Annons

Efter Hem & Hyras granskning – hotas av uthyrningsförbud

Eslöv Fönster är trasiga, fukten tränger in i fastigheten och ventilationen fungerar inte. Nu utdöms vite och ännu en av Lars-Åke Håkanssons fastigheter i Eslöv hotas av uthyrningsförbud.
Bristerna är stora i fastigheten på Fågelsångsvägen. Nu hotas huset av uthyrningsförbud.
Foto: Fredrik Rubin
Bristerna är stora i fastigheten på Fågelsångsvägen i Eslöv. Nu hotas huset av uthyrningsförbud.

I april 2016 kunde Hem & Hyra visa på hur Lars-Åke Håkanssons fastighet på Fågelsångsvägen i Eslöv, lämnats att förfalla. I en lägenhet trängde vatten in genom väggarna vilket fått ett innertak att lossna och trilla ner. Fönster var trasiga liksom hyresgästerna själva fått betala fastighetsägarens obetalda räkningar på 10 000 kronor för att få vattnet tillbaka. Hyresgästerna menade dessutom att de inte haft någon att betala hyran till på år, detta sedan tvångsförvaltataren BA Fastigheter dragit sig ur och Lars-Åke Håkansson inte gått att nå.

Efter Hem & Hyras granskning av skandalfastigheten på Fågelsångsvägen i Eslöv beslöt Eslövs kommun att inspektera fastigheten. Ett krav om vite på 40 000 kronor utdömdes om fastighetsägaren inte kunde säkerställa att samtliga lägenheter hade godtagbar ventilation, vilket det nu visat sig att han inte gjort.

ANNONSGuide till hemförsäkringar

– Under dagen besöktes fastigheten igen, på plats konstaterades att fastighetsägaren inte vidtagit någon åtgärd. Vite kommer därför att dömas enligt föreläggande, säger Mikael Ståhle, miljöinspektör vid Eslöv kommun.

Annons

Under inspektionen skulle det emellertid visa sig att fastigheten var i allt annat än gott skick. För trots att inspektörerna fortfarande inte fått tillgång till den lägenhet i vilken Hem & Hyra sett ett innertak ha lossnat, kunde inspektörerna nu konstatera allvarliga brister.
– Vidare kunde man även konstatera fuktskador i källaren liksom fönster är väldigt slitna. Bland annat har ett fönsterglas lossnat från ett fönster och boende uttrycker att det dragit från fönstret vilken de vill få åtgärdat. Det konstaterades även kondens på fönster vilket indikerar att ventilationen inte fungerar som den ska, säger Mikael Ståhle.

Nu riskerar Lars-Åke Håkanssons fastighet på Fågelsångsvägen att gå samma öde till mötes som hans andra fastighet på Norregatan. Efter allvarliga brister belades denna fastighet med uthyrningsförbud, något som nu kan komma att bli aktuellt på Fågelssångsvägen.
– Vi kommer nu att skriva ett nytt föreläggande till fastighetsägaren. Föreläggandet kommer förmodligen att gälla ett förbud att hyra ut bostäder i fastigheten tills åtgärder är genomförda och dokumentation och mätningar visar att olägenhet enligt miljöbalkens nionde kapitel tredje paragrafen inte uppstår i lägenheterna. Det är i dagsläget oklart hur detta kommer att formuleras och om det ska tas upp på nämnden innan beslut tas, säger Mikael Ståhle.

Annons
Läs ocksåLämnade till sitt öde när samhället sviker

Hem & Hyra kommer att följa upp ärendet liksom återkomma till vad som sker med hyresgästerna om fastigheten beläggs med uthyrningsförbud.

Läs också Efter Hem & Hyras reportage - förfallet hus granskas Inspektion av skandalfastighet i Eslöv utökas Efter Hem & Hyras film – fastigheten granskas Video: Fastigheterna förfaller när ägaren håller sig undan

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.