Annons

Stora skillnader på hur kommunerna hanterar Sveriges värsta värd

Nyheter Blötbergets fastigheter/Hilldex har misskött fastigheter i över 10 år. Men medan hus i Blötberget stängs av räddningstjänsten så har Samhällsbyggnadsförvaltningen i Bergslagen låtit sig sinkas av att värden inte svarar och ställer in möten.
Foto: Lena Mattsson/Pavel Koubek
Förfall. Tino Bessou låter sina hus förfalla. Men medan räddningstjänsten i Ludvika låtit stänga två hus och kommunen jagar Blötbergets fastigheter med viten på hundratusentals kronor, har Sveriges värsta hyresvärd hittills haft det enklare i Ställdalen i Ljusnarsbergs kommun.

Det skulle vara ett sätt att spara pengar – men det blev bara värre. Eftersom så få av lägenheterna var bebodda så beslöt sig värden Hilldex och dess företrädare Tino Bessou för att stänga av centralvärmen under hösten 2019. De hyresgäster som bor kvar i centrumhusen i Ställdalen i Ljusnarsbergs kommun fick portabla elelement att värma lägenheterna med. När centralvärmen stängdes av frös det vattenburna värmesystemet sönder och orsakade stora vattenskador.

ANNONSGuide till hemförsäkringar

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen, där bland annat Ljusnarsbergs kommun ingår, gjorde en inspektion och upptäckte en lång rad brister som behövde åtgärdas. Beslut om föreläggande med vite fattades i april 2020.

– Det var så mycket vatten att vi inte kunde gå in i vissa rum i källaren. Det gick upp över skorna, berättade miljöinspektören Karolina Lönn för Hem & Hyra då.

Vatten i källaren. För över två år sedan stängde Hilldex av centralvärmen i huset för att spara pengar. Rör frös sönder och orsakade vattenskador. Det är fortfarande vatten på källargolvet.

Sedan har det inte hänt så mycket. När Hem & Hyra var på plats över ett år senare är vattnet i källaren fortfarande kvar. Det finns inga indikationer på att värden gjort några försök att åtgärda bristerna i fastigheten.
Tino Bessou har ställt in flera möten med samhällsbyggnadsförvaltningen, som inte gjort någon förnyad inspektion sedan december 2019, trots att de hotat med att stänga husen om inte bristerna åtgärdades. Tino Bessou har avbokat fler möten under hösten. För att en förnyad inspektion ska kunna ske utan värdens medverkan krävs att en hyresgäst kontaktar samhällsbyggnadsförvaltningen och ber dem komma dit, alternativt att förvaltningen kontaktar någon eller några hyresgäster. Men så har inte skett.

Kan man säga att processen står och stampar?

– Det kan man verkligen säga, säger Karolina Lönn.

I dagsläget har Hilldex skulder för vatten och avloppsförsörjningen på omkring 350 000 kronor. Vid tre tillfällen under 2020 har vattnet stängts av för att räkningarna inte betalats i tid.

Annons
Läs ocksåHem & Hyra utser: Sveriges värsta värdar - skandalvärd i Mellansverige i topp

Det senaste budet i den här härvan är att elen ska stängas av nu på torsdag den 21 januari, eftersom det blivit mildare ute.

Kan bli utan el. Torsdag den 21 januari ska elen stängas av för hyresgästerna i centrumhusen i Ställdalen.

I Ludvika har Sveriges värsta hyresvärd ägt fastigheter sedan 2010. Problemen har varit återkommande. Kommunens bygg- och miljökontor har bara mellan 2018 och 2020 lagt ner minst 340 timmar på husen som Tino Bessou ansvarar för. Nyligen beslutade räddningstjänsten att stänga de två mest nergångna fastigheterna, eftersom bristerna i brandskyddet är för stora.

Kommunen har tröttnat på att lagstadgad OVK inte görs. Därför har man vänt sig till Mark- och miljödomstolen som dömt ut vite på över 200 000 kronor. Men beslutet har överklagats av Tino Bessou som inte säger sig ha fått någon vetskap om ärendet eller möjlighet att yttra sig.

Läs ocksåVärst 1: Värsta värdens hus stängt - för farligt att bo i
Ett av de två husen i Blötberget som räddningstjänsten belagt med nyttjandeförbud.

