Annons

Sju motioner från region Mitt – bara en från Aros-Gävle

Dalarna Officiella e-postadresser, sänkt avgift för pensionärer och krav på kollektivavtal. Det är några av förslagen i motionerna från regionerna Mitt och Aros-Gävle till förbundsstämman.

17–19 juni i Trollhättan är det åter dags för Hyresgästföreningens högsta beslutande organ, förbundsstämman, att samlas. Stämman hålls vartannat år och såväl regioner och kommunföreningar som enskilda medlemmar har möjlighet att lämna förslag till stämman. I år kommer sju av de 82 motionerna från region Mitt-länen, men bara en enda från Aros-Gävle.

Region Mitt:s regionstyrelse föreslår att alla föreningar inom Hyresgästföreningen borde få en @hyresgastforeningen.se-adress, för att ge ett mer professionellt intryck. Dessutom vill regionstyrelsen att Hyresgästföreningen på regional nivå och högre bara ska boka hotell och restauranger samt köpa in tjänster och material från företag som har kollektivavtal. ”Vi behöver stå enade och värna om den svenska modellen på alla fronter”, skriver styrelsemedlemmarna i motionen.

ANNONSFörsäkringsguiden.se: Din jämförelsetjänst för försäkringar

Utöver de två motionerna kommer ytterligare fem från regionen, allihop från olika kommunföreningar i Sörmland. I en motion från Katrineholm/Vingåker, Flen och Eskilstuna föreslås att Hyresgästföreningen ska verka för att EBO-lagen ses över eller skrotas. EBO-lagen infördes 1994 och handlar om att asylsökande får ordna eget boende i stället för att bo på flyktingförläggning om de vill. Föreningarna bakom motionen hävdar att  ”detta innebär i princip att hur många som helst kan bo i samma lägenhet och innebär ett större slitage, större förbrukning av vatten m m, m m”.

Annons

Flera Sörmlandsföreningar föreslår också att föreningarna ska få rätt att spara pengar från år till år för särskilda ändamål, i stället för att överskottet efter ett verksamhetsår utan undantag går tillbaka till regionen och budgeten nollställs.

Den enda motion som har kommit in från region Aros-Gävle-länen Uppsala, Gävleborg och Västmanland samt Norrtälje kommun är en motion från en enskild medlem i Uppsala. Hon föreslår att Hyresgästföreningen ska överväga att sänka medlemsavgiften för pensionärer till 30 kronor i månaden. Styrelsen för Hyresgästföreningen Uppsala-Knivsta yrkar dock avslag på motionen. Styrelsen tycker att avgiften för alla ska hållas så låg som möjligt eftersom det finns många olika grupper som lever under svåra ekonomiska förhållanden.

Annons
Läs ocksåNej till ändrad valberedning på digitalt regionfullmäktige

Läs mer om vilka som åker till förbundstämman från region Mitt här och från Aros-Gävle här.

Läs också Flitiga debattörer från BohusÄlvsborg-Skaraborg Vill släppa fram nya krafter Flera motioner från region Mitt till förbundsstämman Många idéer från Aros-Gävle till förbundsstämman

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.