Annons

Rätt av kommun ta ut borgensavgift av allmännytta

Eda ​Hyresgästföreningen i Eda överklagade kommunfullmäktiges beslut att ta ut en borgensavgift av det kommunala bostadsbolaget Eda Bostads AB. Nu avslår länsrätten överklagandet.

​Enligt länsrättens dom överskrider inte avgiften vad som är affärsmässigt motiverat och bör därför betraktas som en avgift för en tjänst och inte som en otillåten vinstutdelning.

Annons
När kommunfullmäktige antog 2008 års budget i november beslutade man att ta ut en avgift på 0,5 procent av borgenssumman på 154 miljoner kronor av Eda Bostads AB, det vill säga ungefär 770 000 kronor. Hyresgästföreningen i Eda överklagade beslutet till länsrätten i Värmland, eftersom man ansåg att beslutet att ta ut en borgensavgift strider mot både självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen.
Enligt likställighetsprincipen ska kommunen behandla alla kommuninvånare lika. Genom att kräva en borgensavgift av allmännyttan som inte är affärsmässigt motiverad sker en förmögenhetsöverföring från det kommunala bolaget till kommunen. Enligt hyresgästföreningen blir följden att en del av hyresgästernas hyra kommer att finansiera kommunal verksamhet som annars betalas med skattemedel. Hyresgästföreningen i Eda anser att hyresgästerna inte behandlas lika som övriga kommuninvånare eftersom de i och med detta får betala en extraskatt.

Annons
Läs också Guide till hemförsäkringar Oansvarigt eller det enda rätta? - Eidars lån skapar debatt Nej till politikerförslag – befarar att hyresgäster får betala kommunal verksamhet Bjuvsbostäder: Miljonförluster väntar om delar av bostadsbolaget säljs ut SD och M:s förslag att sälja delar av Bjuvsbostäder skjuts upp SD och M vill sälja delar av Bjuvsbostäder – styrelsen protesterar

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.