Annons

Gårdsföreningar ökar boinflytande

Göteborg ​​Gårdsföreningar engagerar nya kategorier av hyresgäster och utvecklar både bostadsområdet och boendegemenskapen. Dessutom ökar hyresgästernas inflytande över sitt boende. Det visar den studie av gårdsföreningarna i Göteborg som gjorts av sociologen Jan-Erik Lind och som presenterades på en bodemokratikonferens i rikets andra stad på onsdagen.
–   Generellt är gårdsföreningarna väldigt nöjda med hur de har kunnat förverkliga sina önskemål och behov och åtta av tio föreningar är också nöjda med det inflytande de har i de frågor de tar upp med hyresvärden Poseidon, säger Jan-Erik Lind, sociolog vid Göteborgs universitet.
–  Även bostadsbolagets personal anser att de har stor nytta av att det finns en gårdsförening och börjar också se samarbetet med föreningarna som en naturlig del av sitt arbete.
De första gårdsföreningarna, som drivs i samarbete mellan Hyresgästföreningen och Göteborgs största kommunala bostadsbolag Bostads AB Poseidon, startade redan år 2001. Utgångspunkten var att det skulle vara enkelt för hyresgästerna att kunna bilda en förening och genom den engagera sig för att öka trivseln, tryggheten och gemenskapen i sitt bostadsområde.
Vad gårdsföreningen ska syssla med bestämmer hyresgästerna själva. Det kan vara allt från att starta en barn/föräldragrupp eller ett matlag till att ta hand om delar av grönskötseln på gården, anlägga en boulebana eller ägna sig åt hantverk som keramik, vävning och silversmide.
Föreningarnas verksamhet finansieras med boinflytandemedel, det kostar inget att vara medlem och de formella kraven är få. Vad som krävs är att föreningen har ett årsmöte, en styrelse med minst tre personer och att medlemmarna i föreningen bor hos Poseidon.
 Fast när gårdsföreningarna såg dagens ljus år för åtta år sedan sågs det inte med enbart blida ögon.
–  Hos Poseidons personal fanns en hel del tveksamhet eftersom tidigare projekt med boinflytande och självförvaltning inte lyckats fullt ut, berättar Sofia Svärd, projektledare hos bolaget. Dessutom var det många husvärdar som var oroliga för att det skulle bli alldeles för mycket kvällsarbete.
Inte heller hos Hyresgästföreningen var alla odelat positiva.
–  Eftersom det inte finns något krav på medlemskap i Hyresgästföreningen för att vara med i en gårdsförening så fanns en oro för att de lokala hyresgästföreningarnas verksamhet skulle konkurreras ut, säger Hyresgästföreningens projektledare Lena-Kajsa Jansson. Men så har det inte blivit, i stället är gårdsföreningarna ett komplement.
Efterhand som attityderna ändrats hos båda parter har verksamheten vuxit. I dag är fem procent av Poseidons drygt 23 000 hyresgäster engagerade i någon av de cirka 80 verksamma gårdsföreningarna och hittills i år har nio nya föreningar startats.
–  Gårdsföreningen fyller ett organisatoriskt tomrum och fungerar överraskande väl, säger sociolog Jan-Erik Lind.  Vad som är ett bekymmer är dock att den etniska representativiteten fortfarande är dålig.
Bodemokratikonferensen, som fortsätter även under torsdagen, är ett samarrangemang mellan Hyresgästföreningen, Bostads AB Poseidon och Sabo, de allmännyttiga bostadsföretagens organisation.

Annons
Läs också Guide till hemförsäkringar Tom bor i möglet - har väntat drygt ett år på hjälp från Hyresgästföreningen Ny lag ska säkra kontraktet för barnfamiljer: "Snävt men ett steg i rätt riktning" Hyrorna klara för 30 000 hyresgäster hos Uppsalahem: ”Hur ska pengarna räcka till?” Efter jättestrandningen – nu rekordhöjs hyrorna i Malmö Så renoverades lokalen för 50 000 kronor - ljudisolering viktigt

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.