Annons

Kriget mot västsvenska råttor trappas upp

Västra Götaland Råttorna kryllar i många bostadsområden, visar Hem & Hyras kartläggning. I fjol fångades över 100 000 råttor och möss i Göteborg med kranskommuner, och nu finns förslag på att anställa en råttsamordnare.
Råtta kommer ut ur avlopp.
Foto: Sapto Cayhoro/Pixabay
Anticimex ­statistik visar en markant ökning av antal saneringar av ­råttor i lägen­heter och lokaler i Västra Götaland. En stegring på 36 procent mellan 2020 och 2022.

Hem & Hyra har kartlagt råttsituationen mellan Varberg och Stenungsund. De flesta hyresvärdar uppger att de upplever problem i något område.

Det som framför allt drar till sig råttor är mat. Sopor som ställs utanför soprum, hushållssopor som slängs i offentliga papperskorgar och fågelmatning är tre orsaker till råttförekomst som de allra flesta värdar pekar på. Informationskampanjer om vikten av att slänga sina sopor på rätt ställe är därför en viktig del i det förebyggande arbetet.

ANNONSRebeckas framgångsrika bytesresa – så lyckas du med din

Grafik som visar råttor i olika bostadsområden i Göteborg

Dennis Andersson, distriktschef Poseidon Angered.

I Hjällbo, nordöstra Göteborg, hade man stora problem med råttor våren 2020. Något man nu fått bukt med.

– Vi genomförde en kombination av åtgärder som gett goda resultat, berättar Dennis Andersson, distriktschef för Poseidon Angered.

Läs ocksåRåttor: Så ser det ut där du bor

Förutom vanliga åtgärder som att sätta ut avloppsfällor och fästa lösa brunnslock, sattes ett femtiotal skyltar upp i hela Hjällbo om det olämpliga i att mata fåglar och vad det innebär med fler råttor i området.

Skylt som uppmanar till att inte mata fåglar eftersom det drar till sig råttor.
Skylt som sattes upp i Hjällbo och hade god effekt.

– Vi jobbade kontinuerligt med att flytta fällor till nya problemområden och var hela tiden aktiva. Vi intensifierade också arbetet med att snabbt få bort soppåsar som ställts på marken utanför sopstationer. Det ihop med information till de boende har gett resultat. Ingen tycker ju om att ha råttor runt husen, säger han.

Annons

Problemet med råttor är ofta inte konstant, utan flyttar från område till område.

Läs ocksåFilm: Se Marcus hitta balkongråttan – tre våningar upp

– Så fort man börjar gräva, vid större vägbyggen eller nybyggnation av hus, kommer råttorna upp och blir mer synliga, säger Henrik Freed, chef för förvaltning på Mölndalsbostäder. När vi sätter in åtgärder på en plats flyttar råttorna vidare till en annan.

Smarta avloppsfällor har blivit en allt mer spridd metod för att hantera råttor. Fällorna har en sensor som känner av när en råtta kommer förbi och fäller ner pålar som dödar råttan omedelbart. Fällorna har också sim-kort, vilket gör att man kan räkna antalet fångade råttor.

Henrik Freed tycker att användningen av smarta avloppsfällor brukar fungera väl.
– När vi sätter in sådana i ett område försvinner problemet ganska omgående, säger han. Vi uppmanar boende att höra av sig så fort de ser aktivitet av råttor, så att vi kan börja hantera problemet snabbt.

100 000 råttor och möss fångades i fjol

Anticimex som sköter skadedjurshanteringen för Göteborgs kommun har 550 avloppsfällor i kommunen, samt ett hundratal i kranskommunerna. De sätter även ut smart-boxar ovan jord i parker och runt fastigheter där råttor förekommer. Sammanlagt fångades ca 100 000 råttor och möss i dessa fällor i fjol.

