Annons

Miljardvärden lovade förstahandskontrakt – nu har massuppsägningar påbörjats

Stockholm Ett 40-tal hyresgäster hos miljardvärden Jonas Ramstedts bolag Landia har skrivit på papper som kan göra dem bostadslösa. Flera säger att de blev lurade att skriva under, annars kunde Skatteverket inte godkänna deras hyresavtal. Nu har uppsägningarna inletts.
Cervins väg. Avstående från besittningsskydd.
Foto: Ida Karlsson

Sent på kvällarna gick fastighetsförvaltaren runt och knackade dörr på Cervins väg i Spånga i nordvästra Stockholm. Ärendet var att få hyresgästerna att skriva på en ansökan där de avstår från sitt besittningsskydd. Därmed har de inte rätt att bo kvar om hyresvärden säger upp deras hyresavtal när husen ska renoveras.

– De kom klockan tio på kvällen, min dotter låg och sov. Två kvällar öppnade jag inte men den tredje öppnade jag. Han sa till mig att Skatteverket inte har godkänt vårt hyresavtal. Därför måste vi skriva under igen, med ort och datum, berättar en ung kvinna.

ANNONSGuide till hemförsäkringar

Vi träffar henne och flera av hennes grannar på en trottoar i Spånga. Hem & Hyra granskade i vintras miljardvärden Jonas Ramstedt och hans olika sätt att kringgå hyreslag och andra bestämmelser. Efter det skrev han i ett brev att Hem & Hyra har stört i hans hyreshus och meddelade att vi inte får vistas i någon av hans fastigheter utan skriftligt tillstånd.

Men att stå utanför är ingen nackdel. Medan vi står på trottoaren kommer ständigt nya hyresgäster och stannar till. Flera vill berätta vad de har varit med om och om hur oroliga de är för vad som ska hända.

Deras berättelser är mycket samstämmiga. De har fått besök sent på kvällarna och fått höra att de behöver skriva på ett papper om avstående från besittningsskydd igen eftersom Skatteverket inte har godkänt deras hyresavtal.

Läs ocksåVärden Jonas Ramstedt om hyresgäster som kan bli bostadslösa: ”Alternativet hade varit att de behövt flytta ut direkt”Cervins väg

Skatteverket har inget med hyresavtal att göra. Däremot hade en annan myndighet, hyresnämnden, underkänt ett annat dokument.

Blev lovade förstahandskontrakt

Bakgrunden är att Landia från början hyrde ut de över 200 lägenheterna på Cervins väg till mellanhänder, som i sin tur hyrde ut till privatpersoner och tog ut alldeles för höga hyror.

Förra hösten samlade företaget Orimlig Hyra ihop fullmakter från ett hundratal av hyresgästerna och krävde överhyran tillbaka. Det ledde till en uppgörelse i december, där mellanhänderna sades upp, Landia betalade tillbaka en del av överhyrorna och lovade att skriva förstahandskontrakt med hyresgästerna.

Läs ocksåTidigare äldrebostäder hyrs ut dyrt till desperata – ”bättre att bo på gatan”Cervins väg Spånga

Orimlig Hyra beskrev det som en historisk händelse som tryggade hyresgästernas boende. Men när hyresgästerna skulle skriva på förstahandsavtalen dagarna före nyår fick en del av dem bara hyresavtal fram till september. De behövde också skriva på en blankett där de avstod från sitt besittningsskydd.

Landias vd Jonas Ramstedt hävdar att det hela tiden var tydligt för både Orimlig hyra och hyresgästerna att en del av dem inte fick tillsvidareavtal eftersom de ska renovera deras hus i höst. Han kallar det rivningsavtal.

– Alla hyresgäster som har fått ett så kallat rivningsavtal har aldrig blivit erbjuden något annat och alternativet hade varit att de behövt flytta ut direkt. Detta möjliggjorde att de fick nio månader på sig att hitta nytt boende vilket också kommunicerades väldigt tydligt, skriver han i mejl till Hem & Hyra.

Annons

Gjorde ett misstag

Orimlig Hyras grundare Alban Dautaj har en helt annan beskrivning av överenskommelsen. Han skriver att de absolut inte skulle ha gått med på osäkra hyresavtal.

– Besittningsskyddet är helt avgörande för hyresgästerna på Cervins väg. Vi skulle aldrig rekommendera att de skriver på ett kontrakt som innebär att de saknar besittning. Hela meningen med vårt arbete var att se till att alla dessa, uppsagda, hyresgäster skulle få bo kvar.

Men flera av dem vi pratar med säger att de blev stressade och pressade under mellandagarna att skriva under en överenskommelse där de avstår från sitt besittningsskydd, annars skulle de stå utan hyresavtal efter nyår, så de skrev på.

Sedan gjorde Landia ett misstag.

