Annons

Rapport om social dumpning: Var fjärde kommun kräver att bidragstagare flyttar

Nyheter Sök bostad i andra kommuner, annars får du inget försörjningsstöd. I var fjärde kommun ställer socialtjänsten det kravet på bostadslösa invånare, enligt en enkät från Statskontoret. Trots att det strider mot lagen tvingar de i praktiken sina invånare att flytta iväg.
Foto: Montage: Örjan Karlsson/pressbild
Många kommuner med tomma lägenheter får ta emot hushåll som behöver försörjningsstöd och som fått hjälp eller i praktiken tvingats flytta från rikare kommuner. Civilminister Lena Micko tycker det är oacceptabelt.

Det kallas social dumpning när rika storstadskommuner med bostadsbrist ser till att fattiga, arbetslösa och socialt utsatta invånare flyttar till andra kommuner där det finns bostäder. Hem & Hyra har i flera granskningar belyst hur det drabbar både dem som flyttar och de mottagande kommunerna, som får ta över ansvaret och kostnaderna för de nya invånarna. Vissa kommuner väljer att riva hus med tomma lägenheter för att inte riskera mer inflyttning av fattiga hushåll.

I dag lämnade Statskontoret en rapport om problemet till civilminister Lena Micko (S). Den grundar sig bland annat i en enkät, som 66 procent av landets kommuner har svarat på.

ANNONSGuide till hemförsäkringar

Av dem har 63 procent tagit emot nya invånare som fått hjälp av sin tidigare hemkommun med att ordna bostad där. Det är främst kommuner med ansträngd ekonomi och hög arbetslöshet som får ta emot personer från rikare storstadskommuner med bättre arbetsmarknad.

– Jag tycker att det är allvarligt eftersom det handlar om solidaritet mellan kommunerna och om att ta ansvar för sina medborgare. Ofta rör det sig om personer med missbruksproblem eller psyko-social problematik, som ju behöver stöd, skriver Lena Micko som en kommentar till Hem & Hyra.

Hjälpen att byta kommun vara mer eller mindre aktiv, enligt Statskontorets undersökning. Det kan handla om allt från bostadsrådgivning med information om hyresvärdar i hela landet, till löften om att få flytten och en eller flera månadshyror betalda av socialkontoren.

Annons
Läs också"Dumpning" avslöjar klyfta mellan stad och land

24 procent av kommunerna nöjer sig inte med att uppmana och locka iväg sina invånare utan kräver att man söker bostad utanför kommunen – annars kan man inte få försörjningsstöd. Detta strider mot socialtjänstlagen, enligt Statskontoret, som hänvisar till en rad domar och konstaterar att en flytt ska vara frivillig.

Lena Micko skriver att ett sådant krav inte är acceptabelt.

– Ofta anges bostadsbrist i den egna kommunen som förklaring, men det håller inte. Då får man istället se till att bygga fler bostäder, inte minst handlar det ju om hyresrätter.

Läs ocksåMinistern om Hem & Hyras granskning: Social dumpning är ett reellt problem

Statskontoret föreslår att Socialstyrelsen förtydligar i sina allmänna råd att kommunerna inte kan kräva att bidragstagare flyttar, och att man sedan kontrollerar att kommunerna verkligen följer detta. Dessutom föreslår man att kommunerna och länsstyrelserna ska komma överens om hur man ska motverka problemet och att bosättningslagen för nyanlända ses över.

”Absolut inte tillräckligt”

Gudrun Sjödin (S) är ordförande i välfärdsnämnden i Kramfors i Västernorrland. Hon säger att social dumpning har förekommit länge, men ökat de senaste åren. Flera kommuner i Stockholmstrakten ger nyanlända tillfälliga kontrakt i två år, så länge de får statlig etableringsersättning. Sedan får de flytta.

Annons

– Senast förra veckan kom det hit en person som hade bott i Solna i precis två år. Så fort det ekonomiska stödet från staten försvinner, så skickas de iväg. Jag skulle hoppas att man inte bara ser över bosättningslagen utan också det ekonomiska stödet för nyanlända och fördelningen till kommunerna.

Sedan 2017 har Kramfors tagit emot över 70 personer genom ”social dumpning”, enligt Gudrun Sjödin. Förslaget att förbättra dialogen mellan kommunerna tror hon inte räcker.

– Det är absolut inte tillräckligt. Även när vi har haft kontakt och påtalat att det inte är bra för någon som är sjuk eller har funktionsnedsättning att hamna i en liten by flera mil från tätorten, så bryr de sig inte. De vill bara bli fria från försörjningsbördan. Det är många tragiska öden vi ser här. 

Fakta: Fyra grupper som får hjälp att flytta

Statskontoret har identifierat fyra olika grupper som har fått hjälp att bosätta sig i en annan kommun och som behöver ekonomiskt bistånd. Uppgifterna kommer från mottagarkommunerna.

  • 81 procent anger att de har tagit emot personer med missbruk eller andra sociala problem
  • 76 procent har tagit emot nyanlända.
  • 41 procent har tagit emot personer i behov av skyddad boende.
  • 33 procent har tagit emot strukturellt hemlösa som i hemkommunen inte behövde annat stöd än hjälp med att hitta ett boende.

Källa: Statskontoret: Aktiv medverkan till bosättning i annan kommun.

Läs också Plan för nyanlända saknas när 100-tal kontrakt löper ut Vägrade dumpas till Hagfors – nu har Björn förstahandskontrakt Adam och Zara tvingades flytta från hemkommunen mot sin vilja: "Vi skulle bara bort"

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.