HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Annons

På kollision i hyresfrågan

Västra Götaland Hyressättningen i BohusÄlvsborg-Skaraborg ifrågasätts. Hur lyder de olika argumenten? Det har Hem & Hyra tagit reda på.

Din hyra sätts enligt ett kollektivt förhandlingssystem. Det innebär att representanter för fastighetsägaren och för hyresgästerna slår sig ner vid förhandlingsbordet för att diskutera värdens krav och enas om en rimlig höjning.
Men systemet är ifrågasatt. I Göteborg valde de privata Fastighetsägarna GFR i höstas att stranda förhandlingarna för 33 000 lägenheter. Målet var att visa hur dåligt dagens ordning, med kollektiv hyressättning, fungerar.
Och för en tid sedan fylldes tidningen Bohusläningens debattsidor av en het diskussion på samma tema. De debatterande var Fastighetsägarnas Torbjörn Sjögren och Hyresgästföreningens Lennart Derehag. Två personer, som båda brinner för bostadsfrågan i regionen, men som är varandras motpoler när det kommer till hyressättningen.

Vilket hyressättningssystem vill du ha och varför?

Annons
Läs också"Hyressättningssystemet är ett självspelande piano"

Lennart Derehag, regionordförande Hyresgästföreningen:
– Min grundinställning är att dagens hyressättningssystem är bra och därför ska vara kvar.
Mina tre främsta argument för det är:
1. Det kollektiva systemet ger alla hyresgäster möjlighet att bli företrädda vid förhandlingarna. Det är viktigt inte minst för de svaga i samhället, som inte har kunskap och kraft att själva förhandla.
2. Hyran måste ju fastställas på något sätt. Konsumenterna måste ges möjlighet att ge sin syn och påverka hyresnivåerna. Utan ett kollektivt system skulle det bli miljontals förhandlingar varje år. Ja, till och med flera gånger per år.
3. Om man avskaffar dagens system och låter marknadskrafterna råda kommer fastighetsägarna att utnyttja bostadsbristen och låta hyrorna skjuta i höjden. Men våra hem är ingen handelsvara. Hyran måste motsvara hyresgästernas möjlighet att betala för att ha ett eget hem.

Torbjörn Sjögren, biträdande näringspolitisk chef Fastighetsägarna GFR:
– Dagens system bör bytas ut mot ett där hyrorna blir mer marknadsanpassade. Mina tre bästa argument för det är bostadsbristen, bostadsbristen och bostadsbristen:
1. Dagens hyressättning leder till att privata fastighetsägare har svårt att få lönsamhet i att bygga nya hyreslägenheter. Med en friare hyressättning kommer fler hyresrätter att byggas och bostadsbristen att minska.
2. En bostadsmarknad i balans medför att orättvisorna i samhället minskar. Som det är nu medför bristen på bostäder att framförallt unga och nyanlända har svårt att få en egen bostad.
3. Minskad svart bostadsmarknad och ett lyft för hela den svenska ekonomin. I dag tvingas människor tacka nej till jobb i storstan för att de inte kan hitta ett boende där. En friare hyressättning skulle få fart på byggandet och därmed leda till större rörlighet på bostadsmarknaden.

Annons
Läs också "Hyresgäster - inte ekonomi - avgör hyran" 70 000 berörs av nytt hyressystem i Stockholm Affärsmässigheten avgör hyran Nytt system för lika hyror
Länkar LÄS ÄVEN: Maj Wilsson tror inte på fri hyressättning
Dokument & filer hyressättning

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.