HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Nya bostadslagarna som dröjer 2019

Nyheter Trots många utredningar och utspel på bostadsområdet. Väldig få lagändringar att vänta 2019.
Hårdare straff för handel med svarta hyreskontrakt är ett förslag som ännu inte blivit verklighet.

2019 kunde blir ett år med flera lagförändringar på bostadsmarknaden. Men den utdragna regeringsbildningen ställer till det.

Istället för konkreta lagförslag ligger ett antal utredningar begravda i olika departement, i väntan på att folkvalda ska komma till beslut.

Hem & Hyra har gått igenom några av de förslag och utredningar som fortfarande inte blivit verklighet.

Stärkt ställning för hyresgäster – knappast

Hem & Hyra har redan tidigare skrivit om den stora hyresgästutredningen som slutade i fiasko. En tvåårig utredning ledde inte till någon proposition före valet och status i dag är densamma. Den bereds fortfarande hos Justitiedepartementet.

Oklart om hårdare straff för svarta kontrakt

Regeringens förslag är att det från den 1 maj 2019 ska bli hårdare straff för den som säljer eller köper hyreskontrakt. Förslaget fick blandat mottagande men en lagrådsremiss har presenterats. Någon färdig proposition eller något beslut finns dock inte.

Inga stärkta rättigheter vid brand ännu

Att en lägenhet som brinner kan leda till förlorat kontrakt har Hem & Hyra skrivit om ett antal gånger. I maj 2018 kom så en utredning som föreslår att hyresgäster ska ha rätt till ny lägenhet, om det är skäligt. Utredningen har varit ute på remiss, och just nu analyseras svaren. Men något besked om när det kan bli verklighet finns inte.

Lagen om eget boende

Lagen om eget boende har fått kritik och förändringar av “ebo” har aviserats som brådskande. Dessutom har det funnits viss samsyn över blockgränsen. Men något beslut har inte tagits och lär inte heller bli av utan att en ny regering kommit på plats.

Men trots att många stora förändringar fortfarande inväntar beslut finns det ett antal lagändringar som faktiskt blir av.

Närmare till återvinning

Från och med den 1 januari gäller att returpapper och förpackningsavfall för de vanligaste materialen ska samlas in fastighets- eller kvartersnära. Syftet är att sopor ska sorteras och lämnas så nära bostaden som möjligt.

Enklare krav på detaljplan

Det sker några förändringar i Plan- och bygglagen från och med den 1 januari 2019. Bland annat ska det bli enklare att avgöra när detaljplan krävs och när det inte krävs.


Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.