Annons

Ny el ger höjd hyra

Malmö MKB har fått rätt i ytterligare en tvist mot hyresgäster på Sorgenfri i Malmö. Hyresnämnden ger bostadsbolaget tillstånd att genomföra fler elrenoveringar som medför högre hyror.
Foto: Anders Högmark
Fritt fram att byta ut knapparna även i de större lägenheterna, efter ett avgörande i hyresnämnden.

Hem & Hyra har tidigare skrivit om MKB:s renoveringar i stadsdelen Sorgenfri i Malmö. Totalt är det 268 lägenheter i hus från 1950-talet som berörs. Att elsystemet ska renoveras är i sig inte kontroversiellt, eftersom det saknas moderna lösningar som till exempel jordfelsbrytare. Konflikten har i stället rört det som MKB också vill passa på att göra som ses som en standardförbättring – och kan motivera en hyreshöjning. Det handlar till exempel om nya eluttag och lampknappar.

Tidigare i år kom hyresnämnden med ett avgörande i en tvist mellan MKB och 15 boende i mindre lägenheter som motsatt sig renoveringsplanerna. Utfallet blev till MKB:s fördel – även om hyresnämnden formellt avslog bolagets begäran, eftersom åtgärderna bara hade en ”obetydlig påverkan på lägenheternas bruksvärde”. Med andra ord var det fritt från för MKB att renovera, eftersom hyresökningarna beräknades landa på 90 till 120 kronor i månaden.

ANNONSRebeckas framgångsrika bytesresa – så lyckas du med din

Nu har hyresnämnden tagit ställning i ytterligare ett ärende. Denna gång handlar det om 18 hyresgäster som bor i lite större lägenheter. Elarbetena medför i detta fall ytterligare 120 till 180 kronor mer i månadshyra, enligt MKB:s beräkningar. Därför menar hyresnämnden att ”åtgärdernas inverkan på bruksvärdet inte är obetydlig” och att det därför krävs ett tillstånd från hyresnämnden, till skillnad från vad som var fallet med de mindre lägenheterna. Och ett sådant tillstånd har hyresnämnden nu gett. Åtgärderna ”kan inte anses gå utöver vad en ändamålsenlig fastighetsförvaltning kräver eller vad hyresgäster i allmänhet förväntar sig av en modern lägenhet”, skriver nämnden i sitt beslut.

Annons

Detta beslut har varit möjligt att överklaga till Svea hovrätt, men något sådant överklagande hade inte kommit in när tidsfristen löpte ut.

Vad de nya hyrorna kommer att landa på efter elrenoveringen bestäms efter att MKB har förhandlat med Hyresgästföreningen.

Annons
Läs ocksåHyresgäster på Sorgenfri vill inte betala för MKB:s elrenovering
Fakta: Hyresvärden får ofta rätt

Hyresvärden får ofta rätt, när frågan om en renovering tas upp i hyresnämnden. Det visar statistik från Hyres- och arrendenämnden i Malmö, som Hem & Hyra låtit ta fram.

Läs också Hallick blir av med lägenheten Stadens ljus ska locka besökare till Sorgenfri Hyresgäster störs av sexköpare Kritor sätter färg på Båstadgatan

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.