Annons

Kristofer Lundberg berättade inte om underskottet

Göteborg Någon har fakturerat Angeredsföreningen på saker som inte beställts och det har funnits dubbla räkningar. Ett stort underskott har uppstått i budgeten. Men Kristofer Lundberg har inte berättat för sina kollegor i regionstyrelsen. "För mig är ekonomiska oegentligheter när någon stoppar pengar i egen ficka" säger han till Hem & Hyra.
Foto: Gustaf Görfelt
Kristofer Lundberg är ordförande både i regionstyrelsen och i hyresgästföreningen Angered. En utredning om ekonomin i Angeredsföreningen påbörjades redan i oktober, men Kristofer Lundberg berättade inte om den för de andra i regionstyrelsen. " Att det rörde sig om större belopp har jag fått veta först i efterhand" säger han.

LÄS MER: Ekonomiska problem i Lundbergs förening bakom maktövertagandet

För drygt två veckor sedan tog Hyresgästföreningens förbundsstyrelse kontroll över region Västra Sverige. Orsaken som uppgavs var misstänkta ekonomiska oegentligheter och att regionstyrelsen saknade kontroll. Men fram till nu har de mer exakta grunderna för beslutet varit höljda i dunkel.

ANNONSFörsäkringsguiden.se: Din jämförelsetjänst för försäkringar

Regionordförande Kristofer Lundberg har sagt att han inte känner till några ekonomiska oegentligheter och inte fått några indikationer om vad det rör sig om. I intervjuer och på sociala medier har han istället beskrivit det hela som en renodlad maktkamp mellan en kämpande, radikal hyresgästförening och ett socialdemokratiskt etablissemang.

Men nu uppger flera olika källor till Hem & Hyra att det bland annat handlar om ett underskott på cirka 800 000 kronor i Hyresgästföreningen Angered, där Lundberg är ordförande.

Detta ska förbundsstyrelsens arbetsutskott ha informerat om på två möten. Ett för regionstyrelsen i måndags, och ett möte för övriga föreningsordförande i regionen i tisdags.

Läs ocksåFörbundsstyrelsen tar över region Västra Sverige

Hem & Hyra ringde Kristofer Lundberg.

Vad fick ni i regionstyrelsen för information på mötet i måndags?

– Vi fick ungefär samma information som vi blivit delgivna tidigare i Hem & Hyra och förbundets brev.

Läs ocksåKristofer Lundberg om frysboxen – ”en odemokratisk kupp”

Fick du mer klarhet i vad de ekonomiska oegentligheterna skulle bestå i?

– Nej, vi fick samma information som tidigare.

Vi har fått höra att det rör sig om ett underskott på närmare 800 000 kronor i Angereds-föreningen. Stämmer det?

– Vi håller på att utreda vad underskottet beror på. Något vi lagt många timmar på.

Men är det detta som är en av huvudanledningarna till förbundsstyrelsens agerande?

– Vi fick samma information på mötet som tidigare. Men den politiska dimensionen var väl lite tydligare på mötet då de även tog upp debattartiklarna i GT.

Vad är det som har hänt i Angered, varför har ni ett sådant stort underskott?

– Vi håller på att utreda det och jag vill inte gå händelserna i förväg. Men vi har funnit dubbelbetalda räkningar, att Angered betalat räkningar som skulle delats med andra men också fakturor vi ej beställt.

Annons

Vi har fått uppgifter om att det fattas underlag. Stämmer det?

–  Ja. Det fattas beställningar. Det handlar om fakturor på saker som föreningen inte beställt.

Handlar underskottet om att pengar verkligen betalats ut eller ser det ut att vara ett rent ”bokföringstekniskt” underskott?

– Vad vi på egen hand funnit är att fakturor betalts på annonser som vi inte har beställt. Stor del av dessa fanns inte i vår pärm på föreningslokalen, utan vi har i år begärt ut dem från regionkontoret. Först då har vi kunnat se detta. Jag har tillsammans med föreningsstyrelsekollegor lagt många timmar på detta.