Underkändes i hyresnämnden

Hyresgäster har i grunden besittningsskydd, som innebär att man inte kan sägas upp utan starka skäl. Hyresvärd och hyresgäst kan komma överens om att skyddet inte ska gälla, men den överenskommelsen måste i så fall skickas som en särskild handling till hyresnämnden för att bli godkänd.

Landia skickade in ett 40-tal sådana ansökningar till hyresnämnden, och i mars kom ett första beslut: Hyresnämnden underkände avståendet av formella skäl eftersom ansökan inte skickades in som en separat handling. Därmed hade hyresgästen besittningsskydd trots allt.

Samtidigt väntade ytterligare 43 liknande ansökningar på hyresnämndens prövning. Landia valde då att återkalla alla. Därefter började förvaltaren knacka dörr för att få nya underskrifter och kunna skicka in nya ansökningar till hyresnämnden, på ett formellt riktigt sätt.

Den unga kvinnan vi träffar berättar att hon mycket väl visste vad det handlade om när förvaltaren knackade på i slutet av mars. Hon hade ringt och frågat Landias representant varför hyresgästerna ska avstå från besittningsskydd när de tidigare hade sagt att de har förstahandskontrakt.

Landias representant lovade, enligt kvinnan, att de inte skulle bli utan bostad.

– När jag frågade om de ska kasta ut oss sa han: Nej, nej, ni ska inte ut. Ni ska få flytta till en annan lägenhet, men vi behöver ort och datum för att Skatteverket ska godkänna avtalet. Så jag skrev under. För man vill ju ha ett boende.

Ska tömmas inför renovering

Såväl hon som 36 andra hyresgäster har nu fått besked om att hyresnämnden godkänner deras och hyresvärdens överenskommelse och att de därmed inte har besittningsskydd. Hyresgästföreningen har också fått in två ärenden från hyresgäster som hävdar att de inte skrivit på, men ändå hör till dem som fått avstående från besittningsskydd godkänt i hyresnämnden.

Annons

Med ett vanligt hyresavtal skulle de haft rätt att flytta tillbaka efter renoveringen eller få en ersättningslägenhet. Den rätten står de nu formellt utan.

Cervins väg. Uppsägning av hyresgäst.

Jonas Ramstedt skriver att de kommer att försöka erbjuda nya lägenheter till de hyresgäster som har rivningskontrakt.

– Vi kommer dock inte kunna erbjuda alla som har rivningsavtal denna möjlighet varför vi alltid i vår kommunikation uppmanar de som har rivningsavtal att söka annan bostad innan deras rivningsavtal går ut, skriver han. Läs alla Jonas Ramstedts svar här.

Ingen av dem vi träffar vågar lita på att de får en ny lägenhet, utan fruktar att de snart blir uppsagda utan någonstans att ta vägen.

Den unga kvinnan säger att hon oroar sig och gråter mycket.

– Jag litar inte alls på dem, de bara ljuger. De leker med våra liv! Jag kan inte sova för jag tänker på det här hela tiden.

Nu har de första uppsägningarna kommit, med rekommenderat brev, till hyresgäster utan besittningsskydd. De måste flytta ut senast 30 september.

 

Fakta: Detta har hänt på Cervins väg

Hem & Hyra har tidigare skrivit om problemen med höga hyror, farliga hissar, otrygghet och dålig skötsel av hyreshusen på Cervins väg i Spånga som ägs av Fastighets AB Spångahusen, ett dotterbolag till Landia som ägs av miljardvärden Jonas Ramstedt.

Samtidigt bor en del hyresgäster i svartbyggen som inte godkänts som bostäder av kommunen och betalar för kvadratmeter som inte finns.

Förra hösten tog hyresgästerna på Cervins väg strid för sina rättigheter och krävde tillbaka överhyra från mellanhänder som Landia hade anlitat.

Det slutade med en överenskommelse där hyresvärden skulle betala tillbaka en del av överhyran och erbjuda hyresgästerna förstahandskontrakt med Landiabolaget.

Förstahandskontrakt skrevs innan årsskiftet.

Men kort efter krävde hyresvärden nya underskrifter och menade att de tidigare kontrakten inte var giltiga. Hyresgästerna skrev på, men har med sina nya underskrifter godkänt avstående från besittningsskydd. Det innebär att även om de hyr i första hand kan de tvingas flytta om hyresvärden säger upp dem och kan visa att husen ska renoveras. I slutet av maj kom de första uppsägningarna.

Läs också Betalar för kvadratmeter som inte finns - här avslöjar vi miljardvärdens svartbyggen Socialchefen om hyresvärdens massanmälningar: "Kan väcka mycket oro" Massanmäler till socialtjänsten och hänvisar till trångboddhet – vill säga upp 25 familjer

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.