Johan Martinsson, ­föreståndare på SOM-institutet

Bild: Getty Images & AnnaKarin Löwendahl

Val 2022: Därför blir bostadsbristen ingen valfråga – experten reder ut

Bostadsbristen drabbar för få och frågan är för teknisk för att ­byggande och boende ska bli en het valfråga. Den slutsatsen drar Johan Martinsson, ­föreståndare på SOM-institutet. Enda ­frågan med lite sprängkraft är marknadshyror – och så den där heta ­potatisen som politikerna hittills inte velat ta i.

Bostäder och byggande hamnar på 13:e plats när svenskarna listar de viktigaste samhällsproblemen. Långt ifrån lag och ordning, sjukvård och integration/immigration som hamnar i topp.

Johan Martinsson är ­föreståndare på SOM-institutet som varje år ­undersöker svenskarnas politiska åsikter. Han är inte förvånad. Det är där någonstans som bostäder och byggande brukar hamna. Den yngre delen av befolkningen, som i större omfattning drabbas av bostadsbristen, brukar lista frågan något högre.

– Det är uppenbart att det finns ­problem på Sveriges bostadsmarknad. Köerna för att få en hyreslägenhet är många år på flesta håll i landet. Men de allra flesta människor i vårt land har en bostad. De direkta problemen drabbar en förhållandevis liten grupp, säger Johan Martinsson.

Den som är bostadslös i dag får inte tak över huvudet nästa vecka för att bostadspolitiken ändras i någon riktning.

Johan Martinsson, föreståndare på SOM-institutet

Bostadsfrågan är för teknisk

Frågan är till sin natur också ­teknisk. ”Hur ska vi få bättre tillgång på bostäder och ett utbud som bättre matchar efterfrågan” är frågor som inte har snabba enkla svar, menar ­Johan Martinsson.

– Det en fråga där det tar flera år innan man ser effekterna. Den som är bostadslös i dag får inte tak över huvudet nästa vecka för att bostadspolitiken ändras i någon riktning. Att skatten sänks eller höjs märks mycket snabbare.

Johan Martinsson, föreståndare på SOM-institutet

Bild: AnnaKarin Löwendahl

Johan Martinsson är ­föreståndare på SOM-institutet som varje år ­undersöker svenskarnas politiska åsikter.

Långt ifrån alla väljare betraktar ­sannolikt bostäder som en fråga för politiken att lösa. Det har blivit ett ­individuellt ansvar att ordna tak över huvudet. För många unga är det ­naturligt att fundera över att någon gång köpa en bostad, enligt Johan Martinsson.

– Fram till 80-talet var det ingen självklar tanke för 18-20-åringar att börja spara till en kontantinsats. Det är det i stora grupper i dag.

Tror att ränteavdraget kan bli en valfråga

Förra sommarens regeringskris och debatten kring marknadshyror visar dock att det finns bostadsfrågor som kan riva upp känslor. På lokal nivå kan också frågor om till exempel nybyggnation eller rivning bli spörsmål som delar befolkningen i två läger.

Och så ser Johan Martinsson en fråga framför sig en fråga som skulle kunna bli stor inför riksdagsvalet – om något parti skulle vilja lyfta den: ränteavdragen. Det vill säga att villaägare och bostadsfrågan kan göra avdrag för räntekostnader.

– Det är en fördelningsfråga med ett klassperspektiv. Åtminstone i de ­större städerna. Frågan är inte heller lika svår att förstå som andra frågor kring bostäder. Dessutom skulle ett avskaffat ränteavdrag drabba stora förhållandevis starka grupper hårt, säger Johan Martinsson.

Video. Björn bodde på Ålandsfärjan – har nu en försökslägenhet