Annons

Efter Telge Bostäders miljonmiss – pensionärer får högre hyra

Södertälje Ett misstag gjorde att Telge Bostäder gick miste om över sju miljoner kronor i investeringsstöd. Bolagets miss gjorde att pensionärer fick mycket högre hyra. ”Folk här är grundlurade”, säger Rolf Olsson, en av hyresgästerna.
Hyresgäster framför hus.
Foto: Kenneth Samuelsson
Rolf Olsson och Håkan Bolander är trötta på att betala för hög hyra och bo på en byggarbetsplats.

Flytten till de röda nybyggda lägenheterna på Västergatan i Södertälje blev en rejäl flopp för hyresgästerna. Över ett år efter inflytt så är de fortfarande missnöjda med alltifrån ventilationen till de höga hyrorna.

När det gäller hyrorna som blev mycket högre än utlovat så tar hyresgästen Rolf Olsson en trea på 61 kvadratmeter i huset som exempel.

ANNONSRebeckas framgångsrika bytesresa – så lyckas du med din

Han berättar att hyresgästerna sedan inflytt har betalat en hyra på 10 300 kronor i månaden för trean men har blivit lovade att hyran skulle sänkas när Telge Bostäder fått det investeringsstöd de sökt.

Då skulle hyran sänkas till cirka 8 500 kronor och samtidigt skulle hyresgästerna få tillbaka mellanskillnaden, cirka 1 800 kronor per månad.

Men Telge Bostäder gjorde ett misstag, vilket slutade med att bolaget aldrig fick några stödpengar.

Läs också11 000 bostäder har fått investeringsstöd

 

Det började med att Telge Bostäder fick cirka 7,5 miljoner i stöd.

I brevväxlingen mellan Telge Bostäder, Länsstyrelsen och Boverket rullas historien upp.

Det börjar bra med att Länsstyrelsen i Stockholm i september 2021 beviljar stöd på 7, 5 miljoner kronor till bygget av de 24 lägenheterna.

Läs också400 nya lägenheter i Västerås nu i fara

Men sedan gick det mesta fel.

Ett krav för att få stödpengarna är att bostadsbolaget tar ut en hyra på maximalt 1 550 kronor i normhyra, cirka 8 500 kronor i hyra för en trea, när hyresgästerna flyttar in i lägenheten.

Men det gör inte Telge Bostäder.

När hyresgästerna flyttar in tar bolaget ut en hyra på 10 300 kronor för trean. Det innebär en normhyra på 1 840 kronor per kvadratmeter, långt över de tillåtna 1 550 kronor per kvadratmeter.

Bolagets egna förklaring är att de sedan skulle sänka hyran till de tillåtna 1 550 kronorna när de fick stödpengarna.

Problemet var att varken Länsstyrelsen och senare Boverket inte godkände upplägget. Myndigheterna konstaterade att Telge Bostäder hade brutit mot reglerna när de tagit ut en för hög hyra av hyresgästerna.

Trots att Telge Bostäder beklagar att ”de misstolkat beslutet” så blir det inga pengar vare sig till Telge Bostäder eller till hyresgästerna.

Efter att Telge Bostäder gjort ett misstag så fick de avslag på sin ansökan om investeringsstöd.

Både Rolf Olsson och Håkan Bolander känner sig rejält lurade.

– Sedan vi flyttade in har vi betalt en hög hyra men de har sagt att vi ska få tillbaka en del, men det blev aldrig något av det. De blåste oss rejält, säger Rolf Olsson.

För att kompensera hyresgästerna sänkte bolaget hyran med 8 procent från 1 maj 2022 och tre år framåt.

Samtidigt har Hyresgästföreningen förhandlat med Telge Bostäder om att sänka hyresnivån ytterligare. Nyligen kom parterna överens om en ny hyra på 1 693 kronor i normhyra, samtidigt tas rabatten på 8 procent bort.

Annons

Sammantaget blir den nya hyran för en trea nästan samma som den de betalar idag, cirka 9 500 kronor. De slipper dock den årliga hyreshöjningen både 2022 och 2023.

– Vi är inte alls nöjda eftersom det är en bra bit över den hyra vi blev lovade och vi får inga pengar tillbaka. Hade vi fått den hyra som de lovade hade det varit ganska tyst från oss. Nu blev det en rejäl konflikt mellan oss och Telge Bostäder, säger Håkan Bolander.

Missnöjda med Hyresgästföreningen

Båda två är också missnöjda över hur Hyresgästföreningen har hanterat ärendet. Hyresgästföreningen har bland annat hjälpt till att förhandla hyran.

– Vi har sagt att vi vill att Hyresgästföreningen sätter en jurist på det här så vi får rätt hyra och tillbaka våra pengar men det har de inte gjort, säger Rolf Olsson.