Ludvika kommun har också drivit ett ärende om att en fuktskada. I korta drag hävdar kommunen att även om det är torrt kan det finns det finnas sporer kvar i konstruktionen och isoleringen som kan utgöra en fara för hyresgästernas hälsa. Därför borde fuktskadat material tas bort, enligt kommunen. Men det ansåg inte mark- och miljööverdomstolen, som menade att kommunen gjort fel som utfärdat ett föreläggande. Ludvika kommuns tjänstemän var mycket besvikna över beslutet och försökte få prövningstillstånd i Högsta domstolen. Det avslogs nyligen och att mark- och miljööverdomstolens beslut står fast.

– Det är ett olyckligt beslut som går tvärtemot vad Folkhälsomyndigheten säger att man ska göra med fuktskadade material. Fallet blir ju dessutom prejudicerande. Jag upplever inte att domstolarna riktigt förstått vad de beslutat, säger Åsa Lindqvist, chef för miljö- och byggförvaltningen.

Omstridd fuktskada. Ludvika kommun är inte nöjda med hur Blötbergets fastigheter lagat en fuktskada, men mark- och miljööverdomstolen ser inte att Blötbergets fastigheter gjort något fel.
Omstridd fuktskada. Ludvika kommun är inte nöjda med hur Blötbergets fastigheter lagat en fuktskada, men mark- och miljööverdomstolen ser inte att Blötbergets fastigheter gjort något fel.

Vad skulle ni önska hända med husen på lång sikt?
– Det ska inte vara så enkelt att köra en fastighet i botten. Oseriösa fastighetsägare ska inte kunna köpa fastigheter på landsbygden väldigt billigt och sen inte sköta den, då är det bättre att riva om det inte finns hyresgäster. Säkert är det flera lagstiftningar som borde ses över, säger Åsa Lindqvist.

Hyresgästföreningen har inte drivit något ärende om varken åtgärdsföreläggande eller tvångsförvaltning gällande centrumhusen i Ställdalen. Det finns i dag två aktuella tvångsförvaltningar på andra håll i landet där elen eller vatten och avlopp inte har betalats, men i fallet Ställdalen har man resonerat annorlunda.

Annons

När Hem & Hyra var på plats efter att det hänt avråddes hyresgästerna från att prata med sin egen medlemstidning – av Hyresgästföreningen. Anledningen enligt en av föreningens juridiska handläggare var att maninte vill förstöra den relation som man försöker bygga upp med hyresvärden Hilldex i Ställdalen och Blötberget”.

När elen stängdes av före jul, men slogs på igen, kontaktade Hyresgästföreningens handläggare Tino Bessou. Han intygade att ingen hyresgäst som betalat sin hyra skulle bli utan el – samtidigt som han inte betalade elräkningarna. Något ärende startades inte med anledning av den osäkra elförsörjningen.

– Vi håller på att bygga upp en beredskap och har kontakter med kommunen om det skulle uppstå en akut situation, säger Marcus Kjellin, förhandlingsstrateg på Hyresgästföreningen.

Är inte situationen med ständigt hot om avstängd el och att vattnet stängts av tre gånger tillräckligt akut för att ansöka om tvångsförvaltning?
– Vi håller på och utreder vilken väg som är bäst för att hjälpa hyresgästerna. Vad de själva vill är såklart tungt vägande. En tvångsförvaltning ska ses som en akut insats.

Men en tvångsförvaltning kan ju pågå i uppåt fem år?
– Ja, men så ska det helst inte vara. Tanken är inte att kommunen ska gå in som särskild förvaltare år ut och år in. Det handlar om att pausa det akuta läget. Kanske sätts värden i konkurs och en mer seriös aktör tar över, säger Marcus Kjellin.

Under 2014 försökte Hyresgästföreningen att få igenom en tvångsförvaltning av husen i Blötberget. Hyresnämnden avslog ansökan. Vad gäller de hyresgäster som bor i de hus som räddningstjänsten dömts ut har föreningen kontakter med räddningstjänsten och Ludvikahem för att de hyresgäster som ännu bor kvar ska kunna få hjälp med en ny bostad.

Läs också Tom bor i möglet - har väntat drygt ett år på hjälp från Hyresgästföreningen Ny lag ska säkra kontraktet för barnfamiljer: "Snävt men ett steg i rätt riktning" Hyrorna klara för 30 000 hyresgäster hos Uppsalahem: ”Hur ska pengarna räcka till?”

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.