2020 fattade politikerna i Göteborg beslut om en ”råttmiljon” för att kartlägga situationen och ta fram en åtgärdsplan. Uppdraget gick till park- och naturförvaltningen.

Annons
Gunilla Åkerström.

– Vi gjorde en förstudie i delar av centrala Göteborg för att få en lägesbild och genomförde därefter en rad åtgärder, berättar Gunilla Åkerström, enhetschef för stadsliv på förvaltningen.

Det resulterade bland annat i en informationskampanj till såväl allmänhet som näringsidkare, samt 50 nydesignade papperskorgar som är svårare för råttorna att ta sig in i.

Ett åtgärdspaket togs fram, bland annat föreslås att staden anställer en råttsamordnare.

Råttsamordnare kan anställas

– Förebyggande arbete, fysiska åtgärder och framför allt samverkan mellan staden, näringsidkarna och allmänheten är nycklar i det här arbetet, säger Gunilla Åkerström. Det krävs ett långsiktigt arbete och att många aktörer samarbetar – då behövs en person som håller i det arbetet.

Om det blir så är upp till politikerna att besluta. Rapporten läggs fram för kommunfullmäktige under hösten.

Fakta: Det här kan du göra
  • Mata inte fåglar – råttorna kommer direkt
  • Släng skräp på anvisad plats – råttorna älskar utställda soppåsar
  • Släng aldrig hushållssopor i offentliga papperskorgar
  • Meddela hyresvärd eller skadedjurshanterare om du ser råttor
Fakta: Röster från hyresvärdarna om råttproblemet

Thomas Samuelsson, distriktschef Majorna/Kungsladugård
Familjebostäder

”Råttor är ett omfattande problem i vårt distrikt. De äldre husen i beståndet är värst drabbade, framför allt landshövdingehusen. Ofta handlar det om trasiga avloppssystem i källargolv och utanför fastigheten som får bytas ut. Vi sätter in avloppsfällor i ledningar i källargolven, hjälper inte det sätts fällor även i kommunens avloppsledningar ute i gatan. En mycket effektiv metod är att plocka bort råttornas föda. Finns det ingen föda försvinner råttorna, därför avråder vi bestämt från fågelmatning och uppmanar till att hålla rent och snyggt i och utanför fastigheterna.”

 

Anki Caspersson, kommunikationsansvarig
Gårdstensbostäder

”Vi har problem med råttor, en tvåa på en femgradig skala. I östra Gårdsten utförs stora markarbeten inför nybyggnation vilket gör att problemet ökat just där. Vi har monterat råttfällor på samtliga ledningar i området. Vi arbetar också med förändringar av vår utemiljö för att göra den minde gynnsam för råttorna, exempelvis omfattande beskärningsarbeten.”

 

Susanna Thom, regionchef Väst
Willhem

”I Biskopsgården är det generellt stora problem med underjord levande råttor, framför allt i våra avloppssystem. Problematiken flyttar sig allteftersom vi gör åtgärder och lagar avloppsrör och kulvertar. Vi informerar våra hyresgäster om att slänga sitt matavfall rätt och inte ställa det utanför sopkärl. Vi har även upptäckt att det är barn som vill göra rätt men inte når upp till sopluckorna. Då får vi göra en liten trappa för dem.”

 

Jonathan Kvist, distriktschef Öster
Bostadsbolaget

”Problemet är olika stort i olika områden, men de flesta svarar 3-4 på en femgradig skala. Vi sätter in fällor ovan och under mark. I vissa lägenheter på bottenplan har vi fått riva bort golv, täta och lägga nytt för att hindra intrång av råttor. Där nedskräpning är det som drar till sig råttor arbetar vi särskilt med informationskampanjer kring just det.”

Läs också Göteborgare uppsagd efter att ha matat fåglar från balkongen Ninni plågades av råttor i över ett år – nu sprider sig problemen till nya orter Här gnager råttorna sönder hyresgästernas bilar: ”Tänk om bromsarna slutar fungera”

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.