Annons

”Pengarna går till de boende”

Nyheter Hyresgästföreningens ordförande Barbro Engman försäkrar att föreningen har koll på pengarna.​
Vad ska boinflytande- och fritidsmedel användas till?
– Det som bägge parter är överens om att de ska gå till. Förutsättningen är att bostadsföretaget och Hyresgästföreningen är överens om vad pengarna ska användas till.
 
Bör pengarna gå till anställda hos Hyresgästföreningen?
– Absolut, det är ju det som är hela grejen. Pengarna ska förvaltas, det ska ju göras något med dem. En del av bostadsföretagets verksamhet ska gå till inflytande för hyresgästerna. Har man då en anställd kan personen formellt vara anställd av oss. Men det är egentligen hyresgästernas pengar som går tillbaka till dem i olika former.
Kritik har riktats mot föreningens redovisning av pengarna. Dels från bostadsbolagen, dels från revisionsbyrån Ernst & Young som förra året riktade kritik mot verksamheten i Lund.
– En organisation som har 15 000 förtroendevalda och tusentals lokala föreningar för en evig kamp mot revisorerna om hur detaljerade och formella redovisningarna ska vara. Det är bekymmersamt för alla ideella organisationer där ekonomin är så otroligt bred, säger Barbro Engman.
 
Vilka garantier kan ni lämna för att pengarna används på ett korrekt sätt?
– Vi har en väldigt omfattande revision som pågår varje år. Det går säkert att hitta fall, men det finns ingen generell kritik mot vår redovisning. Vi får alltid mycket beröm.
Kan ni garantera att pengarna kommer alla hyresgäster till del, inte bara medlemmarna?
– Jag förutsätter att man bjuder in alla som bor i området när man gör någonting, det är själva grundidén.
Barbro Engman tycker inte att det finns anledning att ifrågasätta verksamheten. Även om det skulle visa sig förekomma brister på enstaka håll i landet.
– Det är väldigt lite pengar, 100 miljoner, med tanke på vad hyresgästerna betalar i hyra. Om det är så att någon enstaka sak fallerar så säger inte det någonting om helheten, absolut inte.
 
Hur stor andel av hyresgästerna tror du känner till att de betalar boinflytande- eller fritidsmedel?
– Jag har ingen aning. Information tar folk till sig i lägen där de tycker att det berör dem.
»
»

Annons
Annons
Läs också Guide till hemförsäkringar Kattoaletten blev en ny picknickplats De räddade den välbesökta kvarterslokalen i Bergsjön Sänkt betyg för hyresvärdar i Västsverige Sidra från Motala får träffa sin hyresvärd vid kastanjen Läxhjälp prio när hyresgäster i Biskopsgården får bestämma

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.