Annons

Vi har lågt vattentryck!

Foto: Anne-Li Karlsson

Trycket i kranarna är dåligt. Att fylla ett glas med vatten i badrummet tar minuter. Duschar vi försvinner varmvattnet så fort någon annan i huset duschar samtidigt. Ibland kan inte disken sköljas. Finns riktlinjer för hur högt trycket ska vara? Fastighetsskötaren säger bara att det är ett gammalt hus så inget går att göra.

Undrar: Juss

Det finns regler för tappvattensflöden i Boverkets byggregler. Vad som gäller i ett enskilt fall avgörs av när huset byggdes. Reglerna säger att flödena ska vara tillfredsställande och att rätt tempererat tappvarmvatten ska erhållas utan besvärande väntetid. Av hyreslagen framgår att lägenheten ska vara ”brukbar för sitt ändamål” och det innebär att man ska ha tillgång till vatten – både varmt och kallt – så att man kan duscha utan problem och utföra kökssysslor. Om det är problem kan man ha rätt till hyresreduktion. Du kan också begära åtgärdsföreläggande hos hyresnämnden.

Senaste frågorna
Visa fler
Om Hyresakuten

Här kan du som medlem i Hyresgästföreningen få svar på juridiska bostadsfrågor.

Skriv till
Hyresakuten
Hem & Hyra
Box 7514
103 92 Stockholm

Skicka frågor via e-post:
hyresakuten@hemhyra.se

Vi svarar på frågor av mer övergripande intresse och i den mån vi hinner.

Vill du ha snabbt svar vänd dig direkt till Hyresgästföreningen
Där hittar du också fler frågor och svar.

Illustrationer: Ann-Li Karlsson.

Trygghet i boendet

Ja!
Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.