Annons

Snart kan du hamna i fängelse om du köper hyreskontrakt

Nyheter Den som köper ett svart hyreskontrakt eller hyr ut olovligen kan i framtiden riskera att skaka galler. Samtidigt föreslås att straffet för att sälja svarta kontrakt skärps till maximalt fyra år.

Att olovligen köpa ett hyreskontrakt är en farofylld affär. Inte bara riskerar man att bli blåst på pengarna – risken är också överhängande att man förlorar kontraktet om värden får reda på att allt inte gått rätt till.

Men trots att det är olagligt att handla med svarta hyresavtal har enbart den som sålt kontraktet behövt oroa sig över polisiära åtgärder. Fram tills nu.

ANNONSGuide till hemförsäkringar

Under tisdagen lämnade utredningen ”Åtgärder mot handel med hyreskontrakt” över sina förslag till regeringen. Utredningen föreslår en rad skärpningar av lagstiftningen när det gäller byte av kontrakt, andrahandsuthyrning och inneboende. Det mest mest uppseendeväckande förslaget är att man vill se en utvidgning av lagstiftningen, som gör det möjligt att straffa även dem som köper hyreskontrakt. I ett normalfall kommer den som köper ett kontrakt att riskera dryga böter och fängelse i upp till två år om utredningens förslag blir verklighet. Vid särskilt grova brott är maxstraffet fyra års fängelse.

Går det att bevisa att man köpt kontraktet på grund av akut bostadsbehov eller liknande ska det dock gå att slippa straff helt och hållet, föreslår utredningen.

Samtidigt föreslås att den som säljer ett kontrakt ska straffas betydligt hårdare än i dag. Från dagens böter eller relativt korta fängelsestraff föreslås ett maximalt straff på fyra års fängelse för grovt brott.

Läs ocksåBranschorganisationerna backar tuffa lagförslagen

Regeringens särskilde utredare Jan Josefsson, medger att det är mänskligt att vilja hitta en bättre bostad, men anser att brottsoffren är inte köparen, som har behövt betala för ett kontrakt, utan övriga människor som står i kö.

– De som betalar stora belopp för ett kontrakt begår en brottslig handling. Men de ömmande fallen kan man undanta från kriminaliseringen.

Utredningen anser också att bytesrätten ska begränsas till att endast omfatta byten mellan hyresrätter, och att man för ett sådant byte måste ha bott minst ett år i lägenheten. Rent juridiskt innebär det att lagen kräver ”synnerliga skäl” för att ett byte ska kunna genomföras, till skillnad från de ”beaktansvärda skäl” som gäller i dag. Som synnerliga skäl räknas bland annat en förändrad familje- eller arbetssituation.

Annons
Läs ocksåKöpte svart kontrakt – nu får hon tillbaka 100 000 kronor

Slutligen föreslår utredarna att reglerna för andrahandsuthyrning och uthyrning till inneboende förtydligas.

En andrahandshyra får inte vara högre än förstahandshyran, frånsett ett tillägg för möblemang som inte får överstiga en tiondel av den övriga hyran. Utöver detta får kostnader för exempelvis bredband tas ut. Den som kräver mer än så av sin andrahandshyresgäst kommer att få sitt eget hyresavtal förverkat.

Hyr man ut i andra hand utan tillåtelse bör man tänka om. Utredningen föreslår att den som olovligen hyr ut i andra hand döms till böter, eller vid grova fall, till fängelse. Dessutom vill utredarna ta bort ”frikortet”, som gör det möjligt för förstahandshyresgästen att slippa åtgärder om man vidtar rättelse. I stället ska hyreskontraktet genast vara förverkat vid otillåten andrahandsuthyrning.

När det gäller inneboende ska hyran stå i proportion till hur stor yta man hyr och vad förstahandshyresgästen betalar. Den totala hyran för de inneboende får inte vara högre än hyran för lägenheten som helhet.

Den som tar ut mer hyra än tillåtet ska riskera att förlora sitt hyresavtal.

Under tisdagens presskonferens välkomnade biträdande justitieminister Heléne Fritzon utredningens förslag, och underströk att den organiserade brottslighetens intåg i handeln med hyresrätter är ett stort problem.

– Regeringen har en hög ambition att värna och skydda hyresrätten. Det är viktigt att vi har en väl fungerande hyresmarknad och kommer tillrätta med svarthandeln av –hyreskontrakt.

Hon vill dock inte kommentera huruvida det är rimligt att utdöma fängelsestraff till personer som köper ett hyreskontrakt eller hyr ut olovligen.

Annons

– Vi ser värdet av att komma till rätta med svarthandeln och motverka oskäliga andrahandshyror. När remissrundan är över i februari kommer regeringen att överväga eventuella förslag.

Enligt Johan Mirtorp, förbundsjurist på Hyresgästföreningen och en av experterna i utredningen, skulle hårdare straff för handel med hyreskontrakt göra det enklare för polisen att utreda brotten.

– Förhoppningsvis skulle det kanske också avskräcka i högre grad.

Han inser att utredningens förslag kan upplevas som väldigt hårda, framför allt med tanke på att många bostadssökande befinner sig i en desperat situation och luras in i den svarta handeln av kriminella grupperingar.

– Därför är det viktigt att säkerställa att förslagen träffar rätt, är proportionerliga och inte innebär försämringar för hyresgästerna som kollektiv. Det är också viktigt att kunskapen om att detta faktiskt är brottsligt sprids.

Ett betänkande av utredningen kommer snart att skickas ut på remiss. Förändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019. Förslagen gäller enbart uthyrning och handel av hyresrätter, ej ägda bostadsformer.

Fakta: Några av förslagen till skärpning
  1. Två års fängelse som grundstraff för den som säljer hyreskontrakt. Upp till fyra års fängelse för grovt brott.
  2. Även att köpa kontrakt blir straffbart och kan ge fängelse. I normalfall böter eller fängelse upp till två år. Vid särskilt grova brott upp till fyra års fängelse. Om brottet med hänsyn till gärningsmannens behov av bostad är ringa ska straff inte utdömas.
  3. Vid andrahandsuthyrning får tillägget för möblemang inte får överstiga en tiondel av den övriga hyran. Om högre hyra tas ut ska man per automatik förlora kontraktet.
  4. Hyr man ut i andra hand utan tillåtelse kan man dömas till böter eller fängelse. Ingen andra chans utfärdas.
  5. Har man inneboende ska andelarnas totala hyra inte överstiga vad förstahandshyresgästen betalar.
  6. En hyresrätt ska enbart kunna bytas mot en annan hyresrätt. Innan bytet kan ske måste man ha bott i lägenheten minst ett år.
Läs också "Inte rimligt att hyresköp får samma straff som våldtäkt" Fimpade fel – får betala 700 000 i skadestånd Norskt par åker ut från hyrvilla i Bohuslän – Kommunala värden: "Saknar behov"

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.