Hassan Jama, förhandlare på Hyresgästföreningen region Stockholm, har ansvarat för förhandlingen på Gullpudran. Han förstår att hyresgästerna är arga över att få högre hyra än de blivit lovade.

– De har all rätt att känna sig besvikna över att de blivit lovade en viss hyresnivå och så får de en högre hyra. Det här är gamla människor som inte har så mycket pengar, säger han.

”Ingen idé att stämma Telge Bostäder”

Men han menar att det inte är någon idé att stämma Telge Bostäder eftersom hyresgästerna har skrivit på ett hyresavtal där hyran är 1 840 kronor i normhyra när de flyttade in.

– Vi kunde stämma dem men vi skulle förlora 100 procent, säger han.

Han förklarar att hans jobb har varit att förhandla fram två hyresavtal med Telge Bostäder. Ett avtal där hyran är lägre men som utgår från att bolaget får investeringsstöd. Ett annat avtal med högre hyra om de inte får investeringsstöd.

Eftersom Telge Bostäder gjorde en miss och inte fick investeringsstödet använde de hyresavtalet med den högre hyran.

– Hade Telge Bostäder gjort rätt och tagit ut den lägre hyra som krävdes för att få investeringsstöd så hade bolaget fått över sju miljoner kronor och då hade hyresgästerna fått en lägre hyra.

Han bemöter kritiken mot Hyresgästföreningen.

– Man måste förstå att det är Telge Bostäder som tagit ut för hög hyra av hyresgästerna vid tillträdet vilket gjorde att de inte fick stödet och att hyran därmed blev högre. Vi kontrollerar inte vilken hyra som står på de hyresavier Telge Bostäder skickar ut, det är deras ansvar att ta ut rätt hyra, säger Hassan Jama.

Håkan Bolander och Rolf Olsson saknar aktiviteter i den allmänna lokalen.

Hyresgäster klagar på dålig ventilation

Hyresgästerna är också missnöjda med att det fortfarande är en byggarbetsplats runt husen, ett år efter inflytt. De klagar också på brister i husen, värst är ventilationen, som Telge Bostäder menar är godkänd.

– Jag går ständigt med torra slemhinnor och har svårt med andningen på grund av torr luft och har varit tvungen att fixa en luftfuktare. Ventilationen fungerar inte som det ska och kåken är inte slutbesiktigad än, säger Håkan Bolander.

Ni är väldigt missnöjda, har ni aldrig funderat på att flytta?

– Jag ska ha tillbaka mina pengar först, sedan kanske jag flyttar, säger Rolf Olsson.

Hyresgästerna menar också att lägenheterna marknadsfördes som Trygghetsbostäder med service och aktiviteter, men hävdar att det inte ingår så mycket service och aktiviteter som utlovades.

Hem & Hyra har bett om en intervju med ansvariga på Telge Bostäder, men Cecilia Kumlin, avdelningschef Affärsutveckling, har valt att svara på frågorna via mejl.

Annons

Hyresgästerna säger att ni har sagt att ni fått investeringsstöd och att hyresgästerna ska få en normhyra på 1 550 kronor och känner sig därför lurade eftersom de betalar en högre hyra. Vad är din kommentar till det?

– Det stämmer att vi sökte investeringsstöd för Gullpudran 3 och eftersom vi i juli 2021 inte erhållit besked om att vi beviljats stödet eller ej vid tidpunkten för uthyrning, undertecknades hyresavtalen med den förhandlade presumtionshyran om 1840. Vår avsikt har hela tiden varit att sänka hyresnivån till den lagstadgade normhyran om 1550 för det fall vi fick ett positivt besked avseende investeringsstödet och även återbetala retroaktivt till hyresgästerna. Något vi var överens om tillsammans med Hyresgästföreningen, skriver Cecilia Kumlin i mejlsvaret.

Länsstyrelsen beslutade att ni skulle på 7,5 miljoner kronor i investeringsstöd i september 2021. Sedan fick ni aldrig några pengar eftersom ni tog ut en högre hyra än stödet medgav. Kan du förklara varför?

– I september 2021 fick vi ett preliminärt besked avseende investeringsstödet, vilket vi tolkade som just preliminärt, vilket också är orsaken till att vi fortsatt debiterade den högre nivån enligt rådande hyresavtal. Fortfarande med intentionen om att återbetala retroaktivt vid eventuell utbetalning.

– Detta vet vi nu, med facit i hand, att det var felaktigt och när vi ansökte om utbetalning fick vi därför avslag. Vi valde då att överklaga beslutet till Länsstyrelsen i förhoppning om att få beslutet ändrat. Samtidigt rabatterade vi hyran för de boende med 8 procent. Vi påkallade även ny förhandling och dialog med Hyresgästföreningen för att kunna sänka dessa hyror permanent om vi skulle få avslag även på vår överklagan.

