Hyresgästen Lars Brink oroas över att Lysekil håller på att förvandlas till en stad enbart för sommargäster.

Bild: Karin Gistedt

Val 2022: Lars Brinks fråga till politikerna – ”Vill ni ha ett Lysekil enbart för sommargäster?”

Välbesökt idyll på sommaren – Öde och mörkt resten av året. ”Utan fler hyresrätter med rimlig hyra kommer Lysekil att dö ut.” Det säger hyresgästen Lars Brink och kräver krafttag från politikerna.

Lysekil blommar upp under juni, juli och augusti. Men vad händer när sommargästerna åkt hem? Hyresgästen Lars Brink varnar för att Lysekil är på väg att bli en stad där endast förmögna deltidsboende har råd att bo.

Han menar att politikerna borde prioritera sina egna kommuninvånare och inte sälja ut Lysekil till exploatörer som bygger bara bygger fritidshus.

Lars Brink är aktiv i Hyresgästföreningens bostadspolitiska grupp. Tillsammans försöker de få politikerna att satsa på hyreslägenheter för Lysekils bofasta. Men arbetet går trögt. Hem & Hyras granskning visar att Lysekil inte fick en enda ny hyresrätt mellan år 2016 och 2020. Över 3 000 personer köar till kommunala Lysekilsbo­städers 1 176 lägenheter och varje ledig lägenhet har mellan 80 och 100 sökande.

Enligt Lars Brink är det allt för kortsiktigt att bara gynna delårsboende. För bristen på hyresrätter gör att ungdomar inte kan flytta hemifrån samt att den som får jobb i Lysekil inte kan flytta dit.

I Hem & Hyras valfilm om Lysekil riktar Lars Brink ljuset mot ett bostadspolitiskt problem som många turistorter i landet dras med.

TV Lars Brink befarar att Lysekil blir tyst och öde 10 månader om året

Skriv en text..

Ta fram en plan för bostadsförsörjningen som gynnar oss helårsboende

Lars Brink

Med sitt fantastiska läge har Lysekil varit en populär badort i över hundra år. Och så ska det vara. Vi vill gärna ha hit både sommargäster och delårsboende. Men man får inte glömma bort oss som ska bo här året om. Människor som betalar skatt och ser till att det kommer in medel. Hur ska annars den här kommunen klara sig i framtiden?

Som det är nu är det i princip dyra fritidsboenden som byggs. Och suget efter sommarbostäder är så stort att en del hyresvärdar passar på att lyxrenovera när deras hyresgäster flyttat ut. För att sedan höja hyran kraftigt eller omvandla hyresrätterna till bostadsrätter, som förmögna sommargäster flyttar in i.

Vi går mot en utveckling där Lysekil blir mörkt och öde tio månader om året. Och det blir bara rika delårsboende som har råd att bo kvar.

Vad önskar du att politikerna ska göra åt det här?

Skapa möjligheter för fler billiga hyresrätter. Men då krävs en plan för bostadsförsörjningen som gynnar oss helårsboende. Och så måste man sluta plocka ut pengar ur vårt kommunala bolag Lysekilsbostäder för att täcka underskott i andra verksamheter. Pengarna som hyresgästerna betalar in i hyra måste få stanna i bolaget.

Ålevik i Lysekil är ett populärt ställe sommartid. Lars Brink välkomnar sommargästerna men vill att kommunen ska satsa mer på de helårsboende.

Bild: Karin Gistedt