Annons

Hyresgäster får miljonersättning för bullerstörningar

Stockholm Hälften av hyresgästerna i kvarteret Linjalen får ersättning för störningar i samband med omfattande byggprojekt. Totalt får de dela på 2,5 miljoner kronor. "Men vi är inte nöjda. Fler borde fått ersättning", säger Eva Fee som är sekreterare i den lokala hyresgästföreningens styrelse.
Foto: Kenneth Samuelsson
Staffan Ågren och hans grannar får nu kompensation för att ha levt med bullerstörningar i kvarteret Linjalen på Södermalm under lång tid.

Under flera år utsattes de boende i kvarteret Linjalen på Södermalm i Stockholm för kraftiga störningar i samband med att det byggdes en ny stor matbutik i kvarteret, ett hotell gjordes om till studentlägenheter och det anlades en trappa.
När hyresgästen Staffan Ågren krävde ekonomisk kompensation för störningarna svarade fastighetsägaren Stockholmshem med att dra av 3 848 kronor på en av hans månadshyror.

Stämde Stockholmshem

Staffan Ågren begärde mer i ersättning, men utan framgång. I ett år förhandlade parterna. Till slut fick Staffan Ågren nog och stämde med hjälp av Hyresgästföreningen region Stockholm fastighetsägaren Stockholmshem.

Efter förlikning kom parterna fram till att bolaget skulle betala Staffan Ågren 31 000 kronor utöver de 3 848 kronor som han redan hade fått, alltså totalt 34 848 kronor.

– Med den uppgörelsen som grund har vi därefter förhandlat med Stockholmshem om ersättning till övriga hyresgäster i området som också har drabbats av bullret, berättar Zeljko Kranjec som är chef för juridiska enheten på Hyresgästföreningen region Stockholm.

Efter ett års förhandlande kom man häromveckan fram till en uppgörelse som omfattar 241 lägenheter, vilket är betydligt fler än vad Stockholmshem till en början ville gå med.

ANNONSRebeckas framgångsrika bytesresa – så lyckas du med din
Hyresgästerna fick 2,5 miljoner

Den överenskomna ersättningen varierar beroende på grad av – dokumenterad störning. Sammanlagt 2 5100 000 kronor ska betalas ut till hyresgästerna.

– Vi anser att fler borde få ersättning och att ersättningen dessutom borde vara högre. Men förhandlingarna har pågått mycket länge. Till slut hamnade vi i en kompromiss, säger Zeljko Kranjec.
– Jag hoppas att Stockholmshem har lärt sig att de måste ersätta hyresgäster. Det har varit omfattande störningar och dessutom under lång tid. Då kan man inte komma med en halv månadshyra och säga att ni ska vara nöjda med det.

Eva Fee, sekreterare i Linjalens lokala hyresgästförening, betonar att uppgörelsen enbart är en rekommendation.

Annons
Läs ocksåByggbuller i kvarteret Plankan blir olidligt i coronakarantän

– Hyresgäster som anser att de är berättigade till högre ersättning kan stämma Stockholmshem.

– Vi var naiva från början och trodde att Stockholmshem skulle sköta detta på ett schysst sätt. Men det tycker inte jag att man har gjort. Förhandlingarna har dragit ut på tiden. Dessutom har man i förväg satt ett maxtak på totalbeloppet.

Vad borde man ha gjort?

Läs ocksåOlidliga störningar – hyresgäster ersätts med drygt 16 miljoner

– Med tanke på att alla i området har störts av byggarbetena borde alla  få minst en kvarts månadshyra i kompensation. Beloppet borde därefter öka i förhållande till hur mycket mer man har varit utsatt. Nu är det bara 240 av 480 lägenheter som omfattas.

Staffan Ågren, som var den förste hyresgästen i Linjalen som krävde ersättning av Stockholmshem på grund av allt buller, tycker att det är bra att en uppgörelse har kommit till stånd.

– Det är också bra att vi har fått ett erkännande om att vi har utsatts för bullerstörningar som berättigar till hyresreduktion, även om beloppet som ska betalas ut är för litet och att det för få hyresgäster som får ersättning.
– Samtidigt är jag mycket förvånad över att man ska behöva driva en sådan här rättstvist mot ett allmännyttigt företag. Ett råd till hyresgäster som utsätts för buller är att klaga med en gång, gärna via mejl så att klagomålet finns skriftligt dokumenterat. Vi var för godtrogna och trodde att Stockholmshem skulle sköta detta på ett bra sätt. Det har vi förlorat på.

Även hyresgästerna i Kvarteret Plankan kompenseras

För ett par veckor sedan kom Hyresgästföreningen överens med Svenska Bostäder om hyresnedsättning på grund av störningar under första halvåret i år i samband med bygget av etapp 3 av kvarteret Plankan som även det ligger på Södermalm.

Annons
Taket på Kvarteret plankan

Enligt rekommendationen ska de hyresgäster som har lägenheter som ligger närmast de mest störande arbetena ersättas med en månadshyra. Övriga hyresgäster i kvarteret ersätts med en halv månadshyra.

– Jag är nöjd med uppgörelsen och tycker att vi har nått ganska långt i förhandlingarna, inte minst med tanke på hur det har gått för en del andra. Svenska Bostäder har lyssnat och förstått att vi har det ganska så besvärligt här. Samtidigt vet jag att det finns hyresgäster som är inte är nöjda, säger Kristina Sundin som är ordförande i lokala hyresgästföreningen.

Tidigare har hyresgästerna i kvarteret Plankan fått sex hyresfria månader som ersättning för bullerstörningar under 2020 och 2021. Hittills har totalt 16 miljoner kronor betalats ut.

Stockholmshems hyresjuridiska chef Linn Bernhardsson, kommenterar uppgörelsen med hyresgästernas i kvarteret Linjalen, i ett mejlsvar.

”Vi och Hyresgästföreningen har gått igenom frågan om ersättning tillsammans och landat i en överenskommelse om vad som är skälig ersättning och för vilka. Det är bra att vi nu kan meddela hyresgästerna vad deras ersättning blir”.

Läs också Bakslag för Plankans hyresgäster Bygget får nej i domstol - Plankans hyresgäster jublar Dom: Stockholmare får tåla mer buller Krav på Svenska Bostäder: åtgärda bullerproblemen Hyresgäst stämde Stockholmshem för bullerkaos – fick 35 000 i kompensation

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.