När det har talats om ekonomiska oegentligheter, har du inte misstänkt att det var det här underskottet det handlade om?

– Nej, det har jag inte misstänkt. För mig är ekonomiska oegentligheter när någon gör saker för personlig vinning och stoppar pengar i egen ficka. Ingen i regionstyrelsen hanterar räkningar eller konton.

Har dina kollegor i regionstyrelsen varit medvetna om det här underskottet?

– Vi diskuterade frågan på AU (arbetsutskottet) inför styrelsemötet den 14 januari och var överens om att regionchefen lägger in det i sin rapport. (Regionchefen är regelbundet adjungerad på regionstyrelsens möten / Hem & Hyras anmärkning.)

Kände inte du som är ordförande i Angered till detta innan den 14 januari?

– Jag fick veta i oktober, men då handlade det om ett betydligt mindre belopp. Jag agerade direkt i föreningen och fick till mig att det berodde på att vi inte fakturerat ut för kostnader vi tagit på oss på gemensamma utgifter. Jag bad också om stöd från regionchef för att kunna utreda detta och ta reda på vad det rörde sig om.

Har du informerat dina kollegor i regionstyrelsen om att ni höll på med den här utredningen?

– Jag har ju informerat regionchefen om att vi ville ha stöd i att utreda detta.

Men dina kollegor i regionstyrelsen har inte vetat?

– Att underskottet blivit så stort informerades vi om den 14 januari, via regionchefen.

Men du själv berättade inget om att ni utrett sedan oktober?

Annons

– Nej, jag visste ju inte vad det gällde.

Men ni startade ju en utredning?

– Ja, i Angeredsföreningen startade vi en utredning för att se vad som skett, jag fick svaret att det inte skulle bli något underskott. Att det rörde sig om större belopp har jag fått veta först i efterhand.

Pratade du med dina styrelsekollegor om underskottet efter den 14 januari?

 – Jag märker att du försöker slå in en kil i regionstyrelsen. När vi diskuterat det i AU och regionchefen hade det i sin skriftliga rapport förutsatte vi att det skulle gås igenom tillsammans.

Hela styrelsen har blivit avstängd. Har du fått några kommentarer från dina styrelsekollegor?

– Ja, vi är eniga i att det här behöver utredas och vi behöver få bättre rutiner när det kommer till information från regionkontor till regionstyrelsen. Detta borde upptäckts tidigare och informationen borde kommit tidigare till både Angeredsföreningen och regionstyrelsen så vi kunnat agera.

– I stort har regionstyrelsen vid upprepade tillfällen under året efterfrågat tydligare och mer regelbundna ekonomiska rapporter. Dessa har uteblivit. Regionstyrelsen behöver få till sig information för att kunna utöva sitt tillsynsansvar.

Är det regionchefens ansvar att informera dina styrelsekollegor om att det pågår en utredning om märkliga underskott i din förening, eller är det ditt eget?

– Jag ville ha fler svar innan jag belastade andra, det är många frågor och ärenden vi arbetar med samtidigt. Bara vecka 3 hade jag personligen 20 möten och jag vet att andra i styrelsen också arbetar under stor press på ideell tid.

– Utredningen startade vi själva i Angeredsföreningen på eget initiativ, vi har inte fått det stöd vi efterfrågat från regionkontoret. Då stöd inte kom från regionkontoret var vi tvungen att agera själva. Den uppbackning vi önskat var från de som jobbar heltid på ekonomiavdelningen med just sådana här frågor. Men vi är förbjudna att ta direktkontakt med personal, därför vände jag mig till regionchefen.

Hem & Hyra har givit Västra Sveriges regionchef Pedram Kouchakpour möjlighet att bemöta kritiken, men han har avböjt och hänvisar alla frågor till förbundskontorets presstjänst.

LÄS MER: Så är Hyresgästföreningen uppbyggd

Läs också Maria Ilves: Jag har ingen aning om vad vi misstänks för Kvinna satt i fängelse och lät sin mamma bo i lägenheten – förlorar kontraktet Efter Hem & Hyras granskning: Regeringen skärper regler för äldre hissar

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.