Bild: Monika Steczkó

Val 2022: En betald skuld stoppar Monica från att söka lägenhet

Monica Berzén i uppländska Rimbo behöver desperat byta till en bostadsanpassad lägenhet. Hon bor en trappa upp och har svårt att ta sig ut. Men en betald skuld på 500 kronor stoppar henne från att söka bostad.

En brant trätrappa leder upp till Monica Berzéns lägenhet på första våningen. De 15 trappstegen är besvärliga för henne. Flera gånger har hon ramlat i trappan och skadat sig. Sjukpensionären Monica har fem diagnoser. Flera av dem påverkar hennes rörlighet, som bindvävssjukdomen Ehlers Danlos syndrom, EDS.

På grund av att jag hade en skuld
på 500 kronor förra året hos kronofogden,
som jag betalade rätt omgående, så får jag
inte söka en lägenhet i dag.

Monica Berzén

TV. ”Värdarna har inte att göra med min privatekonomi”

Skriv en text..

Monica vill gärna byta till en lägenhet i markplan eller åtminstone med hiss, så att hon lättare kan komma ut och träffa folk och rasta sin hund. Men den privata hyresvärden hon bor hos har inga sådana lägenheter att erbjuda. Och eftersom hon har haft en skuld på 500 kronor till kronofogden under det senaste året är hon under en tolvmånadersperiod spärrad att söka lägenhet, både hos den kommunala hyresvärden Roslagsbostäder och privatvärdar. Detta trots att skulden är betald.

I Hem & Hyras serie av valfilmer belyser Monica hyresvärdarnas ofta hårda krav på dem som söker bostad. En hyresrätt ska vara en mänsklig rättighet, anser hon.

Jag har fem diagnoser, varav att par av dem begränsar min rörlighet och min uthållighet i muskler och leder. Jag bor i dag i en lägenhet en trappa upp och det är rätt jobbigt att ta mig ut och in i trappen. Delvis vill jag ju gå ut för jag är väldigt social. Jag vill gå ut och röra på mig och träffa folk. Men så har jag en hund som måste ut några gånger per dag också.

Jag har i två års tid nu försökt söka en lägenhet på markplan eller i ett hus med hiss. Men på grund av att jag hade en skuld på 500 kronor förra året hos kronofogden, som jag betalade rätt omgående, så får inte jag söka en lägenhet i dag. Eller jag får söka men jag får ingen lägenhet på grund av den skulden, jag är begränsad. Så nu får jag sitta här uppe då och känna att jag måste vänta ut tiden innan jag kan göra någonting. Och jag blir sämre och sämre för varje dag.

Jag tycker det här är jobbigt, jag tycker det är väldigt tragiskt. Och jag tycker det är vrångt och inskränkt att inte kunna hjälpa en funktionsnedsatt människa till en bostad som är dräglig.


Vad tycker du att politikerna ska göra?

Jag tycker ju så här att om jag köper ett hus eller en bostadsrätt så är det en handlingsvara, man gör affärer. Men jag tycker faktiskt att hyresrätter inte ska vara en affärsvara. En hyresrätt ska vara en mänsklig rättighet. Oavsett vad du har för ekonomi, om du har jobb eller är pensionär, sjukpensionär eller vad du än är, så ska du kunna ha någonstans att bo.

Jag tycker inte att bostadsföretagen har att göra med min privatekonomi. Jag tycker att de ska titta på om jag har några hyresskulder, om jag har några anmärkningar på störande beteende, eller att jag över huvud taget har en inkomst. Stämmer de tre punkterna överens, då ska man ha rätt att hyra en lägenhet.

FOTNOT: Efter att Hem & Hyra träffat Monica har det löst sig för henne. Hennes nuvarande hyresvärd har hittat en lägenhet i markplan åt henne, precis som hon önskade.

Val 2022

Bild: Monika Steczkó