Annons

Oklar vattenskada till hyresgästens fördel

Karlskrona En hyresgäst i Karlskrona slipper betala nästan 90 000 kronor i skadestånd till sin hyresvärd. Det är inte bevisat att vattenskadan orsakats vårdslöst av hyresgästen, anser Blekinge tingsrätt.
Foto: Annika Wallsson

Hyresgästen hyr en lägenhet av HSB fastigheter i Karlskrona. En söndag i oktober 2017 kontaktade han HSB:s jour och berättade att det var vatten på många av golven i lägenheten. Jouren kom samma dag och sög upp vattnet.

HSB har inte med säkerhet kunnat fastställa orsaken till vattenskadan. Men gjorde ändå bedömningen att det var hyresgästen som uppsåtligen eller genom vårdslöst agerande orsakat den. Hyresvärden gjorde en stämningsansökan med krav på 89 600 kronor i skadestånd, motsvarande självrisken, från hyresgästen. Därtill även bolagets rättegångskostnader.

ANNONSGuide till hemförsäkringar

Hyresgästen håller inte med om att det är han som vållat skadan. Eftersom det inte är klart hur vattenskadan uppkommit och hyresvärden har bevisbördan, lämnar tingsrätten skadeståndskravet utan bifall. Hyresgästen behöver inte betala en krona.

I tingsrättens domskäl framgår det att enligt hyreslagen ska en hyresgäst under hyrestiden väl vårda sin lägenhet och det som tillhör lägenheten. Hyresgästen är skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom hans vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon i hushållet eller som varit inbjuden till lägenheten. Men det är hyresvärden som i princip måste bevisa att en skada har vållats av hyresgästen eller att det är hög sannolikhet för att det är hyresgästen.

Annons

”Det är oklart hur skadan i nu aktuellt mål har uppkommit,” skriver tingsrätten i sin dom. Genom förhör har det framkommit att det är möjligt att det rört sig om ett stopp i avloppet i badrummet. Tingsrätten tycker inte att det är visat att det rör sig om en skada som typiskt sett uppkommer genom ovarsamhet.

Läs ocksåÅtgärdade vattenskada - blir uppsagdRenovera själv i hyresrätt.

”Eftersom skadeorsaken inte är tillräckligt utredd kan omständigheterna vid skadan vidare inte anses vara sådana att de innebär en sannolikhet för att hyresgästen eller någon för vilken hyresgästen är ansvarig varit vållande,” skriver tingsrätten och fortsätter:

”Hyresvärden har därför att bevisa att hyresgästen genom vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som hyresgästen ansvarar för, har orsakat skadan. Hyresvärden HSB har inte förmått visa detta och käromålet ska därför ogillas.”

Annons

HSB får stå för sin egna rättegångskostnader. Fram till 7 mars kan domen överklagas till hovrätten.

Läs ocksåBalder åtgärdade vattenskada – efter åtta månader
Läs också En tappad nyckel kan stå dig dyrt Försäljningen hos Karlskronahem närmar sig De bor med ruttnande fönster – vite på tiotusentals kronor tvingar värden att fixa

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.