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

”Hyrorna bör bli mer marknadsmässiga”

Nyheter EU:s stats- och regeringschefer har godkänt nya rekommendationer för medlemsländerna. För svensk del förordas bland annat en reformering av hyressättningen.

EU-kommissionen är bekymrade över svenska hushålls höga skuldsättning. Som Hem & Hyra tidigare berättat har Sverige hamnat bland de 16 EU-länder som anses ha ekonomiska obalanser som kräver politiska åtgärder.
I förra veckan beslutade EU:s stats-och regeringschefer att godkänna de landsspecifika rekommendationerna vid sitt möte i Europeiska rådet. För svensk del handlar det bland annat om att den svenska regeringen bör vidta åtgärder för att minska hushållens skulder, som till stor del beror på att bostadspriserna stigit.

I sina rekommendationer skriver EU-kommissionen att Sveriges skattesystem, med ett av de starkaste incitamenten för bostadsägande i EU, driver upp priserna. Man föreslår begränsat ränteavdrag, återinförd fastighetsskatt och incitament för att få hushållen att amortera mer.
Även hyressättningen får kritik. EU vill se en ”stegvis reform av systemet för hyresreglering”. Reformen ska bereda väg för större skillnader i hyresnivåerna – vilket ska leda till att bostadsbeståndet utnyttjas mer effektivt. EU vill även se större avtalsfrihet för enskilda hyresgäster och värdar.

Läs ocksåEfter Hem & Hyras granskning: Ministern lovar ändra lagenDet ska bli lättare för den som betalar ockerhyra i en bostadsrätt eller villa att kräva tillbaka sina pengar. Det vill justitieminister Morgan Johansson. Han vill också stärka besittningsskyddet för dessa andrahandshyresgäster, så att det blir svårare att bli uppsagd.

Dessutom kritiseras Sverige för att det byggs för få nya bostäder. Kommunerna bör sporras att aktivt främja bostadsbyggande för utsatta grupper. Plan- och överklagandeprocesserna tar också alldeles för lång tid, enligt EU.

Den svenska regeringen hänvisar till de åtgärder som redan gjorts, exempelvis bolånetaket och amorteringskrav för nya bolånetagare. Man påpekar också att sparandet ökat de senaste åren. 

När det gäller hyressättningen hänvisar regeringen till den nya lag om kommunala bostadsbolag som trädde i kraft 2011. Regeringen menar att sådana förändringar tar tid, och påpekar att förändringarna genomfördes med stöd av hyresmarknadens parter.

Läs ocksåRegeringen kartlägger hotellägenheter: ”otroligt välkommet första steg”Johan Danielsson, hotellägenheter, hotellifiering

Medlemsländerna förväntas därefter genomföra rekommendationerna genom att integrera dem i den nationella politiken och budgetplaneringen för 2015–2016. Rekommendationerna är dock inte strikt bindande. 

Läs hela den svenska regeringens svar här. Bostadsmarknaden berörs från sidan tio och framåt.

Läs också Lagändring på gång: Kriminella hyresgäster ska lättare kunna vräkas Kommunerna får ansvar för att fixa fram bostäder åt flyktingar Så kan din hyra bli lägre "bakvägen" – EU ger grönt ljus för efterlängtade momsregler

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.