Det slutade med att hyresgästerna efter förhandlingar har fått en högre hyra än de utlovades från början. Vad tänker du om att de får betala priset för att ni gjorde ett misstag?

– Vår önskan och vårt mål har hela tiden varit att få investeringsstödet beviljat för att kunna erbjuda nyproduktionsbostäder till äldre med en lägre hyra, men vi nådde inte hela vägen fram. Så vi har idag en högre nivå än investeringsstödsnivån men lägre än den ursprungliga förhandlade presumtionshyran. En ny normhyresnivå som vi förhandlat fram med Hyresgästföreningen.

– Vi har valt att hantera situationen på detta sätt då vi vet att våra äldre hyresgäster är en priskänslig grupp. Från vår sida har vi velat möta de boendes behov men vi har inte, utifrån ett ekonomiskt hållbarhetsperspektiv och de ekonomiska kalkylerna möjlighet att sänka hyrorna ner till investeringsstödsnivån utan att erhålla det statliga investeringsstödet.

Flera jag pratat med är missnöjda över att saker inte är klara, till exempel att markarbeten fortfarande pågår utanför huset men hyresgäster hävdar också att ventilationen är bristfällig och att luften är väldigt torr. Hur ser du på det?

– Vid samtliga nyproduktioner tar det alltid mer eller mindre tid att driftsätta själva huset och här är vi beroende av våra hyresgäster eftersom de kan meddela oss om de upplever att något inte fungerar optimalt, så får vi titta vidare och eventuellt besluta om åtgärder. Vi har felsökt ventilationen efter påkallande från hyresgästerna och vår felsökning visar inte på någon brist. Samtliga mätvärden ligger inom ramen för det som är acceptabelt.

– Gällande markarbetet har entreprenören ålagts av oss att korrigera identifierade brister avseende avrinningen och markens lutning i förhållande till byggnaderna. Vi förstår såklart att det kan upplevas som störande och frustrerande för våra hyresgäster, men nödvändigt särskilt med hänsyn till tillgänglighetsaspekten runt fastigheten.

En annan sak som flera är missnöjda med är de menar att lägenheterna marknadsfördes som Trygghetsboende med service och aktiviteter innan inflytt. Men att det knappt är någon service och få aktiviteter. Vad är din kommentar till det?

– Vi har en utökad service i denna fastighet med en fastighetsvärd på plats flera dagar i veckan. Vi har även möblerat upp och inrett en gemensamhetslokal som ska främja spontan gemenskap. Fastighetsvärden finns även på plats i lokalen några timmar i veckan för att ta emot och hantera felanmälningar som underlättar dialogen för de boende. Efter årsskiftet stöttar även Södertälje Kommun upp genom att hålla i veckovisa aktiviteter i gemensamhetslokalen. Till att börja med ett tillfälle per vecka.

När Hem & Hyra granskar Telge Bostäder så framkommer det också att bolaget sökte investeringsstöd för hyreshusen Gammelgården 1 med 27 lägenheter i Hölö.
Men även där tog bolaget ut en för hög hyra än den tillåtna av hyresgästerna vilket gjorde att de inte kunde få stödet på miljontals kronor. I det fallet uppfyllde inte Telge Bostäder heller kravet på energiförbrukning.

Länsstyrelsen: De borde ha bättre koll på reglerna

Anne–Jeanétte Johansson, handläggare på Länsstyrelsen, har handlagt Telge Bostäders ansökan om investeringsstöd för Gammelgården 1 i Hölö och har insyn i Gullpudran på Västergatan.

Hon beskriver ärendena som krångliga och väldigt speciella, långa mejltrådar med otaliga frågor från bolagets sida.

– I båda fallen så tog bolaget ut en hyra som var högre än den som tillåts för att få stöd. Det står tydligt att man inte får ta ut en högre normhyra än 1 550 för att få stöd, ändå har de gjort det. Ett allmännyttigt bolag borde ha bättre koll på reglerna än så här, säger hon.

Fakta: Så funkar normhyra

När en lägenhet byggs så utgör kök och badrum en större del av byggkostnaden för en liten lägenhet jämfört med en större. För att hyran ska bli rättvis mellan stora och små lägenheter används metoden normhyra. Normhyra förhandlas fram för en typlägenhet, en trea på 77 kvadratmeter. Normhyran i exemplet Gullpudran 3 ovan är 1 840 kronor per kvadratmeter och år. Med hjälp av en tabell räknas sedan poäng fram för olika lägenhetsstorlekar. Principen är att lägenheter som är mindre än 77 kvadratmeter får en högre hyra per kvadratmeter medan lägenheter som är större än 77 kvadratmeter får en lägre hyra per kvadratmeter.

Källa: Boverket

Läs också ”Omoraliskt och orimligt att höja stödet i Stockholm”

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.