Annons

Stångåstadens miljonuttag gav privatvärdar gratis arbetskraft

Linköping På fem år har Linköpings kommun tagit ut 200 miljoner kronor ur Stångåstaden. Pengarna har bland annat betalat sommarjobbare hos privata hyresvärdar, pizzerior och praktikresor utomlands. Men även lektioner i dans, teater, bild och musik.
Foto: Jakob Kindesjö / La-Gal Yannick
11 miljoner från kommunägda bostadsbolaget Stångåstaden har bland annat gått till sommarjobb hos privatvärden Willhem och praktik i Brest, Frankrike.

I staden Brest i nordvästra Frankrike ligger vandrarhemmet Auberge de Jeunesse de Brest. Hit har Linköpings kommun skickat några av de cirka 15 gymnasieungdomar per år som fått en månads betald språkpraktik i Frankrike, Spanien eller Tyskland.

Eleverna har fått resa, kost, logi och 4 500 kronor i fickpengar. Fakturan på cirka 130 000
kronor 2017 har kommunen betalat med pengar från den kommunägda hyresvärden Stångåstaden.

ANNONSGuide till hemförsäkringar

– Jag tycker det var en jättebra upplevelse, jag kände att jag blev säkrare på min franska, berättar Marcus Letalick, en av de elever som varit i Brest.

De senaste åren har kommunerna i Linköping och Norrköping gjort vinstuttag på 100-tals miljoner kronor ur sina bostadsbolag. Kravet för att få göra uttagen är att de ska gå till bostadsändamål eller bostadssociala åtgärder.

Men Hem & Hyra har tidigare kunnat visa att Norrköpings uttag på 393 miljoner från Hyresbostäder bland annat gått till att betala lyktstolpar vid skolor, konsultarvoden och en arkitektritad boulebana.

Läs ocksåCoronakrisen anges som skäl för utdelning från allmännyttan

I Linköping har kommunen tagit ut cirka 200 miljoner kronor från Stångåstaden sedan 2015. Vad de ska användas till har kommunen kortfattat listat i sina årliga budgetar. Men listan berättar bara vad man tänker göra och inte hur det blev. Bristen på uppföljning har också uppmärksammats av kommunens revisorer.

– Vi lämnade kritik 2017 för att det inte gick att se hur pengarna hade använts, säger Peter Alexanderson, stadsrevisor i Linköpings kommun.

Hem & Hyra har tittat närmare på två av satsningarna som gjordes 2017 med Stångåstadens pengar: sommarjobb (11 miljoner kronor) och El Sistema (1 miljon kronor). Vi har begärt ut redovisningar och underlag, men kommunen lämnar inte ut alla handlingar och svarar inte heller på alla frågor.

Läs ocksåMalmös vinstuttag: 400 miljoner på sju år - undantaget blev regel

Inte ens frågan hur mycket som togs ut ur bolaget 2015 får ett tydligt svar. Årsredovisningar för Stångåstaden och kommunkoncernen Linköpings Stadshus samt ansvariga tjänstemän ger olika besked, allt från noll, 5,4 eller 23,1 miljoner kronor.

Annons

Satsningen på El Sistema, en undervisningsmetod för musik, är svår att följa. Inte ens stiftelsen för El Sistema i Sverige känner till att det finns en verksamhet i Linköping. Skälet visar sig vara att kommunen gjort om satsningen till något annat.

– Vi kallar det för Kulturpuls för det innefattar inte bara musik utan dans, teater och bild och form. Det innebär att cirka 500 elever får kultur på schemat i tre skolor i Berga och Skäggetorp, säger Anders Johansson, chef för Kulturskolan i Linköping.

Ska inte skolorna erbjuda det här redan enligt läroplanen?
– Inte jättemycket i de yngre åldrarna. Här når vi också ut till elever som vi annars har svårt att nå.

Miljonen till kultursatsningen ska ha gått till lärarlöner och instrument, men kommunen har trots påminnelser inte lämnat ut någon redovisning.

Willhem är en av de största privata hyresvärdarna i Linköping.

Den andra satsningen, på sommarjobb, innebar att kommunen 2017 betalade löner för drygt 1 000 ungdomar i åldern 14–20 år i Linköping. Åtgärden, inklusive språkpraktik utomlands, gick på drygt 11 miljoner kronor.

Hälften av jobben var hos privata arbetsgivare och i listan över arbetsplatser hittar vi flera privata vårdbolag och ett 30-tal restauranger, kaféer, pizzerior och McDonalds. Men även flera större privata hyresvärdar såsom Victoria Park, Botrygg och Willhem.

– Vi har haft 8–9 stycken hos oss varje sommar. De har fått jobba med vår utemiljö, rensa rabatter och klippa buskar och gräs, berättar Peter Särud, fastighetschef på Willhem.

Numera erbjuder Linköping endast sommarjobbsplatser inom kommunen, då jobb hos privata arbetsgivare skulle kunna bryta mot kommunallagen. Även språkpraktiken utomlands har upphört efter att arrangören lagt ned sin verksamhet.

Annons
Så här redovisar kommunen vad uttagen ur Stångåstaden ska användas till. Här för åren 2016 och 2017.

Styret i kommunen har också ändrats efter valet 2018. Men kommunstyrelsens nuvarande ordförande, Niklas Borg (M), försvarar uttagen ur Stångåstaden och en fortsatt satsning på bland annat sommarjobb och El Sistema.

– Vi plockar ut utifrån den möjlighet som finns och vi tar ut betydligt mindre än vad vi skulle få rent lagstiftningsmässigt. Vi specificerar vad vi använder pengarna till och det handlar om insatser till de områden som Stångåstaden har i sitt bestånd helt enkelt och där det finns behov av bosocialt arbete, säger Niklas Borg.

Niklas Borg (M) är kommunstyrelsens ordförande i Linköping.

Hur ryms en satsning på sommarjobb inom bostadsändamål?
– Det beror lite på vad man utför på sommarjobben. Men rent generellt sett de insatser som görs är för att skapa en bättre boendemiljö i stort.

Du nämner att insatserna går tillbaka till Stångåstadens områden.Hur menar du att sommarjobben gör det?
– Som exempel så öronmärker vi en hyfsat stor andel av sommarjobben till ungdomar vars föräldrar bor i utsatta områden och lever på försörjningsstöd. Det är en direkt koppling till de här områdena.

Blir det inte konstigt om Stångåstadens pengar går till privata hyresvärdar, deras konkurrenter?
– Jag vet inte om man ska se det som att de är konkurrenter, de är flera aktörer som bidrar till att vi har bostäder i Linköping. Jag ser det inte på det sättet.

Hur ryms satsningen på El Sistema inom bostadsändamål?
– Jag kan den verksamheten för dåligt för att kunna uttala mig om den, tyvärr.

Hur väl tycker du att ni redovisar vad de här pengarna går till?
– I vår internbudgetprocess så redovisar vi tydligt vad pengarna ska användas till. Det är ju mycket möjligt att det finns förbättringspotential sedan i hur de har använts, säger Niklas Borg.

Läs också En halv miljard har plockats ut från bostadsbolagen Politiker efterlyser hårdare kontroll Här är kommunens uttag förbjudna

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.