Annons

Bara 2 av 13 värdar i södra Norrland har klimatmål

Jämtland De flesta allmännyttor i södra Norrland arbetar med energifrågor, men när kommer till klimatet saknas det en tydlig strategi. Hem & Hyra har gjort en unik kartläggning av allmännyttornas klimatmål i Jämtland och Västernorrland.
Foto: Pixabay

Läs även: Östersundshems elbilar till för alla

Att tänka på miljön är idag en självklarhet för många. Sedan 2011 är det till och med konsumentens skyldighet att sortera papper och elavfall. Om man även kan spara in en slant på att byta till lågenergilampor gör miljötänket inte mindre intressant.

ANNONSFörsäkringsguiden.se: Din jämförelsetjänst för försäkringar

Men när naturkatastrofer avlöser varandra har fokus riktats mer på klimat och koldioxidutsläpp. Sverige har antagit ett klimatmål om att utsläppen av växthusgaser ska vara 63 procent lägre 2030 jämfört med 1990.

Hem & Hyra har frågat södra Norrlands kommunala bostadsbolag om deras klimatmål. Det visade sig att begreppen miljö och klimat inte var helt självklara, och det rådde en viss förvirring kring frågan över lag.

Alla 13 som svarade på enkäten uttryckte att de värnade om miljön och nästan alla hade ett energimål. Men att formulera konkreta mål om minskad klimatpåverkan tycks vara en tuffare nöt att knäcka. Utsläpp är nämligen inte lika enkelt att mäta som energi. Och det krävs en del kunskaper om vad som ska vägas in i beräkningen.

Annons
Läs också"Klimatsmart att riva hus"

Martin Rask, Årehus verksamhetsutvecklare, väcker en kontroversiell fråga om det alltid är smart att tänka klimat. Åre växer med i snitt 220 personer varje år. Kommunen behöver fler bostäder samtidigt som nybyggnation ger ett av de största klimatavtrycken.

– Tillväxt och klimat krockar. Det är en svår utmaning. Ska vi tacka nej till de som vill flytta hit? Ska vi sluta bygga hus? Årehus minskar i alla fall sin påverkan med trähus. Betongstommar ger tre gånger högre klimatavtryck, säger Rask.

En del bolag säger sig vilja men inte kunna. Förändringar kostar. Och små bostadsbolag i inre Norrland har det inte alltför fett ställt. Som Härjegårdar.

Läs också"Öbo:s vinst ska gå till sol- och vindkraftverk"

– De senaste åren har vi fokuserat extremt mycket på vår knepiga ekonomiska situation. Många lägenheter och lokaler står tomma. Våra drift- och underhållskostnader har ökat mer än vad vi fick igenom i hyreshöjning. När vi är i balans kan vi fortsätta vårt arbete med miljö och klimat, säger vd Hans Heuser.

Annons

Bolag som har ett startkapital och en klimatsmart lokal idé på lager kan vända sig till länsstyrelsen och söka delfinansiering via investeringsstödet ”Klimatklivet”. Regeringen har nyligen öppnat upp för fler ansökningar i höst.

Kommunala bostadsbolag i södra Norrland med klimatmål

Allmännyttor Klimatinitiativet Mätbart klimatmål Eget energimål
Bräcke kommun nej ja, 10% per år mellan 2020–2030 ja, 60% (2005–2030)
Härjegårdar nej nej nej
Härnösandshus ja nej nej
Krambo ja nej ja, 35% (2010-2030)
Krokomsbostäder ja nej ja, 18% (2009-2019)
Mitthem ja nej ja, 25% *
Ragunda Bostad nej nej nej
Solatum ja nej ja, 20% (2007–2020)
Strömsunds hyreshus inte än nej ja, 10% (2017–2022)
Timråbo ja nej ja, 23% (2012-2020)
Årehus nej nej ja, 20% i lokalerna (2009–2019)
Östersundshem ja på gång på gång
Övikshem ja nej nej

* ett lägre mål än Klimatinitiativets för att stora effektiviseringar redan gjorts.

Fotnot: Bergs hyreshus, ÅFA och Landstingsbostäder har ej svarat på enkäten.
Ragunda och Bräcke kommuns bostäder förvaltas direkt av kommunen. De kan därför inte gå med i Klimatinitiativet som bara är för allmännyttiga bostadsbolag.

Exempel på bostadsbolagens miljö- och klimatsatsningar i södra Norrland

Allmännyttor
Bräcke kommun Håller på formulera en strategi för att nå våra klimat- och energimål. Minskade energiförbrukningen 2011-2019 med 20%. Bytt elavtal till fossilfritt. Vi ska öka upptag och lagring av koldioxid.
Härjegårdar Planerar för individuell mätning av vatten och el samt installera fler laddstolpar för elbilar.
Härnösandshus Fjärrvärmen vi använder är till 99% klimatvänlig. Sedan januari 2019 är våra fordon fossilfria. Vi kör på biogas, el eller HVO. Vi ska Installerar bergvärme och solel. Elcyklar till personal.
Krambo Byter ut de sista oljepannorna samt ser över fordonsflottan och maskiner till 2030. Vi kan komma behöva klimatkompensera.
Krokomsbostäder tidigare energisparprojekt ledde till 18& lägre användning mot 2009. Nytt mål kommer under hösten. Satsar på källsortering i Krokom.
Mitthem Vi har ett Hållbara Tillsammans-projekt som vi fortsätter med. Försöker erbjuda laddmöjligheter för elbil, tittar på poollösningar, grön el.
Ragundahus Byter ut all belysning i alla fastighetsutrymmen till LED.
Solatum Ser över drivmedel, mängd eldningsolja,  el, fjärrvärme och vattenförbrukning. Ursprungsmärkt el. Fjärrvärmen är i stort sett klimatneutral.
Strömsunds hyreshus Köpt in en elbil och minskar förbrukning över lag med effektivisering.
Timråbo Tagit bort olja som uppvärmningskälla. Sommaren 2019 ska vi genomföra ett projekt med en bilpool med en elbil.
Årehus Fokusera vårt klimatarbete inom tre områden: Energieffektivisering i befintliga fastigheter, miljöklassad nyproduktion och transporter.
Östersundshem I höst tillsätter vi ett klimatråd med representanter från de olika verksamhetsdelarna. Fokus på tre områden: Effekttoppar och förnybar energi, krav på leverantörer och klimatsmart boende.
Övikshem Närvarostyrning på belysning i gemensamhetsutrymmen, fler behållare för källsortering och information om mijö och besparing.

