Annons

Därför går skattepengar till svarta hyror

Nyheter Socialtjänsten betalar hyror som ligger långt över de normala. Det bekostas av skattepengar och bidrar till att trissa upp andrahandshyrorna. Inte bra, men ibland nödvändigt, tycker socialborgarrådet i Stockholm.

För dem som är unga, arbetslösa eller har låga inkomster är det svårt att få en egen bostad på de flesta håll i landet. De blir ofta hänvisade till den dyrare andrahandsmarknaden.
Där kan det vara en fördel att leva på försörjningsstöd – det som tidigare kallades socialbidrag – för utöver en summa för mat och förnödenheter kan socialen betala boendekostnaderna. De ska ligga på en nivå som vanliga låginkomsttagare skulle ha råd med men i praktiken kan socialen betala betydligt mer än så.
Det har flera negativa konsekvenser:

Inlåsningseffekt för hyresgästerna, då det blir svårt eller omöjligt att klara hyran om man får ett arbete.

ANNONSSmarta tips för att hyra ut din bostad enklare
  • Det skapas en marknad där det är möjligt att ta ut extremt höga hyror för dåliga lägenheter, ofta i utsatta områden.
  • Hyreslagen som begränsar andrahandshyrorna sätts ur spel eftersom hyresgäster eller socialkontor sällan begär återbetalning av oskälig hyra.
  • Allt bekostas av skattemedel, som kunde ha använts till annat.

Hem & Hyra har talat med en rad socialtjänstemän i olika kommuner och stadsdelar. Alla berättar om hur svårt det är att hjälpa klienter som inte har egen bostad. I värsta fall tvingas man använda dåliga och dyra lösningar som hotell och vandrarhem.

– För en barnfamilj kan hotelljour kosta uppåt 25 000 kronor i månaden. Om de får en lägenhet för 12 000 så uppmuntrar vi ju dem att ta den, säger Rickard Albrektsson, biträdande enhetschef på Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning i Stockholm.

Han och flera kollegor betonar att man ändå aldrig godkänner hyror som ligger över Försäkringskassans ”norm”.

Läs ocksåLedare på Snabba Boenden häktad - misstänks för grov brottslighet

Enligt den kan en trebarnsfamilj ha en högsta godtagbar boendekostnad på drygt 16 100 kronor i Stockholm, 14 000 i Göteborg och 15 300 i Malmö. Plus ett par tusen till per barn om de är fler än tre.

Beloppen är tänkta som hyrestak när man söker bostadsbidrag. På vissa håll har det i stället blivit en norm för andrahandshyrorna eftersom marknaden vet att socialen kan betala så mycket.

Annons

– Vi har märkt att andrahandshyrorna har gått upp. Folk känner till vår högsta godtagbara ersättning och lägger sig där, säger Rickard Albrektsson.

Läs ocksåHyresgäst kräver tillbaka 134 000 i överhyra

Socialkontoret får ofta erbjudanden från olika företag som vill ”hjälpa till” med bostäder, till mycket hög kostnad.

Normalt svarar man nej, men för några år sedan nappade man på Centorias erbjudande eftersom det sades kunna leda till förstahandskontrakt. När det visade sig inte bli verklighet sade stadsdelen upp de extremt dyra avtalen.

Fortfarande finns ändå enskilda klienter från Skärholmens stadsdel som har korttidskontrakt hos Centoria och får ersättning för hyror som är upp till tre gånger högre än grundhyran.
Enhetschef Therese Grahn säger att de inte tittar på grundhyran när de bedömer om de ska betala kostnaden.

– Det görs en utredning i varje enskilt ärende. Vi tittar på hur stor familjen är, om de kan få bostadsbidrag och så vidare. Har vi beviljat en hyra så har vi bedömt den som skälig i det enskilda fallet.

Åsa Lindhagen (MP) är socialborgarråd i Stockholm. Hon är säger att man naturligtvis ska hushålla med skattemedel och att det inte heller är bra för klienterna att hyran är så hög.

Annons

I den akuta situationen har hon ändå förståelse för att man godkänner hyror som är högre än de borde vara.

– Det kan ibland vara väldigt snabba beslut, när en barnfamilj står i receptionen och inte har någonstans att ta vägen.

Hon tycker det är problematiskt när företag utnyttjar att socialtjänsten är tvungen att hitta lösningar.

– Det sticker i ögonen när hyrorna är så höga. Man kan också fråga sig hur det påverkar marknaden i stort, om det försvårar för andra att få tag på boende.

Läs också Skattepengar går till olagliga hyror

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.