Annons

Lönsammare än någonsin att hyra ut lägenheter

Malmö Det är lönsamt att äga hyresrätter – mycket lönsamt. Det framgår av Hyresgästföreningens årliga rapport som granskar ekonomin hos 15 fastighetsbolag i södra Skåne.
Foto: Andreas Brunner
Lönsam bransch. Hyresgästföreningen har granskat 15 fastighetsbolag som i södra Skåne tillsammans äger runt 30 000 hyreslägenheter.

Sett över en tioårsperiod har vinstmarginalerna hos de privata fastighetsägarna i södra Skåne aldrig varit högre än i dag. Det framgår av Hyresgästföreningens rapport ”Är det en bra affär att äga hyreshus?” som granskar ekonomin hos 15 privata fastighetsägare i södra Skåne. 

Lönsamheten i hyresrätter är god, slår rapporten fast. Under det gångna decenniet har de 15 undersökta företagen kunnat göra stora vinster. För år 2015 gör bolagen en genomsnittlig vinst på 20,8 procent per inbetald hyreskrona, mer än en dubblering jämfört med hur det såg ut 2006. Beräknat på en genomsnittslägenhet på 71 kvadratmeter innebär detta en årsvinst på 16 645 kronor, enligt rapporten som baseras på respektive företags årsredovisningar. 

ANNONSTänk rätt när du står inför en ny fastighetsaffär
Genomsnittlig vinst i procent per hyreskrona
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
20,8 15,3 10,8 9,6 10,6 16,3 9,4 10,2 10,8 9,9
Källa: Är det en bra affär att äga hyreshus? (2016)

Allra bäst går det för Stena fastigheter. Bolagets vinst ligger på 44,4 procent per intjänad hyreskrona.  Med i toppen finns också Trianon (42 procent) och Contentus  (39 procent). Sämre går det för Willhem Malmö som går back 8,2 procent. Victoria Park som de senaste åren kämpat med stora renoveringskostnader efter att bolaget tog över fastigheterna på Herrgården visar nu däremot nu en blygsam vinst på 1,2 procent per hyreskrona.

Att det går bra syns också på de aktieutdelningar som bolagen betalar ut till sina aktieägare. Förra året delade elva av fastighetsbolagen ut pengar till sina ägare, sammanlagt närmare 1,3 miljarder kronor. Och över tioårsperionden har bolagen gjort utdelningar på sammanlagt 10 miljarder kronor. 

Läs ocksåDen stora hyresstriden är över – värdarna backar om dubbelhöjningenDemonstration mot dubbelhöjningen och en graffitivägg.

– Det är inget fel på vinster. Bostadsbolagen måste så klart gå med vinst för att det ska vara tryggt för hyresgästerna. Men det vi vill visa med rapporten är att det faktiskt är väldigt lönsamt att äga och förvalta hyresfastigheter. Och att det  är lönsamt i både hög- och lågkonjunktur, säger Anneli Philipson, chef för bostadspolitik och kommunikation på Hyresgästföreningen i södra Skåne.

Annons

Även nyproduktion är lönsam

Hon understryker att flera av företagen med de största vinsterna också har satsat på nyproduktion.

– Det brukar sägas att det byggs för lite för att det är olönsamt. Här ser vi tydligt att det faktiskt lönar sig. Rapporten pekar på var de stora vinsterna hämtas hem. Det är nyproduktion och upprustning. Standardförbättringar drar upp hyrorna, det finns en del företag som gjort detta till sin affärsidé, säger hon. 

Det låga ränteläget är en annan förklaring till de ökade vinsterna. Liksom att de privata bolagen lägger betydligt mindre pengar på underhåll jämfört med allmännyttiga bolag.

Fastighetsägarna kritiska till rapporten

Göran Höckert, näringspolitisk chef på branschorganisationen Fastighetsägarna Syd, bekräftar  att lönsamheten i branschen är god men han är ändå kritisk till Hyresgästföreningens sätt att resonera i rapporten. 

– Hyresgästföreningen försöker använda slutsatserna om  branschens lönsamhet som bevis för att dagens hyressättningssystem fungerar väl. Den logiken haltar rejält och vi tycker tvärt om att systemet självt under lång tid bevisat att det inte fungerar. Liksom Boverket och en lång rad av expertorgan menar vi att hyressättningssystemet är en av grundorsakerna till vår stegrande bostadsbrist och att vi just därför behöver reformera dagens regler, säger han.

Annons

Göran Höckert pekar på inlåsningseffekter och en minskad rörlighet på bostadsmarknaden till följd av dagens reglerade hyressättning.  Bara nyproduktion kan inte rädda en bostadsmarknad i kris. 

– Just nu är det förvisso lönsamt med nyproduktion när det går att låna till gynnsamma villkor.  Men nyproduktion är bara en liten del av lägenhetsbeståndet. Med dagens skeva hyressättning som gör att en del bostäder är billiga och andra dyra får du har en inlåsning i 99 procent av beståndet, säger han. 

Läs ocksåFå sätter in persienner trots väntad rekordsommarEn trasig persienn i ett fönster.

Läs Hyresgästföreningens rapport här: Är det en bra affär att äga hyreshus?

Fakta: Vinst per hyreskrona

I Hyresgästföreningens rapport jämförs bolagen utifrån måttet vinst per hyreskrona, där resultatet efter finansnetto exklusive jämförelsestörande poster (som reavinster efter försäljningar) relateras till hyresintäkterna.  

Läs också Unika beslutet: Elektriska handdukstorkar klassas som lyx – värden tvingas backa Forskare vill ändra lagen om renoveringar: ”Hyresgästers inflytande är extremt begränsat” Mångårig regionordförande lämnar: ”Det är dags att släppa fram nytt folk”

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.