Kommunala bostadsbolag i norra Norrland med klimatmål

Bolag Klimatmål Energimål Klimatinitiativet Ja/Nej
Arjeploghus Nej Nej Nej
Arvidsjaurhem Nej Ja Nej, men troligen i höst
Bodenbo Ja Ja Ja
Bostaden Umeå Ja Ja Ja
Jokkmokkshus Nej Nej Nej
Kalixbo Nej Nej Ja
Lulebo Nej Ja Nej
Lyckselebostäder Ja Ja
Malåbostaden Nej Förhoppningsvis under 2019 Nej
Matarengihem/­Övertorneå Nej Nej Nej
Norsjölägenheter Nej Ja Nej
Pajalabostäder Nej Nej, men planeras
Pitebo Ja Ja Ja
Skebo Ja Ja Ja
Sorselebo Nej Nej Nej
TOP bostäder/Gällivare Ja Ja Ja
Umluspen/Storuman Ja Ja
Vilhelminabostäder Nej På väg
Vännäs fastigheter Ja Ja Nej, men samma målsättning
Åselehus Nej Nej Nej

Exempel på bostadsbolagens miljö- och klimatsatsningar i norra Norrland

Bolag Hur kan hyresgäster bidra?
Bodenbo Noggrannare återvinning. Släcka lampor i rum man inte vistas i. Bli medveten om vikten av att ta vara på vatten. Gå, cykla eller åka kollektivt i större utsträckning. Använda motorvärmare vintertid. Tvätta fulla tvättmaskiner. Undvika att diska/borsta tänderna under rinnande vatten. Unvika att använda engångsartiklar. Ta hand om sitt boende, felanmäla läckande kranar, toalettstolar samt rengöra fläktfilter och frånluftsventiler.
Bostaden Umeå Vi erbjuder hyresgästerna avfallssortering i nästan alla sorteringsfraktioner och matavfallssortering på i princip alla våra områden, hållbarhetstips i våra kommunikationskanaler, vi erbjuder konvertering av motorvärmarstolpar för laddning av el – eller hybridbil på befintliga områden (vi har ca 5500 st. bilplatser med motorvärmarstolpar) och förbereder alla p-platser i nyproduktion för laddmöjligheter.
Jokkmokkshus Återvinna och använda tidsstyrda motorvärmare.
Kalixbo Sopsortering
Lulebo I viss nyproduktion, där det varit möjligt, har vi installerat individuell mätning och debitering av varmvatten för att hyresgästerna ska kunna påverka sin förbrukning och kostnad. På många av våra parkeringsplatser har vi individuell mätning och debitering av elförbrukning, av samma orsak.
Pajalabostäder Full källsortering
Pitebo Har tillsammans med hyresgästföreningen haft information om klimatsmart boende. Hyresgästerna kan själva styra motorvärmarna.
Skebo Tids och temperaturstyrda motorvärmare samt hushållsnära sortering och laddstolpar.
Sorselebo
TOP bostäder/GällivareJa Webbstyrda motorvärmarstolpar på all nyproduktion och i Gällivare samt utökad information till hyresgästerna.
Vännäs fastigheter Full källsortering, individuell mätning av el och varmvatten samt information.
Åselehus Information, broschyr om hur hyresgästen själva kan minska energiåtgång och snålspolande kranar.

Fakta: Hem & Hyras Klimatmåls-undersökning

Hem & Hyra har frågat Västernorrlands och Jämtlands kommunala ­bostadsbolag om de har konkreta mål för att minska påverkan på klimatet. Många ­deltar i Allmännyttans ”Klimatinitiativ”, ett åtagande som innebär att bli fossilfritt (enligt deras egen definition) till 2030 och att minska ­energiförbrukningen med 30% (2007–2030). Få bolag har egna mätbara mål utöver detta, men ­arbetar med frågan ändå på olika sätt.

Fakta: Miljö & klimat – vad är skillnaden?

Miljöfrågor handlar om vår natur. Samspelet mellan djur, växter och människan.
Klimatfrågor handlar om hur temperatur och väder kan påverkas av utsläpp av växthusgaser som koldioxid.
Lågenergilampor kan vara bra för miljön men dåligt för klimatet, beroende på elleverantör. Ekologisk mat är bra för miljön, men hur den transporteras till affären kan påverka klimatet.

Läs också Bara fyra av tio värdar i Stockholm har klimatmål Eidar klarar klimatmål snabbare än väntat Hyresgästföreningen positiv till klimatmål Klimatarbete hotas av prissättningen på el
Länkar Se filmen! Klimatutmaningen för hyresvärdarna

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.