Annons

Oro när Trelleborgshem ska bli del av koncern

Trelleborg På måndag tar kommunfullmäktige ställning till förslaget att låta Trelleborgshem ingå i kommunens koncern Trelleborgs Rådhus AB. På Hyresgästföreningen är man kritisk till upplägget.

Koncernen Trelleborgs Rådhus AB bildades redan för ett år sedan av kommunen men både Trelleborgshem och Trelleborgs hamn lämnades då utanför koncernen. Av skattetekniska skäl vill man nu föra in de båda kommunala bolagen i Trelleborgs Rådhus AB. Genom den nya bolagskonstruktionen blir det möjligt för kommunen att flytta vinster inom koncernen och på så sätt slippa att betala skatt för dessa.

Bolagsvinsterna kan användas för att täcka utgifter i andra bolag och bara det sammanlagda resultatet i koncernen beskattas. Men Hyresgästföreningen riktar stark kritik mot förslaget. De befarar att kommunen kommer att flytta vinster från Trelleborgshem till andra kommunala bolag, som bland annat gjorts i Malmö där en del av kommunala MKB:s vinst tidigare bland annat gått till att finansiera Malmö live och Stadsteatern. Hyrorna borde i stället stanna i bostadsbolaget, menar Hyresgästföreningen.

ANNONSTänk rätt när du står inför en ny fastighetsaffär

– Vi ser stora risker med att lägga Trelleborgshem i en stor kommunkoncern. De pengar som hyresgästerna betalar in i form av hyror skulle kunna användas till annan kommunal verksamhet, vilket i praktiken innebär en dubbelbeskattning av hyresgästerna. Pengarna från Trelleborgshem ska stanna i bostadsbolaget och komma hyresgästerna till godo, genom underhåll, nybyggnation och investeringar i existerande fastigheter, säger Sten Lundström, från styrelsen i Hyresgästföreningen i Trelleborg.

Men Mikael Rubin (M), för närvarande oppositionsråd men blivande kommunalråd, menar att oron är obefogad. Att låta Trelleborgshem ingå i koncernen har enbart skattetekniska skäl.

Annons

– Skulle vi vilja plocka pengar ur Trelleborgshem idag så skulle vi kunna göra det redan nu till sociala investeringar. Det har inte med det här att göra och det är inte aktuellt. Det är inte skälet. Vi vill slippa betala onödig skatt till staten och kunna matcha vinster mot förluster. Man behöver inte oroa sig för saker som inte har inträffat ännu, säger Mikael Rubin (M).

Läs ocksåKommunal värd blev privat: Därför betalar Ganimete 25 procent högre hyra än grannen BirgitGanimete betalar 25 procent mer i hyra än grannen Birgit.

Hyresgästföreningen menar också att det skulle försvåra de årliga hyresförhandlingarna om det visar sig att delar av vinsten hamnar i andra bolag.

– Syftet med ett kommunalt bostadsbolag är att tillgodose trelleborgarnas behov av bostäder. Det här syftet riskerar att grumlas när ägaren inte har samma fokus, säger Sten Lundström från Hyresgästföreningen.

Annons

Även Trelleborgshems nuvarande styrelse ställer sig tveksamma till förslaget. Styrelsen har varit remissinstans och efterlyser svar på en rad frågor som man anser ännu inte besvarats. Frågorna borde få svar innan kommunfullmäktige tar ställning till förslaget, skriver de i sitt remissvar. Redan när de tillfrågades förra sommaren inför koncernbildningen av Trelleborgs Rådhus AB meddelade de att de inte kunde ta ställning eftersom underlaget inte var tillräckligt och att det inte gjorts en tillräcklig riskanalys om vad det skulle innebära för bolagen som skulle ingå i koncernen.

Läs ocksåNy ägare till 800 allmännyttiga lägenheter i Trelleborg
Läs också Nej till politikerförslag – befarar att hyresgäster får betala kommunal verksamhet Till salu: 800 av allmännyttans lägenheter Beslut: Upp till 1 000 av Trelleborghems lägenheter säljs

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.